เนื้อเพลง Trouble Sleeping คำอ่านไทย Corinne Bailey Rae

It’s late and I’m feeling so tired
(อิทซ เลท แอ็นด แอม ฟีลอิง โซ ไทร)
Having trouble sleeping
(แฮฝวิ่ง ทรั๊บเบิ้ล ซลีพพิง)
This constant compromise between thinking and breathing
(ดีซ คอนสแท็นท คอมพโระไมส บีทวิน ติ้งกิง แอ็นด บรีสดิง)

Could it be I’m suffering because I’ll never give in?
(คูด ดิท บี แอม ซัฟเฟอะริง บิคอส อิล เนฝเออะ กิฝ อิน)
Won’t say that I’m falling in love
(ว็อนท เซ แดท แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
[Please, please,] tell me I don’t seem myself
([ พลีส , พลีส , ] เท็ล มี ไอ ด้อนท์ ซีม ไมเซลฟ)
Couldn’t I blame something else? [No, don’t say it]
(คูดซึ่น ไอ บเลม ซัมติง เอ็ลซ [ โน , ด้อนท์ เซ อิท ])
Don’t say I’m falling in love
(ด้อนท์ เซ แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)

Some kind of therapy is all I need
(ซัม ไคนด อ็อฝ เธระพิ อีส ซอร์ ไอ นีด)
Please, believe me [Please, believe me]
(พลีส , บิลีฝ มี [ พลีส , บิลีฝ มี ])
Some instant remedy that can cure me completely
(ซัม อีนซแท็นท เรมอิดิ แดท แค็น คิวเร มี ค็อมพลีทลี)

Could it be I’m suffering because I’ll never give in?
(คูด ดิท บี แอม ซัฟเฟอะริง บิคอส อิล เนฝเออะ กิฝ อิน)
Won’t say that I’m falling in love
(ว็อนท เซ แดท แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
[Please, please,] tell me I don’t seem myself
([ พลีส , พลีส , ] เท็ล มี ไอ ด้อนท์ ซีม ไมเซลฟ)
Couldn’t I blame something else? [No, don’t say it]
(คูดซึ่น ไอ บเลม ซัมติง เอ็ลซ [ โน , ด้อนท์ เซ อิท ])
Don’t say I’m falling in love
(ด้อนท์ เซ แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)

Ooo
(อู้)
‘Cause I’ve been there before, and it’s not enough
(คอส อิฝ บีน แดร์ บิโฟ , แอ็นด อิทซ น็อท อินัฟ)
So nobody say it [so nobody say it]
(โซ โนบอดี้ เซ อิท [ โซ โนบอดี้ เซ อิท ])
Don’t even say it [Don’t you even say it]
(ด้อนท์ อีเฝ็น เซ อิท [ ด้อนท์ ยู อีเฝ็น เซ อิท ])
I’ve got my eyes shut, won’t look
(อิฝ ก็อท มาย ไอ ฌัท , ว็อนท ลุค)
Oh no, I’m not in love
(โอ โน , แอม น็อท อิน ลัฝ)

Could it be I’m suffering because I’ll never give in?
(คูด ดิท บี แอม ซัฟเฟอะริง บิคอส อิล เนฝเออะ กิฝ อิน)
Won’t say that I’m falling in love [falling in love]
(ว็อนท เซ แดท แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ [ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ])
[Please, please,] tell me I don’t seem myself
([ พลีส , พลีส , ] เท็ล มี ไอ ด้อนท์ ซีม ไมเซลฟ)
Couldn’t I blame something else? [No, don’t say it]
(คูดซึ่น ไอ บเลม ซัมติง เอ็ลซ [ โน , ด้อนท์ เซ อิท ])
Just don’t say I’m falling in love [Don’t say that I’m falling in love]
(จัซท ด้อนท์ เซ แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ [ ด้อนท์ เซ แดท แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ])
Could it be I’m suffering softly [Don’t say that I’m falling in love]
(คูด ดิท บี แอม ซัฟเฟอะริง ซอฟทลิ [ ด้อนท์ เซ แดท แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ])
Caught on all what you’ve been giving me [Don’t say that I’m falling in love]
(คอท ออน ออล ฮว็อท ยู๊ฟ บีน กีฝวิง มี [ ด้อนท์ เซ แดท แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ])
Falling in love [Don’t say that I’m falling in love]
(ฟ๊อลิง อิน ลัฝ [ ด้อนท์ เซ แดท แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ])

Couldn’t I blame something else?
(คูดซึ่น ไอ บเลม ซัมติง เอ็ลซ)
[Don’t say, don’t say]
([ ด้อนท์ เซ , ด้อนท์ เซ ])
[Don’t say, don’t say]
([ ด้อนท์ เซ , ด้อนท์ เซ ])

[Don’t say that I’m falling in love] Don’t say
([ ด้อนท์ เซ แดท แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ] ด้อนท์ เซ)
[Don’t say that I’m falling in love]
([ ด้อนท์ เซ แดท แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ])
[Don’t say that I’m falling in love] Ooo, oh
([ ด้อนท์ เซ แดท แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ] อู้ , โอ)
[Don’t say that I’m falling in love] Yeah
([ ด้อนท์ เซ แดท แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ] เย่)
[Don’t say that I’m falling in love] Oh
([ ด้อนท์ เซ แดท แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ] โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Trouble Sleeping คำอ่านไทย Corinne Bailey Rae

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น