เนื้อเพลง The Show Goes on คำอ่านไทย Lupe Fiasco

La-ser
(ลา เซอร์)

Alright, already the show goes on
(ออลไร๊ท , ออลเรดอิ เดอะ โฌ โกซ ออน)
All night, till the morning we dream so long
(ออล ไนท , ทิล เดอะ มอนิง วี ดรีม โซ ล็อง)
Anybody ever wonder, when they would see the sun up
(เอนอิบอดิ เอฝเออะ วันเดอะ , ฮเว็น เฑ วูด ซี เดอะ ซัน อัพ)
Just remember when you come up
(จัซท ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู คัม อัพ)
The show goes on!
(เดอะ โฌ โกซ ออน !)
Alright, already the show goes on
(ออลไร๊ท , ออลเรดอิ เดอะ โฌ โกซ ออน)
All night, till the morning we dream so long
(ออล ไนท , ทิล เดอะ มอนิง วี ดรีม โซ ล็อง)
Anybody ever wonder, when they would see the sun up
(เอนอิบอดิ เอฝเออะ วันเดอะ , ฮเว็น เฑ วูด ซี เดอะ ซัน อัพ)
Just remember when you come up
(จัซท ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู คัม อัพ)
The show goes on!
(เดอะ โฌ โกซ ออน !)

Have you ever had the feeling
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ แฮ็ด เดอะ ฟีลอิง)
That you was being had
(แดท ยู วอส บีอิง แฮ็ด)
Don’t that shit that make you mad
(ด้อนท์ แดท ชิท แดท เมค ยู แม็ด)
They treat you like a slave,
(เฑ ทรีท ยู ไลค เก ซเลฝ ,)
With chains all on your soul,
(วิฑ เชน ซอร์ ออน ยุร โซล ,)
And put whips up on your back,
(แอ็นด พัท ฮวิพ อัพ ออน ยุร แบ็ค ,)
They be lying through they teeth
(เฑ บี ลายยิง ธรู เฑ ทีท)
Hope you slip up off your path
(โฮพ ยู ซลิพ อัพ ออฟฟ ยุร พาธ)
I don’t switch up I just laugh
(ไอ ด้อนท์ ซวิช อัพ ไอ จัซท ลาฟ)
Put my kicks up on they desk
(พัท มาย คิด อัพ ออน เฑ เด็ซค)
Unaffected by they threats
(อะแน็ฟเฟคทิด ไบ เฑ ธเร็ท)
Than get busy on they ass
(แฑ็น เก็ท บีสอิ ออน เฑ อาซ)
See that’s how that Chi-Town made me
(ซี แด๊ท เฮา แดท ชี ทาวน์ เมด มี)
That’s how my daddy raised me
(แด๊ท เฮา มาย แดดดิ เรส มี)
That glittering may not be gold,
(แดท กิ๊ดเดอริง เม น็อท บี โกลด ,)
Don’t let nobody play me
(ด้อนท์ เล็ท โนบอดี้ พเล มี)
If you are my homeboy,
(อิฟ ยู อาร์ มาย โฮมบอย ,)
You never have to pay me
(ยู เนฝเออะ แฮ็ฝ ทู เพ มี)
Go on and put your hands up,
(โก ออน แอ็นด พัท ยุร แฮ็นด อัพ ,)
When times are hard you stand up
(ฮเว็น ไทม แซร์ ฮาด ยู ซแท็นด อัพ)
L-U-P the man, ’cause a brand that the fans trust
(แอล ยู พี เดอะ แม็น , คอส อะ บแร็นด แดท เดอะ แฟน ทรัซท)
So even if they ban us
(โซ อีเฝ็น อิฟ เฑ แบ็น อัซ)
They’ll never slow my plans up!
(เด๊ว เนฝเออะ ซโล มาย แพล็น อัพ !)

Alright, already the show goes on
(ออลไร๊ท , ออลเรดอิ เดอะ โฌ โกซ ออน)
All night, till the morning we dream so long
(ออล ไนท , ทิล เดอะ มอนิง วี ดรีม โซ ล็อง)
Anybody ever wonder,
(เอนอิบอดิ เอฝเออะ วันเดอะ ,)
When they would see the sun up
(ฮเว็น เฑ วูด ซี เดอะ ซัน อัพ)
Just remember when you come up
(จัซท ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู คัม อัพ)
The show goes on!
(เดอะ โฌ โกซ ออน !)
Alright, already the show goes on
(ออลไร๊ท , ออลเรดอิ เดอะ โฌ โกซ ออน)
All night, till the morning we dream so long
(ออล ไนท , ทิล เดอะ มอนิง วี ดรีม โซ ล็อง)
Anybody ever wonder,
(เอนอิบอดิ เอฝเออะ วันเดอะ ,)
When they would see the sun up
(ฮเว็น เฑ วูด ซี เดอะ ซัน อัพ)
Just remember when you come up
(จัซท ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู คัม อัพ)
The show goes on!
(เดอะ โฌ โกซ ออน !)

One in the air for the people that ain’t here
(วัน อิน ดิ แอ ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล แดท เอน เฮียร)
Two in the air for the father that’s there
(ทู อิน ดิ แอ ฟอ เดอะ ฟาเฑอะ แด๊ท แดร์)
Three in the air for the kids in the ghetto
(ธรี อิน ดิ แอ ฟอ เดอะ คิด ซิน เดอะ เกทโท)
Four for the kids who don’t wanna be there
(โฟ ฟอ เดอะ คิด ฮู ด้อนท์ วอนนา บี แดร์)
None for the niggas trying to hold them back
(นัน ฟอ เดอะ นิกงา ทไรอิง ทู โฮลด เฑ็ม แบ็ค)
Five in the air for the teacher not scared
(ไฟฝ อิน ดิ แอ ฟอ เดอะ ทีชเออะ น็อท ซคา)
to tell those kids that’s living in the ghetto
(ทู เท็ล โฑส คิด แด๊ท ลีฝอิง อิน เดอะ เกทโท)
That the niggas holdin’ back that the world is theirs!
(แดท เดอะ นิกงา โฮดดิน แบ็ค แดท เดอะ เวิลด อีส แด !)
Yeah yeah, the world is yours,
(เย่ เย่ , เดอะ เวิลด อีส ยุร ,)
I was once that little boy
(ไอ วอส วันซ แดท ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
Terrified of the world
(เทลิฟายด์ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Now I’m on a world tour
(เนา แอม ออน อะ เวิลด ทัวร์)
I will give up everything,
(ไอ วิล กิฝ อัพ เอ๊วี่ติง ,)
Even start a world war
(อีเฝ็น ซทาท ดา เวิลด วอ)
For these ghettos girls and boys I’m rapping round’ the world for!
(ฟอ ฑิส เกทโท เกิล แซน บอย แอม แรพพิงเรานด เดอะ เวิลด ฟอ !)
Africa to New York,
(แอฟริคะ ทู นยู ยอค ,)
Haiti then I detour,
(เฮดิ เด็น นาย ดิทูร ,)
Oakland out to Auckland
(โอคแรนเอาท ทู อาคแลนด์)
Gaza Strip to Detroit,
(กาซ่า ซทริพ ทู ดีทอยดฺ ,)
Say hip-hop only destroy
(เซ ฮิพ ฮ็อพ โอ๊นลี่ ดิซทรอย)
Tell em’ look at me, boy!
(เท็ล เอ็ม ลุค แกท มี , บอย !)
I hope your son don’t have a gun and never be a D-boy
(ไอ โฮพ ยุร ซัน ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ กัน แอ็นด เนฝเออะ บี อะ ดี บอย)

Alright, already the show goes on
(ออลไร๊ท , ออลเรดอิ เดอะ โฌ โกซ ออน)
All night, till the morning we dream so long
(ออล ไนท , ทิล เดอะ มอนิง วี ดรีม โซ ล็อง)
Anybody ever wonder,
(เอนอิบอดิ เอฝเออะ วันเดอะ ,)
When they would see the sun up
(ฮเว็น เฑ วูด ซี เดอะ ซัน อัพ)
Just remember when you come up
(จัซท ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู คัม อัพ)
The show goes on!
(เดอะ โฌ โกซ ออน !)
Alright, already the show goes on
(ออลไร๊ท , ออลเรดอิ เดอะ โฌ โกซ ออน)
All night, till the morning we dream so long
(ออล ไนท , ทิล เดอะ มอนิง วี ดรีม โซ ล็อง)
Anybody ever wonder,
(เอนอิบอดิ เอฝเออะ วันเดอะ ,)
When they would see the sun up
(ฮเว็น เฑ วูด ซี เดอะ ซัน อัพ)
Just remember when you come up
(จัซท ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู คัม อัพ)
The show goes on!
(เดอะ โฌ โกซ ออน !)

So no matter what you been through
(โซ โน แมทเทอะ ฮว็อท ยู บีน ธรู)
No matter what you into
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ยู อีนทุ)
No matter what you see
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ยู ซี)
when you look outside your window
(ฮเว็น ยู ลุค เอาทไซด ยุร วีนโด)
Brown grass or green grass
(บเราน กราซ ออ กรีน กราซ)
Picket fence or barbed wire
(พีคเค็ท เฟ็นซ ออ บาบ ไวร)
Never ever put them down
(เนฝเออะ เอฝเออะ พัท เฑ็ม เดาน)
You just lift your arms higher
(ยู จัซท ลิฟท ยุร อาม ไฮเออะ)
Raise ’em ’til your arms tired
(เรส เอ็ม ทิล ยุร อาม ไทร)
Let em’ know you’re there
(เล็ท เอ็ม โน ยัวร์ แดร์)
That you struggling and survivin’
(แดท ยู ซทรักกลิง แอ็นด เซอวายวิน)
That you gonna persevere yeah,
(แดท ยู กอนนะ เพอซิเฝีย เย่ ,)
Ain’t no body leavin’,
(เอน โน บอดอิ เลวิน ,)
No body goin’ home
(โน บอดอิ โกอิน โฮม)
Even if they turn the lights out the show is goin’ on!
(อีเฝ็น อิฟ เฑ เทิน เดอะ ไลท เอาท เดอะ โฌ อีส โกอิน ออน !)

Alright, already the show goes on
(ออลไร๊ท , ออลเรดอิ เดอะ โฌ โกซ ออน)
All night, till the morning we dream so long
(ออล ไนท , ทิล เดอะ มอนิง วี ดรีม โซ ล็อง)
Anybody ever wonder,
(เอนอิบอดิ เอฝเออะ วันเดอะ ,)
When they would see the sun up
(ฮเว็น เฑ วูด ซี เดอะ ซัน อัพ)
Just remember when you come up
(จัซท ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู คัม อัพ)
The show goes on!
(เดอะ โฌ โกซ ออน !)
Alright, already the show goes on
(ออลไร๊ท , ออลเรดอิ เดอะ โฌ โกซ ออน)
All night, till the morning we dream so long
(ออล ไนท , ทิล เดอะ มอนิง วี ดรีม โซ ล็อง)
Anybody ever wonder,
(เอนอิบอดิ เอฝเออะ วันเดอะ ,)
When they would see the sun up
(ฮเว็น เฑ วูด ซี เดอะ ซัน อัพ)
Just remember when you come up
(จัซท ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู คัม อัพ)
The show goes on!
(เดอะ โฌ โกซ ออน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Show Goes on คำอ่านไทย Lupe Fiasco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น