เนื้อเพลง Sad Tango (English) คำอ่านไทย Rain Jeong Ji-Hun

What I got to do to make you mine?
(ฮว็อท ไอ ก็อท ทู ดู ทู เมค ยู ไมน)
Where should I begin my search to find?
(ฮแว ฌูด ดาย บีกีน มาย เซิช ทู ไฟนด)
Any clue that you might left behind
(เอนอิ คลู แดท ยู ไมท เล็ฟท บิไฮนด)
Baby please give me a sigh
(เบบิ พลีส กิฝ มี อะ ไซ)
I can never walk away like this
(ไอ แค็น เนฝเออะ วอค อะเว ไลค ดีซ)
Giving up on you
(กีฝวิง อัพ ออน ยู)

And it’s true
(แอ็นด อิทซ ทรู)

It’s the only one thing that I’m sure
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ วัน ธิง แดท แอม ฌุร)
Only one thing that is so pure
(โอ๊นลี่ วัน ธิง แดท อีส โซ พยูร)
Pure enough my heart can cure
(พยูร อินัฟ มาย ฮาท แค็น คิวเร)
There so much I can endure
(แดร์ โซ มัช ไอ แค็น เอ็นดยูร)
Baby can you please come back to me
(เบบิ แค็น ยู พลีส คัม แบ็ค ทู มี)
To my arms please
(ทู มาย อาม พลีส)

Finding ways to take you back
(ไฟนดิง เว ทู เทค ยู แบ็ค)
Everyday I’m asking to myself
(เอวี่เดย์ แอม อาคกิ้ง ทู ไมเซลฟ)
What’s the reason that you turned your back to me?
(ฮว็อท เดอะ รี๊ซั่น แดท ยู เทิน ยุร แบ็ค ทู มี)
How am I supposed to live?
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ไลฝ)

Searching places you might be
(เซิชอิง พเลซ ยู ไมท บี)
Anywhere I’ll go if I can meet
(เอนอิฮแว อิล โก อิฟ ฟาย แค็น มีท)
You and tell you how I need you here with me
(ยู แอ็นด เท็ล ยู เฮา ไอ นีด ยู เฮียร วิฑ มี)
I can’t live without your love
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)

Why can’t I just give up and let go
(ฮไว แค็นท ไอ จัซท กิฝ อัพ แอ็นด เล็ท โก)
When it’s over and I know
(ฮเว็น อิทซ โอเฝอะ แอ็นด ดาย โน)
Everywhere I looked for high and low
(เอวี่แวร์ ไอ ลุค ฟอ ไฮ แอ็นด โล)
Couldn’t find you and it shows
(คูดซึ่น ไฟนด ยู แอ็นด ดิท โฌ)
That you don’t want me to come to you
(แดท ยู ด้อนท์ ว็อนท มี ทู คัม ทู ยู)
Come to you again
(คัม ทู ยู อะเกน)

So I tried
(โซ ไอ ทไร)
Try to live my life without you here
(ทไร ทู ไลฝ มาย ไลฟ วิเฑาท ยู เฮียร)
But what I run into is more fear
(บัท ฮว็อท ไอ รัน อีนทุ อีส โม เฟีย)
Can you hear my words it’s so sincere
(แค็น ยู เฮีย มาย เวิด อิทซ โซ ซินเซีย)
That I really need you near
(แดท ไอ ริแอ็ลลิ นีด ยู เนีย)
Baby why can’t you see this is real
(เบบิ ฮไว แค็นท ยู ซี ดีซ ซิส ริแอ็ล)
Please come back,baby.
(พลีส คัม แบ็ค , เบบิ)

Finding ways to take you back
(ไฟนดิง เว ทู เทค ยู แบ็ค)
Everyday I’m asking to myself
(เอวี่เดย์ แอม อาคกิ้ง ทู ไมเซลฟ)
What’s the reason that you turned your back to me?
(ฮว็อท เดอะ รี๊ซั่น แดท ยู เทิน ยุร แบ็ค ทู มี)
How am I supposed to live?
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ไลฝ)

Searching places you might be
(เซิชอิง พเลซ ยู ไมท บี)
Anywhere I’ll go if I can meet
(เอนอิฮแว อิล โก อิฟ ฟาย แค็น มีท)
You and tell you how I need you here with me
(ยู แอ็นด เท็ล ยู เฮา ไอ นีด ยู เฮียร วิฑ มี)
I can’t live without your love
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)

It’s too late to say
(อิทซ ทู เลท ทู เซ)
These words of redemption
(ฑิส เวิด อ็อฝ ริเดมฌัน)
I should’ve known better
(ไอ ชูดดิฝ โนน เบทเทอะ)

If I can turn back the clock
(อิฟ ฟาย แค็น เทิน แบ็ค เดอะ คล็อค)
I’ll do anything and everything
(อิล ดู เอนอิธิง แอ็นด เอ๊วี่ติง)

All I need is just one more chance
(ออล ไอ นีด อีส จัซท วัน โม ชานซ)
Let me prove my love to you
(เล็ท มี พรูฝ มาย ลัฝ ทู ยู)

Let me show you
(เล็ท มี โฌ ยู)
Let me tell you how much I miss you
(เล็ท มี เท็ล ยู เฮา มัช ไอ มิซ ยู)
You’re all that I need girl
(ยัวร์ ออล แดท ไอ นีด เกิล)

Finding ways to take you back
(ไฟนดิง เว ทู เทค ยู แบ็ค)
Everyday I’m asking to myself
(เอวี่เดย์ แอม อาคกิ้ง ทู ไมเซลฟ)
What’s the reason that you turned your back to me?
(ฮว็อท เดอะ รี๊ซั่น แดท ยู เทิน ยุร แบ็ค ทู มี)
How am I supposed to live?
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ไลฝ)

Searching places you might be
(เซิชอิง พเลซ ยู ไมท บี)
Anywhere I’ll go if I can meet
(เอนอิฮแว อิล โก อิฟ ฟาย แค็น มีท)
You and tell you how I need you here with me
(ยู แอ็นด เท็ล ยู เฮา ไอ นีด ยู เฮียร วิฑ มี)
I can’t live without your love
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sad Tango (English) คำอ่านไทย Rain Jeong Ji-Hun

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น