เนื้อเพลง Someone to Love คำอ่านไทย 3T

[Verse]
([ เฝิซ ])
Girl, look what you’ve done to me
(เกิล , ลุค ฮว็อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
This pain that I feel goes deep
(ดีซ เพน แดท ไอ ฟีล โกซ ดีพ)
And I’m lonely, I can’t eat, can’t sleep
(แอ็นด แอม โลนลิ , ไอ แค็นท อีท , แค็นท ซลีพ)
It hurts so much ’cause I thought you would be
(อิท เฮิท โซ มัช คอส ไอ ธอท ยู วูด บี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Someone to love
(ซัมวัน ทู ลัฝ)
Someone that cares
(ซัมวัน แดท แค)
Someone who’d always be there
(ซัมวัน โวด ออลเว บี แดร์)
Someone to laugh with
(ซัมวัน ทู ลาฟ วิฑ)
Someone to cry with
(ซัมวัน ทู คไร วิฑ)
Someone to spend my whole life with
(ซัมวัน ทู ซเพ็นด มาย โฮล ไลฟ วิฑ)

I thought you’d be the only one I could call my own
(ไอ ธอท ยูต บี ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ คูด คอล มาย โอน)
But I have no choice I gotta let you go
(บัท ไอ แฮ็ฝ โน ชอยซ ไอ กอททะ เล็ท ยู โก)
I really need someone
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ซัมวัน)
I thought you’d be the one
(ไอ ธอท ยูต บี ดิ วัน)
Someone for me
(ซัมวัน ฟอ มี)

[Verse]
([ เฝิซ ])
Love I guess was not meant to be
(ลัฝ ไอ เก็ซ วอส น็อท เม็นท ทู บี)
It nearly took us six years you see
(อิท เนียลิ ทุค อัซ ซิคซ เยีย ยู ซี)
But it’s only best for you and me
(บัท อิทซ โอ๊นลี่ เบ็ซท ฟอ ยู แอ็นด มี)
Still it hurts so much, cause I truly believed you were
(ซทิล อิท เฮิท โซ มัช , คอส ไอ ทรูลิ บิลีฝ ยู เวอ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Someone to love
(ซัมวัน ทู ลัฝ)
Someone that cares
(ซัมวัน แดท แค)
Someone who’d always be there
(ซัมวัน โวด ออลเว บี แดร์)
Someone to laugh with
(ซัมวัน ทู ลาฟ วิฑ)
Someone to cry with
(ซัมวัน ทู คไร วิฑ)
Someone to spend my whole life with
(ซัมวัน ทู ซเพ็นด มาย โฮล ไลฟ วิฑ)

I thought you’d be the only one I could call my own
(ไอ ธอท ยูต บี ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ คูด คอล มาย โอน)
But I have no choice I gotta let you go
(บัท ไอ แฮ็ฝ โน ชอยซ ไอ กอททะ เล็ท ยู โก)
I really need someone
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ซัมวัน)
I thought you’d be the one
(ไอ ธอท ยูต บี ดิ วัน)
Someone for me
(ซัมวัน ฟอ มี)

[Hook]
([ ฮุค ])
Baby, down the road we we’re weak
(เบบิ , เดาน เดอะ โรด วี เวีย วีค)
Time apart is all that we need
(ไทม อะพาท อีส ซอร์ แดท วี นีด)
Girl if it’s meant to be
(เกิล อิฟ อิทซ เม็นท ทู บี)
Then in time we will see
(เด็น อิน ไทม วี วิล ซี)
Who knows, maybe you’ll still become
(ฮู โน , เมบี โยว ซทิล บิคัม)
Someone to love
(ซัมวัน ทู ลัฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Someone to love
(ซัมวัน ทู ลัฝ)
Someone that cares
(ซัมวัน แดท แค)
Someone who’d always be there [someone to be there]
(ซัมวัน โวด ออลเว บี แดร์ [ ซัมวัน ทู บี แดร์ ])
Someone to laugh with
(ซัมวัน ทู ลาฟ วิฑ)
Someone to cry with [don’t cry]
(ซัมวัน ทู คไร วิฑ [ ด้อนท์ คไร ])
Someone to spend my whole life with
(ซัมวัน ทู ซเพ็นด มาย โฮล ไลฟ วิฑ)

I thought you’d be the only one I could call my own
(ไอ ธอท ยูต บี ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ คูด คอล มาย โอน)
But I have no choice I gotta let you go
(บัท ไอ แฮ็ฝ โน ชอยซ ไอ กอททะ เล็ท ยู โก)
I really need someone
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ซัมวัน)
I thought you’d be the one
(ไอ ธอท ยูต บี ดิ วัน)
Someone for me
(ซัมวัน ฟอ มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Someone to love
(ซัมวัน ทู ลัฝ)
Someone that cares
(ซัมวัน แดท แค)
Someone who’ll always be there
(ซัมวัน อ๊าว ออลเว บี แดร์)
Someone to laugh with
(ซัมวัน ทู ลาฟ วิฑ)
Someone to cry with
(ซัมวัน ทู คไร วิฑ)
Someone to spend my whole life with
(ซัมวัน ทู ซเพ็นด มาย โฮล ไลฟ วิฑ)

I thought you’d be the only one I could call my own
(ไอ ธอท ยูต บี ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ คูด คอล มาย โอน)
But I have no choice I gotta let you go
(บัท ไอ แฮ็ฝ โน ชอยซ ไอ กอททะ เล็ท ยู โก)
I really need someone
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ซัมวัน)
I thought you’d be the one
(ไอ ธอท ยูต บี ดิ วัน)
Someone for me
(ซัมวัน ฟอ มี)

You were someone to love
(ยู เวอ ซัมวัน ทู ลัฝ)
Someone for me babe
(ซัมวัน ฟอ มี เบบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Someone to Love คำอ่านไทย 3T

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น