เนื้อเพลง Lilly คำอ่านไทย Pink Martini

Lilly comes when you stop to call her
(ลิลลี่ คัม ฮเว็น ยู ซท็อพ ทู คอล เฮอ)
Lilly runs when you look away
(ลิลลี่ รัน ฮเว็น ยู ลุค อะเว)
Lilly leaves kisses on your collar
(ลิลลี่ ลีฝ คีสเซซ ออน ยุร คอลเลอะ)
Lilly, Lilly, Lilly, Lilly, stay!
(ลิลลี่ , ลิลลี่ , ลิลลี่ , ลิลลี่ , ซเท !)

Lilly comes when you stop to call her
(ลิลลี่ คัม ฮเว็น ยู ซท็อพ ทู คอล เฮอ)
Lilly runs when you look away
(ลิลลี่ รัน ฮเว็น ยู ลุค อะเว)
Lilly leaves kisses on your collar
(ลิลลี่ ลีฝ คีสเซซ ออน ยุร คอลเลอะ)
Lilly, Lilly, Lilly, Lilly, stay!
(ลิลลี่ , ลิลลี่ , ลิลลี่ , ลิลลี่ , ซเท !)

One day she passed him by
(วัน เด ชี พาซ ฮิม ไบ)
A twinkle in her eye
(อะ ทวิ๊งเคิ่ล อิน เฮอ ไอ)
He said “ she was meant for me! “
(ฮี เซ็ด “ ชี วอส เม็นท ฟอ มี ! “)
But when he turned around
(บัท ฮเว็น ฮี เทิน อะเรานด)
He lost what he had found
(ฮี ล็อซท ฮว็อท ฮี แฮ็ด เฟานด)
Oh where can his Lilly be?
(โอ ฮแว แค็น ฮิส ลิลลี่ บี)

Lilly comes when you stop to call her
(ลิลลี่ คัม ฮเว็น ยู ซท็อพ ทู คอล เฮอ)
Lilly runs when you look away
(ลิลลี่ รัน ฮเว็น ยู ลุค อะเว)
Lilly leaves kisses on your collar
(ลิลลี่ ลีฝ คีสเซซ ออน ยุร คอลเลอะ)
Lilly, Lilly, Lilly, Lilly, stay!
(ลิลลี่ , ลิลลี่ , ลิลลี่ , ลิลลี่ , ซเท !)

He searched the city streets
(ฮี เซิช เดอะ ซีทอิ ซทรีท)
He tempted her with treats
(ฮี เท็ม เฮอ วิฑ ทรีท)
But nobody stopped to taste them
(บัท โนบอดี้ สต๊อปพฺ ทู เทซท เฑ็ม)
Some are in his pocket
(ซัม อาร์ อิน ฮิส พอคเค็ท)
Some are in a locket
(ซัม อาร์ อิน อะ ลอคเค็ท)
He couldn’t bring himself to waste them
(ฮี คูดซึ่น บริง ฮิมเซลฟ ทู เวซท เฑ็ม)

Ever since she’s gone
(เอฝเออะ ซินซ ชี กอน)
Some days he can’t go on
(ซัม เด ฮี แค็นท โก ออน)
She runined for another
(ชี รูนนีนทฺ ฟอ แอะนัธเออะ)
Pressed up against the glass
(พเร็ซ อัพ อะเกนซท เดอะ กลัซ)
He prays that she will pass
(ฮี พเร แดท ชี วิล เพซ)
Now he’s living with his mother
(เนา อีส ลีฝอิง วิฑ ฮิส ม๊าเธ่อร์)

Lilly comes when you stop to call her
(ลิลลี่ คัม ฮเว็น ยู ซท็อพ ทู คอล เฮอ)
Lilly runs when you look away
(ลิลลี่ รัน ฮเว็น ยู ลุค อะเว)
Lilly leaves kisses on your collar
(ลิลลี่ ลีฝ คีสเซซ ออน ยุร คอลเลอะ)
Lilly, Lilly, Lilly, Lilly, stay!
(ลิลลี่ , ลิลลี่ , ลิลลี่ , ลิลลี่ , ซเท !)

Lilly comes when you stop to call her
(ลิลลี่ คัม ฮเว็น ยู ซท็อพ ทู คอล เฮอ)
Lilly runs when you look away
(ลิลลี่ รัน ฮเว็น ยู ลุค อะเว)
Lilly leaves kisses on your collar
(ลิลลี่ ลีฝ คีสเซซ ออน ยุร คอลเลอะ)
Lilly, Lilly, Lilly, Lilly, stay!
(ลิลลี่ , ลิลลี่ , ลิลลี่ , ลิลลี่ , ซเท !)

Stay, stay, stay, stay
(ซเท , ซเท , ซเท , ซเท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lilly คำอ่านไทย Pink Martini

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น