เนื้อเพลง Stop Crying Your Heart out คำอ่านไทย Oasis

Hold up
(โฮลด อัพ)
Hold on
(โฮลด ออน)
Don’t be scared
(ด้อนท์ บี ซคา)
You’ll never change what’s been and gone
(โยว เนฝเออะ เชนจ ฮว็อท บีน แอ็นด กอน)

May your smile [may your smile]
(เม ยุร ซไมล [ เม ยุร ซไมล ])
Shine on [shine on]
(ไฌน ออน [ ไฌน ออน ])
Don’t be scared [don’t be scared]
(ด้อนท์ บี ซคา [ ด้อนท์ บี ซคา ])
Your destiny may keep you warm
(ยุร เดซทินิ เม คีพ ยู วอม)

Cos all of the stars
(คอซ ซอร์ อ็อฝ เดอะ ซทา)
Are fading away
(อาร์ เฟดิง อะเว)
Just try not to worry
(จัซท ทไร น็อท ทู เวอริ)
You’ll see them some day
(โยว ซี เฑ็ม ซัม เด)
Take what you need
(เทค ฮว็อท ยู นีด)
And be on your way
(แอ็นด บี ออน ยุร เว)
And stop crying your heart out
(แอ็นด ซท็อพ คไรอิง ยุร ฮาท เอาท)

Get up [get up]
(เก็ท อัพ [ เก็ท อัพ ])
Come on [come on]
(คัมมอน [ คัมมอน ])
Why’re you scared? [I’m not scared]
(วายเออ ยู ซคา [ แอม น็อท ซคา ])
You’ll never change
(โยว เนฝเออะ เชนจ)
What’s been and gone
(ฮว็อท บีน แอ็นด กอน)

Cos all of the stars
(คอซ ซอร์ อ็อฝ เดอะ ซทา)
Are fading away
(อาร์ เฟดิง อะเว)
Just try not to worry
(จัซท ทไร น็อท ทู เวอริ)
You’ll see them some day
(โยว ซี เฑ็ม ซัม เด)
Take what you need
(เทค ฮว็อท ยู นีด)
And be on your way
(แอ็นด บี ออน ยุร เว)
And stop crying your heart out
(แอ็นด ซท็อพ คไรอิง ยุร ฮาท เอาท)

Cos all of the stars
(คอซ ซอร์ อ็อฝ เดอะ ซทา)
Are fading away
(อาร์ เฟดิง อะเว)
Just try not to worry
(จัซท ทไร น็อท ทู เวอริ)
You’ll see them some day
(โยว ซี เฑ็ม ซัม เด)
Take what you need
(เทค ฮว็อท ยู นีด)
And be on your way
(แอ็นด บี ออน ยุร เว)
And stop crying your heart out
(แอ็นด ซท็อพ คไรอิง ยุร ฮาท เอาท)

We’re all of us stars
(เวอ ออล อ็อฝ อัซ ซทา)
We’re fading away
(เวอ เฟดิง อะเว)
Just try not to worry
(จัซท ทไร น็อท ทู เวอริ)
You’ll see us some day
(โยว ซี อัซ ซัม เด)
Just take what you need
(จัซท เทค ฮว็อท ยู นีด)
And be on your way
(แอ็นด บี ออน ยุร เว)
And stop crying your heart out
(แอ็นด ซท็อพ คไรอิง ยุร ฮาท เอาท)
Stop crying your heart out
(ซท็อพ คไรอิง ยุร ฮาท เอาท)
Stop crying your heart out
(ซท็อพ คไรอิง ยุร ฮาท เอาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stop Crying Your Heart out คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น