เนื้อเพลง O Holy Night คำอ่านไทย Point Of Grace

Words by chappeau de roquemaure
(เวิด ไบ แชพเพอ ดี รอคมอร์)
Translated by john s. dwight
(ทแร็นซเลท ไบ จอน เอส วาย)
Oh holy night!
(โอ โฮลิ ไนท !)
The stars are brightly shining
(เดอะ ซทา แซร์ บไรทลิ ชายนิง)
It is the night of the dear savior’s birth!
(อิท อีส เดอะ ไนท อ็อฝ เดอะ เดีย เซฝเยอะ เบิธ !)
Long lay the world in sin and error pining
(ล็อง เล เดอะ เวิลด อิน ซิน แอ็นด เอเรอะ พายนิง)
Till he appear’d and the soul felt it’s worth.
(ทิล ฮี แอพเพียด แอ็นด เดอะ โซล เฟ็ลท อิทซ เวิธ)
A thrill of hope the weary world rejoices
(อะ ธริล อ็อฝ โฮพ เดอะ เวียริ เวิลด ริจอยซ)
For yonder breaks a new and glorious morn!
(ฟอ ยอนเดอะ บเรค ซา นยู แอ็นด กโลเรียซ มอน !)
Fall on your knees
(ฟอล ออน ยุร นี)
Oh hear the angel voices
(โอ เฮีย ดิ เอนเจล ฝอยซ)
Oh night divine
(โอ ไนท ดิไฝน)
Oh night when christ was born
(โอ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน)
Oh night divine
(โอ ไนท ดิไฝน)
Oh night divine
(โอ ไนท ดิไฝน)

Truly he taught us to love one another
(ทรูลิ ฮี ทอท อัซ ทู ลัฝ วัน แอะนัธเออะ)
His law is love and his gospel is peace
(ฮิส ลอ อีส ลัฝ แอ็นด ฮิส ก็อซเพ็ล อีส พีซ)
Chains shall he break for the slave is our brother
(เชน แฌ็ล ฮี บเรค ฟอ เดอะ ซเลฝ อีส เอ๊า บรัฑเออะ)
And in his name all oppression shall cease
(แอ็นด อิน ฮิส เนม ออล โอบเพสสชั่น แฌ็ล ซีซ)
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
(สวี้ท ฮิม อ็อฝ จอย อิน กเรทฟุล โครัซ เรส วี ,)
Let all within us praise his holy name.
(เล็ท ดอร์ วิฑีน อัซ พเรส ฮิส โฮลิ เนม)
Christ is the lord.
(คไรซท อีส เดอะ ลอด)
Oh praise his name forever
(โอ พเรส ฮิส เนม เฟาะเรฝเออะ)
His power and glory forever more proclaim
(ฮิส เพาเออะ แอ็นด กโลริ เฟาะเรฝเออะ โม พโระคเลม)
His power and glory forever more proclaim
(ฮิส เพาเออะ แอ็นด กโลริ เฟาะเรฝเออะ โม พโระคเลม)
Fall on your kness
(ฟอล ออน ยุร เนตสฺ)
Oh hear the angels voices
(โอ เฮีย ดิ เอนเจล ฝอยซ)
Oh night divine
(โอ ไนท ดิไฝน)
Oh night when christ was born
(โอ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน)
Oh night divine
(โอ ไนท ดิไฝน)
Oh holy night
(โอ โฮลิ ไนท)
Oh night divine
(โอ ไนท ดิไฝน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O Holy Night คำอ่านไทย Point Of Grace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น