เนื้อเพลง Win Some Lose Some คำอ่านไทย Robbie Williams

We didn’t think it’d last beyond summer
(วี ดิ๊นอิน ธิงค อิทด ลาซท บิยอนด ซัมเมอะ)
I met her father she met my mother
(ไอ เม็ท เฮอ ฟาเฑอะ ชี เม็ท มาย ม๊าเธ่อร์)
We didn’t have anywhere else to go
(วี ดิ๊นอิน แฮ็ฝ เอนอิฮแว เอ็ลซ ทู โก)
She said to me when we grow older
(ชี เซ็ด ทู มี ฮเว็น วี กโร โอลเดอะ)
Will we still need young love on
(วิล วี ซทิล นีด ยัง ลัฝ ออน)
Our shoulders
(เอ๊า โฌลเดอะ)
Does it just fade away
(โด ซิท จัซท เฝด อะเว)
Will we ever know?
(วิล วี เอฝเออะ โน)

She touched my face and called me
(ชี ทั๊ช มาย เฟซ แอ็นด ไคเอ มี)
Her lover
(เฮอ ลัฝเออะ)
I never thought that I’d need another
(ไอ เนฝเออะ ธอท แดท อาย นีด แอะนัธเออะ)

Your cool suburban sun
(ยุร คูล ซะเบอแบ็น ซัน)
You’re foolin’ every one
(ยัวร์ ฟูลิน เอฝริ วัน)
You win some you lose some
(ยู วิน ซัม ยู ลูส ซัม)

I didn’t know what we had found
(ไอ ดิ๊นอิน โน ฮว็อท วี แฮ็ด เฟานด)
Just caught the bus and rode it to town
(จัซท คอท เดอะ บัซ แซน โรด อิท ทู ทาวน์)
She wouldn’t notice anything else but me
(ชี วูดดึ่น โนทิซ เอนอิธิง เอ็ลซ บัท มี)

Your cool suburban sun
(ยุร คูล ซะเบอแบ็น ซัน)
You’re foolin’ every one
(ยัวร์ ฟูลิน เอฝริ วัน)
You win some you lose some
(ยู วิน ซัม ยู ลูส ซัม)

Dancing at discos
(แด็นซิง แอ็ท ดิสโค)
And moaning at phone bills
(แอ็นด เมานิง แอ็ท โฟน บิล)
Torremolinos and sun burnt in high heels
(ทอนโมลีโนซ แซน ซัน เบินท อิน ไฮ ฮีล)
Swap it and sell it
(ซว็อพ อิท แอ็นด เซ็ล อิท)
And drop it and smell it
(แอ็นด ดร็อพ อิท แอ็นด ซเม็ล อิท)
All those years ago
(ออล โฑส เยีย อะโก)

She touched my face and called me
(ชี ทั๊ช มาย เฟซ แอ็นด ไคเอ มี)
Her lover
(เฮอ ลัฝเออะ)
I never thought that I’d need another
(ไอ เนฝเออะ ธอท แดท อาย นีด แอะนัธเออะ)

Your cool suburban sun
(ยุร คูล ซะเบอแบ็น ซัน)
You’re foolin’ every one
(ยัวร์ ฟูลิน เอฝริ วัน)
You win some you lose some
(ยู วิน ซัม ยู ลูส ซัม)

Your cool suburban sun
(ยุร คูล ซะเบอแบ็น ซัน)
You’re foolin’ every one
(ยัวร์ ฟูลิน เอฝริ วัน)
You win some you lose some
(ยู วิน ซัม ยู ลูส ซัม)

Now it’s gone, now it’s gone,
(เนา อิทซ กอน , เนา อิทซ กอน ,)
You win some, you lose some
(ยู วิน ซัม , ยู ลูส ซัม)
Now it’s gone, now it’s gone,
(เนา อิทซ กอน , เนา อิทซ กอน ,)
You win some, you lose some
(ยู วิน ซัม , ยู ลูส ซัม)
Now it’s gone, now it’s gone,
(เนา อิทซ กอน , เนา อิทซ กอน ,)
You win some, you lose some
(ยู วิน ซัม , ยู ลูส ซัม)
Now it’s gone, now it’s gone,
(เนา อิทซ กอน , เนา อิทซ กอน ,)
You win some, you lose some
(ยู วิน ซัม , ยู ลูส ซัม)

Win some
(วิน ซัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Win Some Lose Some คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น