เนื้อเพลง Who Am I คำอ่านไทย Casting Crowns

Who am I, that the Lord of all the earth
(ฮู แอ็ม ไอ , แดท เดอะ ลอด อ็อฝ ออล ดิ เอิธ)
Would care to know my name,
(วูด แค ทู โน มาย เนม ,)
Would care to feel my hurt?
(วูด แค ทู ฟีล มาย เฮิท)
Who am I, that the Bright and Morning Star
(ฮู แอ็ม ไอ , แดท เดอะ ไบร๊ท แอ็นด มอนิง ซทา)
Would choose to light the way
(วูด ชูส ทู ไลท เดอะ เว)
For my ever wandering heart?
(ฟอ มาย เอฝเออะ วอนเดอะริง ฮาท)

Not because of who I am
(น็อท บิคอส อ็อฝ ฮู ไอ แอ็ม)
But because of what You’ve done.
(บัท บิคอส อ็อฝ ฮว็อท ยู๊ฟ ดัน)
Not because of what I’ve done
(น็อท บิคอส อ็อฝ ฮว็อท อิฝ ดัน)
But because of who You are.
(บัท บิคอส อ็อฝ ฮู ยู อาร์)

I am a flower quickly fading,
(ไอ แอ็ม มา ฟเลาเออะ ควีคลิ เฟดิง ,)
Here today and gone tomorrow.
(เฮียร ทุเด แอ็นด กอน ทุมอโร)
A wave tossed in the ocean.
(อะ เวฝ ท็อซ อิน ดิ โอแฌ็น)
A vapor in the wind.
(อะ เฝเพอะ อิน เดอะ วินด)
Still You hear me when I’m calling.
(ซทิล ยู เฮีย มี ฮเว็น แอม คอลลิง)
Lord, You catch me when I’m falling.
(ลอด , ยู แค็ช มี ฮเว็น แอม ฟ๊อลิง)
And You’ve told me who I am.
(แอ็นด ยู๊ฟ โทลด มี ฮู ไอ แอ็ม)
I am Yours, I am Yours.
(ไอ แอ็ม ยุร , ไอ แอ็ม ยุร)

Who am I, that the eyes that see my sin
(ฮู แอ็ม ไอ , แดท ดิ ไอ แดท ซี มาย ซิน)
Would look on me with love and watch me rise again?
(วูด ลุค ออน มี วิฑ ลัฝ แอ็นด ว็อช มี ไรส อะเกน)
Who am I, that the voice that calmed the sea
(ฮู แอ็ม ไอ , แดท เดอะ ฝอยซ แดท คาม เดอะ ซี)
Would call out through the rain
(วูด คอล เอาท ธรู เดอะ เรน)
And calm the storm in me?
(แอ็นด คาม เดอะ ซทอม อิน มี)

Not because of who I am
(น็อท บิคอส อ็อฝ ฮู ไอ แอ็ม)
But because of what You’ve done.
(บัท บิคอส อ็อฝ ฮว็อท ยู๊ฟ ดัน)
Not because of what I’ve done
(น็อท บิคอส อ็อฝ ฮว็อท อิฝ ดัน)
But because of who You are.
(บัท บิคอส อ็อฝ ฮู ยู อาร์)

I am a flower quickly fading,
(ไอ แอ็ม มา ฟเลาเออะ ควีคลิ เฟดิง ,)
Here today and gone tomorrow.
(เฮียร ทุเด แอ็นด กอน ทุมอโร)
A wave tossed in the ocean.
(อะ เวฝ ท็อซ อิน ดิ โอแฌ็น)
A vapor in the wind.
(อะ เฝเพอะ อิน เดอะ วินด)
Still You hear me when I’m calling.
(ซทิล ยู เฮีย มี ฮเว็น แอม คอลลิง)
Lord, You catch me when I’m falling.
(ลอด , ยู แค็ช มี ฮเว็น แอม ฟ๊อลิง)
And You’ve told me who I am.
(แอ็นด ยู๊ฟ โทลด มี ฮู ไอ แอ็ม)
I am Yours.
(ไอ แอ็ม ยุร)

Not because of who I am
(น็อท บิคอส อ็อฝ ฮู ไอ แอ็ม)
But because of what You’ve done.
(บัท บิคอส อ็อฝ ฮว็อท ยู๊ฟ ดัน)
Not because of what I’ve done
(น็อท บิคอส อ็อฝ ฮว็อท อิฝ ดัน)
But because of who You are.
(บัท บิคอส อ็อฝ ฮู ยู อาร์)

I am a flower quickly fading,
(ไอ แอ็ม มา ฟเลาเออะ ควีคลิ เฟดิง ,)
Here today and gone tomorrow.
(เฮียร ทุเด แอ็นด กอน ทุมอโร)
A wave tossed in the ocean.
(อะ เวฝ ท็อซ อิน ดิ โอแฌ็น)
A vapor in the wind.
(อะ เฝเพอะ อิน เดอะ วินด)
Still You hear me when I’m calling.
(ซทิล ยู เฮีย มี ฮเว็น แอม คอลลิง)
Lord, You catch me when I’m falling.
(ลอด , ยู แค็ช มี ฮเว็น แอม ฟ๊อลิง)
And You’ve told me who I am.
(แอ็นด ยู๊ฟ โทลด มี ฮู ไอ แอ็ม)
I am Yours, I am Yours, I am Yours.
(ไอ แอ็ม ยุร , ไอ แอ็ม ยุร , ไอ แอ็ม ยุร)

Whom shall I fear?
(ฮูม แฌ็ล ไอ เฟีย)
Whom shall I fear?
(ฮูม แฌ็ล ไอ เฟีย)
‘Cause I am Yours, I am Yours.
(คอส ไอ แอ็ม ยุร , ไอ แอ็ม ยุร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who Am I คำอ่านไทย Casting Crowns

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น