เนื้อเพลง F*ck You! คำอ่านไทย Cee Lo Green

See you driving ’round town
(ซี ยู ดรายวิง เรานด ทาวน์)
With the girl I love and I’m like
(วิฑ เดอะ เกิล ไอ ลัฝ แอ็นด แอม ไลค)
Fuck you
(ฟัค ยู)
[Ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ ])
I guess the change in my pocket
(ไอ เก็ซ เดอะ เชนจ อิน มาย พอคเค็ท)
Wasn’t enough, I’m like
(วอสซึ้น อินัฟ , แอม ไลค)
Fuck you
(ฟัค ยู)
And forget her too
(แอ็นด เฟาะเกท เฮอ ทู)

Said, if I was richer
(เซ็ด , อิฟ ฟาย วอส รีเชอ)
I’d still be with ya
(อาย ซทิล บี วิฑ ยา)
Ha, oh ain’t that some ssh
(ฮา , โอ เอน แดท ซัม ชเชเช)
[Ain’t that some ssh]
([ เอน แดท ซัม ชเชเช ])
And although there’s pain in my chest
(แอ็นด ออลโฑ แดร์ เพน อิน มาย เช็ซท)
I still wish you the best with a
(ไอ ซทิล วิฌ ยู เดอะ เบ็ซท วิฑ อะ)
Fuck you
(ฟัค ยู)
[Ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ ])

Yeah I’m sorry, I can’t afford a Ferrari
(เย่ แอม ซอริ , ไอ แค็นท แอ็ฟโฟด อะ เฟอรารี่)
But that don’t mean I can’t get you there
(บัท แดท ด้อนท์ มีน นาย แค็นท เก็ท ยู แดร์)
I guess he’s an X-box, and I’m more Atari
(ไอ เก็ซ อีส แอน เอ๊กซฺ บ็อคซ , แอ็นด แอม โม อทาริ)
But the way you play your game ain’t fair
(บัท เดอะ เว ยู พเล ยุร เกม เอน แฟ)

I pity the fool that falls in love with you oh
(ไอ พีทอิ เดอะ ฟูล แดท ฟอล ซิน ลัฝ วิฑ ยู โอ)
[Oh ssh she’s a gold digger]
([ โอ ชเชเช ชี ซา โกลด ดิกเกอร์ ])
Well
(เว็ล)
[Just thought you should know n**a]
([ จัซท ธอท ยู ฌูด โน เอ็น **อะ])
Ooh, ooh, oh
(อู้ , อู้ , โอ)
I’ve got some news for you
(อิฝ ก็อท ซัม นยู ฟอ ยู)
Yeah go run and tell your little boyfriend
(เย่ โก รัน แอ็นด เท็ล ยุร ลิ๊ทเทิ่ล บอยเฟรน)

See you driving ’round town
(ซี ยู ดรายวิง เรานด ทาวน์)
With the girl I love and I’m like
(วิฑ เดอะ เกิล ไอ ลัฝ แอ็นด แอม ไลค)
Fuck you
(ฟัค ยู)
[Ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ ])
I guess the change in my pocket
(ไอ เก็ซ เดอะ เชนจ อิน มาย พอคเค็ท)
Wasn’t enough, I’m like
(วอสซึ้น อินัฟ , แอม ไลค)
Fuck you
(ฟัค ยู)
And forget her too
(แอ็นด เฟาะเกท เฮอ ทู)

Said, if I was richer, I’d still be with ya
(เซ็ด , อิฟ ฟาย วอส รีเชอ , อาย ซทิล บี วิฑ ยา)
Ha, ain’t that some ssh
(ฮา , เอน แดท ซัม ชเชเช)
[Ain’t that some ssh]
([ เอน แดท ซัม ชเชเช ])
And although there’s pain in my chest
(แอ็นด ออลโฑ แดร์ เพน อิน มาย เช็ซท)
I still wish you the best with a
(ไอ ซทิล วิฌ ยู เดอะ เบ็ซท วิฑ อะ)
Fuck you
(ฟัค ยู)
[Ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ ])

Now I know, that I had to borrow
(เนา ไอ โน , แดท ไอ แฮ็ด ทู บอโร)
Beg and steal and lie and cheat
(เบ็ก แอ็นด ซทีล แอ็นด ไล แอ็นด ชีท)
Trying to keep ya, trying to please ya
(ทไรอิง ทู คีพ ยา , ทไรอิง ทู พลีส ยา)
‘Cause being in love with yo ass ain’t cheap
(คอส บีอิง อิน ลัฝ วิฑ โย อาซ เอน ชีพ)

I pity the fool that falls in love with you oh
(ไอ พีทอิ เดอะ ฟูล แดท ฟอล ซิน ลัฝ วิฑ ยู โอ)
[Oh ssh she’s a gold digger]
([ โอ ชเชเช ชี ซา โกลด ดิกเกอร์ ])
Well
(เว็ล)
[Just thought you should know n**a]
([ จัซท ธอท ยู ฌูด โน เอ็น **อะ])
Ooh, ooh, oh
(อู้ , อู้ , โอ)
I’ve got some news for you
(อิฝ ก็อท ซัม นยู ฟอ ยู)
Ooh I really hate your ass right now
(อู้ ไอ ริแอ็ลลิ เฮท ยุร อาซ ไรท เนา)

See you driving ’round town
(ซี ยู ดรายวิง เรานด ทาวน์)
With the girl I love and I’m like
(วิฑ เดอะ เกิล ไอ ลัฝ แอ็นด แอม ไลค)
Fuck you
(ฟัค ยู)
[Ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ ])
I guess the change in my pocket
(ไอ เก็ซ เดอะ เชนจ อิน มาย พอคเค็ท)
Wasn’t enough, I’m like
(วอสซึ้น อินัฟ , แอม ไลค)
Fuck you
(ฟัค ยู)
And forget her too
(แอ็นด เฟาะเกท เฮอ ทู)

Said, if I was richer, I’d still be with ya
(เซ็ด , อิฟ ฟาย วอส รีเชอ , อาย ซทิล บี วิฑ ยา)
Ha, oh ain’t that some ssh
(ฮา , โอ เอน แดท ซัม ชเชเช)
[Ain’t that some ssh]
([ เอน แดท ซัม ชเชเช ])
And although there’s pain in my chest
(แอ็นด ออลโฑ แดร์ เพน อิน มาย เช็ซท)
I still wish you the best with a
(ไอ ซทิล วิฌ ยู เดอะ เบ็ซท วิฑ อะ)
Fuck you
(ฟัค ยู)
Ooh, ooh, ooh
(อู้ , อู้ , อู้)

Now baby, baby, baby, why’d you wanna wanna hurt me so bad?
(เนา เบบิ , เบบิ , เบบิ , วาย ยู วอนนา วอนนา เฮิท มี โซ แบ็ด)
[so bad, so bad, so bad]
([ โซ แบ็ด , โซ แบ็ด , โซ แบ็ด ])
I tried to tell my mamma but she told me
(ไอ ทไร ทู เท็ล มาย มะมา บัท ชี โทลด มี)
“ This is one for your dad “
(“ ดีซ ซิส วัน ฟอ ยุร แด็ด “)
[Your dad, your dad, your dad]
([ ยุร แด็ด , ยุร แด็ด , ยุร แด็ด ])
Yes she did
(เย็ซ ชี ดิด)
Uh, why? Uh, why? Uh
(อา , ฮไว อา , ฮไว อา)
Why lady? Oh, I love you
(ฮไว เลดิ โอ , ไอ ลัฝ ยู)
I still love you, oh
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู , โอ)

I see you driving ’round town
(ไอ ซี ยู ดรายวิง เรานด ทาวน์)
With the girl I love and I’m like
(วิฑ เดอะ เกิล ไอ ลัฝ แอ็นด แอม ไลค)
Fuck you
(ฟัค ยู)
[Ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ ])
I guess the change in my pocket
(ไอ เก็ซ เดอะ เชนจ อิน มาย พอคเค็ท)
Wasn’t enough, I’m like
(วอสซึ้น อินัฟ , แอม ไลค)
Fuck you
(ฟัค ยู)
And forget her too
(แอ็นด เฟาะเกท เฮอ ทู)

Said, if I was richer, I’d still be with ya
(เซ็ด , อิฟ ฟาย วอส รีเชอ , อาย ซทิล บี วิฑ ยา)
Ha, ain’t that some shh
(ฮา , เอน แดท ซัม เอสเชช)
[Ain’t that some shh]
([ เอน แดท ซัม เอสเชช ])
And although there’s pain in my chest
(แอ็นด ออลโฑ แดร์ เพน อิน มาย เช็ซท)
I still wish you the best with a
(ไอ ซทิล วิฌ ยู เดอะ เบ็ซท วิฑ อะ)
Fuck you
(ฟัค ยู)
Ooh, ooh, ooh
(อู้ , อู้ , อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*ck You! คำอ่านไทย Cee Lo Green

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น