เนื้อเพลง Smoke Weed Everyday คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Dr. Dre, Kurupt, Nate Dogg

Intro:
(อินโทร :)
[Snoop]
([ ซนูพ ])
da da da da daaaa
(ดา ดา ดา ดา daaaa)
it’s tha motha f*ckin’ D oh double G [Snoop dogg]
(อิทซ ท่า ม้อดา ฟัคin ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี [ ซนูพ ด๊อก ])
da da da da daaaa
(ดา ดา ดา ดา daaaa)
You know im mobbin’ with the D.R.E
(ยู โน แอม มอบบิน วิฑ เดอะ ดี อาร์ อี)

[Kurupt]
([ เคอรัพชฺ ])
yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)
you know who’s back up in this mothaf*cker *echoes*
(ยู โน ฮู แบ็ค อัพ อิน ดีซ mothaฟัคer *แอคโค *)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
What what what what
(ฮว็อท ฮว็อท ฮว็อท ฮว็อท)

[Kurupt]
([ เคอรัพชฺ ])
so blaze the weed out there
(โซ บเลส เดอะ วี เอาท แดร์)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
Blaze it up
(บเลส อิท อัพ)

[Kurupt]
([ เคอรัพชฺ ])
Blaze that sh*t up n*gga
(บเลส แดท ฌะ *ที อัพ เอ็น *gga)
Yeah waz up snoop
(เย่ วาดซฺ อัพ ซนูพ)

Verse one: [snoop]
(เฝิซ วัน : [ ซนูพ ])
Top dogg buy them all n*gga burn this sh*t up
(ท็อพ ด๊อก ไบ เฑ็ม ออล เอ็น *gga เบิน ดีซ ฌะ *ที อัพ)
D-P-G-C my n*gga turn that sh*t up
(ดี พี จี ซี มาย เอ็น *gga เทิน แดท ฌะ *ที อัพ)
CPT, LBC yeah we hookin’ back up
(CPT , LBC เย่ วี ฮุคกิน แบ็ค อัพ)
N’ when they bang this in the club baby you gotta get up
(เอ็น ฮเว็น เฑ แบ็ง ดีซ ซิน เดอะ คลับ เบบิ ยู กอททะ เก็ท อัพ)
thug n*ggas, drug dealers yeah they givin’ it up
(ธัก เอ็น *ggas , ดรัก ดีลเออะ เย่ เฑ กีฝอิน หนิด อัพ)
low life, your life boy we livin’ it up
(โล ไลฟ , ยุร ไลฟ บอย วี ลีฝอิน หนิด อัพ)
take a chance thats why we dancin’
(เทค เก ชานซ แด๊ท ฮไว วี แดนซิน)
in the party fo’ sho’
(อิน เดอะ พาทิ โฟ โช)
slip my ho a fourty four n’ she crept in it back do’
(ซลิพ มาย โฮ อะ ฟอร์ดี โฟ เอ็น ชี คแร็พท อิน หนิด แบ็ค ดู)
b*tches lookin’ at me strange but you know i don’t care
(บี *tches ลุคกิน แอ็ท มี ซทเรนจ บัท ยู โน ไอ ด้อนท์ แค)
step up in this mothaf*cker just to swingin’ my hair
(ซเท็พ อัพ อิน ดีซ mothaฟัคer จัซท ทู สวิงกิน มาย แฮ)
B*tch quit talkin’ Crip walk
(บี *tch ควิท ทอคกิ่น คริป วอค)
If you down with the set
(อิฟ ยู เดาน วิฑ เดอะ เซ็ท)
Take a Bullet with some d*ck
(เทค เก บูลเล็ท วิฑ ซัม ดี *ck)
take this dope from this jet
(เทค ดีซ โดพ ฟร็อม ดีซ เจ๊ต)
outta town put it down for father of rap
(เอ๊าตา ทาวน์ พัท ดิธ เดาน ฟอ ฟาเฑอะ อ็อฝ แร็พ)
n’ if your ass get crack b*tch shut your trap
(เอ็น อิฟ ยุร อาซ เก็ท คแร็ค บี *tch ฌัท ยุร ทแร็พ)
come back get back thats the part of success
(คัม แบ็ค เก็ท แบ็ค แด๊ท เดอะ พาท อ็อฝ ซัคเซซ)
n’ if you believe the X then you’ll relievin’ your stress
(เอ็น อิฟ ยู บิลีฝ เดอะ เอ๊กซฺ เด็น โยว ริวริฝวิน ยุร ซทเร็ซ)

music in between
(มยูสิค อิน บีทวิน)

[snoop]
([ ซนูพ ])
da da da da daaaa
(ดา ดา ดา ดา daaaa)

[Dre]
([ ดรี ])
it’s the mothaf*ckin’ D-R-E
(อิทซ เดอะ mothaฟัคin ดี อาร์ อี)

[Kurupt]
([ เคอรัพชฺ ])
Dr. Dre mothaf*cker [Snoop] what what what what
(เดทเออะ ดรี mothaฟัคer [ ซนูพ ] ฮว็อท ฮว็อท ฮว็อท ฮว็อท)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
da da da da daaaa
(ดา ดา ดา ดา daaaa)

Verse two: [Dre]
(เฝิซ ทู : [ ดรี ])
you know im mobbing with the D oh double G
(ยู โน แอม หมาบบิง วิฑ เดอะ ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี)
Straight off the f*ckin’ street’s of CPT
(ซทเรท ออฟฟ เดอะ ฟัคin ซทรีท อ็อฝ CPT)
King of the beats n’ you ride to em’ in your fleet [Fleetwood] wood
(คิง อ็อฝ เดอะ บีท เอ็น ยู ไรด ทู เอ็ม อิน ยุร ฟลีท [ ฟีดหวูด ] วู๊ด)
or Coupe DeVille rollin on dubs
(ออ คูเพ ดีฝเวล โรลลิน ออน ดับ)
How you feel?
(เฮา ยู ฟีล)
Whoopty whoop n*gga what?
(ฮูพดี ฮูพ เอ็น *gga ฮว็อท)
Dre n’ snoop chronic’ed out
(ดรี เอ็น ซนูพ ครอนอิค เอาท)
In the ‘llac with doc in the back
(อิน เดอะ แลกคฺ วิฑ ด็อค อิน เดอะ แบ็ค)
Sippin’ ‘gnac, clip in the strap
(ซิบปิ่น แนค , คลิพ อิน เดอะ ซทแร็พ)
Dippin’ through hoods
(ดิพพิน ธรู ฮุด)
What hoods? Compton, longbeach, ingelwood
(ฮว็อท ฮุด คอมตัน , ลองบีต , อินเจลหวูด)
South central out to the westside [westside]
(เซาธ เซนทแร็ล เอาท ทู เดอะ เวตซาด [ เวตซาด ])
It’s california love this california bud
(อิทซ แคลิฟอร์เนีย ลัฝ ดีซ แคลิฟอร์เนีย บัด)
Got a n*gga gang of pub
(ก็อท ดา เอ็น *gga แก็ง อ็อฝ พับ)
I’m on one, I might bail up in the Century Club
(แอม ออน วัน , ไอ ไมท เบล อัพ อิน เดอะ เซนเชอะริ คลับ)
With my jeans on n’ my team’s strong
(วิฑ มาย จีน ออน เอ็น มาย ทีม ซทร็อง)
Get my drink on n’ my smoke on
(เก็ท มาย ดริงค ออน เอ็น มาย ซโมค ออน)
Then go home with somethin’ to poke on [waz up b*tch]
(เด็น โก โฮม วิฑ ซัมติน ทู โพค ออน [ วาดซฺ อัพ บี *tch ])
Loc’ it’s on for the two tripple oh
(Loc อิทซ ออน ฟอ เดอะ ทู ทริพเปิล โอ)
Comin’ real it’s the next episode *Echoes*
(คัมอิน ริแอ็ล อิทซ เดอะ เน็คซท เอพอิดซด *แอคโค *)

Music in between
(มยูสิค อิน บีทวิน)

[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
hold up.. heeeeey
(โฮลด อัพ heeeeey)
For my n*ggas who be thinkin’ we soft
(ฟอ มาย เอ็น *ggas ฮู บี ติ้งกิน วี ซ็อฟท)
We don’t.. plaaaay
(วี ด้อนท์ plaaaay)
We gonna rockin’ til the weels fall of
(วี กอนนะ รอคกิน ทิล เดอะ วีล ฟอล อ็อฝ)
Hold up.. heeeeey
(โฮลด อัพ heeeeey)
For my n*ggas who be acting to bold
(ฟอ มาย เอ็น *ggas ฮู บี แอคทิง ทู โบลด)
Take a.. seeeeat
(เทค เก seeeeat)
Hope you ready for the next episode heeeeeey
(โฮพ ยู เรดอิ ฟอ เดอะ เน็คซท เอพอิดซด heeeeeey)
[Music stops and pauses]
([ มยูสิค ซท็อพ แซน พอส ])
Smoke weed everyday
(ซโมค วี เอวี่เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smoke Weed Everyday คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Dr. Dre, Kurupt, Nate Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น