เนื้อเพลง Never Again คำอ่านไทย Justin Timberlake

Would have given up my life for you
(เวิด แฮ็ฝ กีฝเอ็น อัพ มาย ไลฟ ฟอ ยู)
Guess it’s true what they say about love
(เก็ซ อิทซ ทรู ฮว็อท เฑ เซ อะเบาท ลัฝ)
It’s blind
(อิทซ บไลนด)
Girl, you lied straight to my face
(เกิล , ยู ไล ซทเรท ทู มาย เฟซ)
Looking in my eyes
(ลุคอิง อิน มาย ไอ)
And I believed you ’cause I loved you more than life
(แอ็นด ดาย บิลีฝ ยู คอส ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น ไลฟ)
And all you had to do
(แอ็นด ออล ยู แฮ็ด ทู ดู)
Was apologize
(วอส อะพอลโอะไจส)

You didn’t say you’re sorry
(ยู ดิ๊นอิน เซ ยัวร์ ซอริ)
I don’t understand
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
You don’t care that you hurt me
(ยู ด้อนท์ แค แดท ยู เฮิท มี)
And now I’m half the man
(แอ็นด เนา แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น)
That I used to be when it was you and me
(แดท ไอ ยูซ ทู บี ฮเว็น หนิด วอส ยู แอ็นด มี)
You didn’t love me enough
(ยู ดิ๊นอิน ลัฝ มี อินัฟ)
My heart may never mend
(มาย ฮาท เม เนฝเออะ เม็นด)
And you’ll never get to love me, again
(แอ็นด โยว เนฝเออะ เก็ท ทู ลัฝ มี , อะเกน)

No, no, no, no, no, no
(โน , โน , โน , โน , โน , โน)

Sadness has me at the end of the line
(แซดเน็ซ แฮ็ส มี แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไลน)
Helpless watched you break this heart of mine
(เฮลพเล็ซ ว็อช ยู บเรค ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน)
And loneliness only wants you back here with me
(แอ็นด โลนลิเน็ซ โอ๊นลี่ ว็อนท ยู แบ็ค เฮียร วิฑ มี)
Common sense knows that you’re not good enough for me
(คอมมัน เซ็นซ โน แดท ยัวร์ น็อท เกิด อินัฟ ฟอ มี)
And all you had to do
(แอ็นด ออล ยู แฮ็ด ทู ดู)
Was apologize, and mean it
(วอส อะพอลโอะไจส , แอ็นด มีน หนิด)

But you didn’t say you’re sorry
(บัท ยู ดิ๊นอิน เซ ยัวร์ ซอริ)
I don’t understand
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
You don’t care that you hurt me
(ยู ด้อนท์ แค แดท ยู เฮิท มี)
And now I’m half the man
(แอ็นด เนา แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น)
That I used to be when it was you and me
(แดท ไอ ยูซ ทู บี ฮเว็น หนิด วอส ยู แอ็นด มี)
You didn’t love me enough
(ยู ดิ๊นอิน ลัฝ มี อินัฟ)
My heart may never mend
(มาย ฮาท เม เนฝเออะ เม็นด)
And you’ll never get to love me
(แอ็นด โยว เนฝเออะ เก็ท ทู ลัฝ มี)

Wish like hell I could go back in time
(วิฌ ไลค เฮ็ล ไอ เคิด โก แบ็ค อิน ไทม)
Maybe then I could see how
(เมบี เด็น นาย เคิด ซี เฮา)
Forgiveness says that I should give you one more try
(ฟอร์กีพเหนด เซ แดท ไอ เชิด กิฝ ยู วัน โม ทไร)
But it’s too late, it’s over now
(บัท อิทซ ทู เลท , อิทซ โอเฝอะ เนา)

You didn’t say you’re sorry
(ยู ดิ๊นอิน เซ ยัวร์ ซอริ)
I don’t understand
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
You don’t care that you hurt me
(ยู ด้อนท์ แค แดท ยู เฮิท มี)
And now I’m half the man
(แอ็นด เนา แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น)
That I used to be when it was you and me
(แดท ไอ ยูซ ทู บี ฮเว็น หนิด วอส ยู แอ็นด มี)
You didn’t love me enough
(ยู ดิ๊นอิน ลัฝ มี อินัฟ)
My heart may never mend
(มาย ฮาท เม เนฝเออะ เม็นด)
And you’ll never get to love me
(แอ็นด โยว เนฝเออะ เก็ท ทู ลัฝ มี)
Again
(อะเกน)

Again, yeah, yeah
(อะเกน , เย่ , เย่)
Again, again, again, yeah, yeah, yeah
(อะเกน , อะเกน , อะเกน , เย่ , เย่ , เย่)
Never get to love me
(เนฝเออะ เก็ท ทู ลัฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Again คำอ่านไทย Justin Timberlake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น