เนื้อเพลง Dance in the Dark คำอ่านไทย Lady Gaga

Silicon, saline, poison inject me
(ซีลอิค็อน , เซลีน , พ๊อยซั่น อินเจคท มี)
Baby, I’m a free b*tch
(เบบิ , แอม มา ฟรี บี *tch)
I’m a free b*tch
(แอม มา ฟรี บี *tch)

Some girls won’t dance to the beat of the track
(ซัม เกิล ว็อนท ดานซ ทู เดอะ บีท อ็อฝ เดอะ ทแรค)
She won’t walk away
(ชี ว็อนท วอค อะเว)
But she won’t look back
(บัท ชี ว็อนท ลุค แบ็ค)
She looks good
(ชี ลุค เกิด)
But her boyfriend says she’s a mess
(บัท เฮอ บอยเฟรน เซ ชี ซา เมซ)
She’s a mess
(ชี ซา เมซ)
She’s a mess
(ชี ซา เมซ)
Now the girl is stressed
(เนา เดอะ เกิล อีส ซทเร็ซ)
She’s a mess
(ชี ซา เมซ)
She’s a mess
(ชี ซา เมซ)
She’s a mess
(ชี ซา เมซ)
She’s a mess
(ชี ซา เมซ)
[Tellem’, girls]
([ เทลเลม , เกิล ])

Baby loves to dance in the dark
(เบบิ ลัฝ ทู ดานซ อิน เดอะ ดาค)
‘Cuz when he’s lookin’
(คัซ ฮเว็น อีส ลุคกิน)
She falls apart
(ชี ฟอล อะพาท)
Baby loves to dance in the dark [Tellem’, girls]
(เบบิ ลัฝ ทู ดานซ อิน เดอะ ดาค [ เทลเลม , เกิล ])

Run run
(รัน รัน)
Her kiss is a vampire grin
(เฮอ คิซ ซิส ซา แฝมไพร กริน)
The moon lights her way while she’s howlin’ at him
(เดอะ มูน ไลท เฮอ เว ฮไวล ชี ฮาวลิน แอ็ท ฮิม)
She looks good
(ชี ลุค เกิด)
But her boyfriend says she’s a tramp
(บัท เฮอ บอยเฟรน เซ ชี ซา ทแร็มพ)
She’s a tramp
(ชี ซา ทแร็มพ)
She’s a vamp
(ชี ซา แฝ็มพ)
But she still does her dance
(บัท ชี ซทิล โด เฮอ ดานซ)
She’s a tramp
(ชี ซา ทแร็มพ)
She’s a vamp
(ชี ซา แฝ็มพ)
But she still kills the dance
(บัท ชี ซทิล คิล เดอะ ดานซ)
[Tellem’, girls]
([ เทลเลม , เกิล ])

Baby loves to dance in the dark
(เบบิ ลัฝ ทู ดานซ อิน เดอะ ดาค)
‘Cuz when he’s lookin’
(คัซ ฮเว็น อีส ลุคกิน)
She falls apart
(ชี ฟอล อะพาท)
Baby loves to dance in the dark [Tellem’, girls]
(เบบิ ลัฝ ทู ดานซ อิน เดอะ ดาค [ เทลเลม , เกิล ])
In the dark
(อิน เดอะ ดาค)
She loves to dance in the dark
(ชี ลัฝ ทู ดานซ อิน เดอะ ดาค)
In the dark
(อิน เดอะ ดาค)
She loves, she loves to dance in the dark
(ชี ลัฝ , ชี ลัฝ ทู ดานซ อิน เดอะ ดาค)

Marilyn
(มาริลีน)
Judy
(จูดิ)
Sylvia
(ซิวเวีย)
Tellem’ how you feel girls!
(เทลเลม เฮา ยู ฟีล เกิล !)

Work your blonde [Jean] Benet Ramsey
(เวิค ยุร บล็อนด [ จีน ] เบทเนทฺ แรมซี)
We’ll haunt like liberace
(เว็ล ฮอนท ไลค ลิบเบอเรซ)
Find your freedom in the music
(ไฟนด ยุร ฟรีดัม อิน เดอะ มยูสิค)
Find your jesus
(ไฟนด ยุร จีสัซ)
Find your kubrick
(ไฟนด ยุร คิวบริก)
You will never fall apart
(ยู วิล เนฝเออะ ฟอล อะพาท)
Diana, you’re still in our hearts
(ไดแอนอะ , ยัวร์ ซทิล อิน เอ๊า ฮาท)
Never let you fall apart
(เนฝเออะ เล็ท ยู ฟอล อะพาท)
Together we’ll dance in the dark
(ทุเกฑเออะ เว็ล ดานซ อิน เดอะ ดาค)

Baby loves to dance in the dark
(เบบิ ลัฝ ทู ดานซ อิน เดอะ ดาค)
‘Cuz when he’s lookin’
(คัซ ฮเว็น อีส ลุคกิน)
She falls apart
(ชี ฟอล อะพาท)
Baby loves to dance in the dark
(เบบิ ลัฝ ทู ดานซ อิน เดอะ ดาค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dance in the Dark คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น