เนื้อเพลง Eddie’s Gun คำอ่านไทย The Kooks

Album Version:
(แอลบัม เฝอฉัน :)
Did you see the way she looked at me?
(ดิด ยู ซี เดอะ เว ชี ลุค แอ็ท มี)
Honey bee got two lies and she’s got me
(ฮันอิ บี ก็อท ทู ไล แซน ชี ก็อท มี)

I tried to love her back
(ไอ ทไร ทู ลัฝ เฮอ แบ็ค)
And then I shrunk back into my wrap
(แอ็นด เด็น นาย ฌรังค แบ็ค อีนทุ มาย แร็พ)
And in the barrel of my gun
(แอ็นด อิน เดอะ แบเร็ล อ็อฝ มาย กัน)
I hope I’m not the only one
(ไอ โฮพ แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)

Yes I see the way she looked at me
(เย็ซ ซาย ซี เดอะ เว ชี ลุค แอ็ท มี)
Oh shes got an eye for an awkward guy like me
(โอ ชี ก็อท แอน ไอ ฟอ แอน ออคเวิด ไก ไลค มี)

I tried to love her back [she’s just a girl]
(ไอ ทไร ทู ลัฝ เฮอ แบ็ค [ ชี จัซท ดา เกิล ])
And then I shrunk back into my wrap [she’s just a girl]
(แอ็นด เด็น นาย ฌรังค แบ็ค อีนทุ มาย แร็พ [ ชี จัซท ดา เกิล ])
And in the barrel of my gun
(แอ็นด อิน เดอะ แบเร็ล อ็อฝ มาย กัน)
I hope I’m not the only one
(ไอ โฮพ แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
And in the barrel of my gun
(แอ็นด อิน เดอะ แบเร็ล อ็อฝ มาย กัน)
I hope I’m not the only one
(ไอ โฮพ แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)

Yeah
(เย่)
Do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู)

I tried to love her back [she’s just a girl]
(ไอ ทไร ทู ลัฝ เฮอ แบ็ค [ ชี จัซท ดา เกิล ])
And then I shrunk back into my wrap [she’s just a girl]
(แอ็นด เด็น นาย ฌรังค แบ็ค อีนทุ มาย แร็พ [ ชี จัซท ดา เกิล ])
And in the barrel of my gun
(แอ็นด อิน เดอะ แบเร็ล อ็อฝ มาย กัน)
I hope I’m not the only one
(ไอ โฮพ แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
And in the barrel of my gun
(แอ็นด อิน เดอะ แบเร็ล อ็อฝ มาย กัน)
I hope I’m not the only one
(ไอ โฮพ แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)

Yeah yeah
(เย่ เย่)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

I tried to love her back
(ไอ ทไร ทู ลัฝ เฮอ แบ็ค)
And then I shrunk back into my wrap
(แอ็นด เด็น นาย ฌรังค แบ็ค อีนทุ มาย แร็พ)
And then I tried to love, I tried to love her back
(แอ็นด เด็น นาย ทไร ทู ลัฝ , ไอ ทไร ทู ลัฝ เฮอ แบ็ค)

Single Version:
(ซิ๊งเกิ้ล เฝอฉัน :)
Did you see the way she looked at me?
(ดิด ยู ซี เดอะ เว ชี ลุค แอ็ท มี)
She’s got an eye for an awkward guy like me
(ชี ก็อท แอน ไอ ฟอ แอน ออคเวิด ไก ไลค มี)
I tried to love her back
(ไอ ทไร ทู ลัฝ เฮอ แบ็ค)
Then I shrunk back into my wrap
(เด็น นาย ฌรังค แบ็ค อีนทุ มาย แร็พ)
And in the barrel of my gun
(แอ็นด อิน เดอะ แบเร็ล อ็อฝ มาย กัน)
I hope I’m not the only one
(ไอ โฮพ แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)

Did you see the way she looked at me?
(ดิด ยู ซี เดอะ เว ชี ลุค แอ็ท มี)
A honey bee got two lives and she’s got me
(อะ ฮันอิ บี ก็อท ทู ไลฝ แซน ชี ก็อท มี)
I tried to love her back
(ไอ ทไร ทู ลัฝ เฮอ แบ็ค)
Then I shrunk back into my wrap
(เด็น นาย ฌรังค แบ็ค อีนทุ มาย แร็พ)
And in the barrel of my gun
(แอ็นด อิน เดอะ แบเร็ล อ็อฝ มาย กัน)
I hope I’m not the only one
(ไอ โฮพ แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
And in the barrel of my gun
(แอ็นด อิน เดอะ แบเร็ล อ็อฝ มาย กัน)
I hope I’m not the only one
(ไอ โฮพ แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)

I tried to love her back
(ไอ ทไร ทู ลัฝ เฮอ แบ็ค)
Then I shrunk back into my wrap
(เด็น นาย ฌรังค แบ็ค อีนทุ มาย แร็พ)
And in the barrel of my gun
(แอ็นด อิน เดอะ แบเร็ล อ็อฝ มาย กัน)
I hope I’m not the only one
(ไอ โฮพ แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
And in the barrel of my gun
(แอ็นด อิน เดอะ แบเร็ล อ็อฝ มาย กัน)
I hope I’m not the only one
(ไอ โฮพ แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eddie’s Gun คำอ่านไทย The Kooks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น