เนื้อเพลง All About You คำอ่านไทย McFly

[Danny:]
([ แดนนี่ : ])
It’s all about you
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู)
[[Tom:] It’s about you]
([ [ ท็อม : ] อิทซ อะเบาท ยู ])
It’s all about you, baby
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู , เบบิ)
[[Tom:] It’s all about you]
([ [ ท็อม : ] อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู ])
It’s all about you
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู)
[[Tom:] It’s about you]
([ [ ท็อม : ] อิทซ อะเบาท ยู ])
It’s all about you
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู)

[Tom:]
([ ท็อม : ])
Yesterday, you asked me something I thought you knew.
(เยซเทอะดิ , ยู อาซค มี ซัมติง ไอ ธอท ยู นยู)
So I told you with a smile ‘It’s all about you’
(โซ ไอ โทลด ยู วิฑ อะ ซไมล อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู)
Then you whispered in my ear and you told me to,
(เด็น ยู ฮวีซเพอะ อิน มาย เอีย แอ็นด ยู โทลด มี ทู ,)
Say ‘If you make my life worthwhile, it’s all about you’
(เซ อิฟ ยู เมค มาย ไลฟ เวริตฮวาย, อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู)

[Danny:]
([ แดนนี่ : ])
And I would answer all you’re wishes, if you asked me to.
(แอ็นด ดาย เวิด อานเซอะ ออล ยัวร์ วิซเชรด , อิฟ ยู อาซค มี ทู)
But if you deny me one of your kisses, don’t know what I’d do.
(บัท อิฟ ยู ดิไน มี วัน อ็อฝ ยุร คีสเซซ , ด้อนท์ โน ฮว็อท อาย ดู)
So hold me close and say three words, like you used to do.
(โซ โฮลด มี คโลส แอ็นด เซ ธรี เวิด , ไลค ยู ยูซ ทู ดู)
Dancing on the kitchen tiles, it’s all about you.
(แด็นซิง ออน เดอะ คีชเอ็น ไทล , อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู)
Yeah…
(เย่)

[Solo]
([ โซโล ])

[Danny & Tom:]
([ แดนนี่ & ท็อม : ])
And I would answer all you’re wishes, if you asked me to.
(แอ็นด ดาย เวิด อานเซอะ ออล ยัวร์ วิซเชรด , อิฟ ยู อาซค มี ทู)
But if you deny me one of your kisses, don’t know what I’d do.
(บัท อิฟ ยู ดิไน มี วัน อ็อฝ ยุร คีสเซซ , ด้อนท์ โน ฮว็อท อาย ดู)
So hold me close and say three words, like you used to do.
(โซ โฮลด มี คโลส แอ็นด เซ ธรี เวิด , ไลค ยู ยูซ ทู ดู)
Dancing on the kitchen tiles,
(แด็นซิง ออน เดอะ คีชเอ็น ไทล ,)
Yes you make my life worthwhile,
(เย็ซ ยู เมค มาย ไลฟ เวริตฮวาย,)
So I told you with a smile…
(โซ ไอ โทลด ยู วิฑ อะ ซไมล)
It’s all about you.
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู)

[Danny:]
([ แดนนี่ : ])
It’s all about you
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู)
[[Tom:] It’s about you]
([ [ ท็อม : ] อิทซ อะเบาท ยู ])
It’s all about you, baby
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู , เบบิ)
[[Tom:] It’s all about you]
([ [ ท็อม : ] อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู ])
It’s all about you
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู)
[[Tom:] It’s about you]
([ [ ท็อม : ] อิทซ อะเบาท ยู ])
It’s all about you
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All About You คำอ่านไทย McFly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น