เนื้อเพลง Between Angels and Insects คำอ่านไทย Papa Roach

There’s no money, there’s no possessions
(แดร์ โน มันอิ , แดร์ โน พ็อสเสฌอัน)
Only obsessions, I don’t need that s***
(โอ๊นลี่ อ็อบเซฌอัน , ไอ ด้อนท์ นีด แดท เอส ***)
Take my money, take my obsession
(เทค มาย มันอิ , เทค มาย อ็อบเซฌอัน)
I just want to be heard, loud and clear are my words
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี เฮิด , เลาด แอ็นด คเลีย อาร์ มาย เวิด)
Comin’ from within man, tell ’em what you heard
(คัมอิน ฟร็อม วิฑีน แม็น , เท็ล เอ็ม ฮว็อท ยู เฮิด)
It’s about a revolution in your heart and in your mind
(อิทซ อะเบาท ดา เรโฝะลยูฌัน อิน ยุร ฮาท แอ็นด อิน ยุร ไมนด)
You can’t find the conclusion, life-style and obsession
(ยู แค็นท ไฟนด เดอะ ค็อนคลูฉัน , ไลฟ ซไทล แอ็นด อ็อบเซฌอัน)
Diamond rings get you nothing but a life long lession
(ไดมันด ริง เก็ท ยู นัธอิง บัท ดา ไลฟ ล็อง เลสเชิน)
And your pocket-book stressin’
(แอ็นด ยุร พอคเค็ท เบิค สเตสซิน)
You’re a slave to the system, working jobs that you hate
(ยัวร์ อะ ซเลฝ ทู เดอะ ซีซเท็ม , เวิคกิง โจบ แดท ยู เฮท)
For that s*** you don’t need
(ฟอ แดท เอส *** ยู ด้อนท์ นีด)
It’s too bad the world is based on greed
(อิทซ ทู แบ็ด เดอะ เวิลด อีส เบซ ออน กรีด)
Step back and stop thinking about yourself
(ซเท็พ แบ็ค แอ็นด ซท็อพ ติ้งกิง อะเบาท ยุรเซลฟ)
Start thinking about
(ซทาท ติ้งกิง อะเบาท)
There’s no money, there’s no possessions
(แดร์ โน มันอิ , แดร์ โน พ็อสเสฌอัน)
Only obsession, I don’t need that s***
(โอ๊นลี่ อ็อบเซฌอัน , ไอ ด้อนท์ นีด แดท เอส ***)
Take my money, take my possessions
(เทค มาย มันอิ , เทค มาย พ็อสเสฌอัน)
Take my obsession, I don’t need that s***
(เทค มาย อ็อบเซฌอัน , ไอ ด้อนท์ นีด แดท เอส ***)
Cause everything is nothing and emptiness is in everything
(คอส เอ๊วี่ติง อีส นัธอิง แอ็นด เอมทิเน็ซ ซิส ซิน เอ๊วี่ติง)
This reality is really just a f***ed up dream
(ดีซ ริแอลอิทิ อีส ริแอ็ลลิ จัซท ดา เอฟ ***ed up ดรีม)
With the flesh and the blood that you call your soul
(วิฑ เดอะ ฟเล็ฌ แอ็นด เดอะ บลัด แดท ยู คอล ยุร โซล)
Flip it inside out, it’s a big black hole
(ฟลิพ อิท อีนไซด เอาท , อิทซ ซา บิก บแล็ค โฮล)
Take your money, burn it up like an asteroid
(เทค ยุร มันอิ , เบิน หนิด อัพ ไลค แอน แอซเทอะรอยด)
Posssessions they are never gonna fill the void
(พอสเซซชั่น เฑ อาร์ เนฝเออะ กอนนะ ฟิล เดอะ ฝอยด)
Take it away and learn the best lesson
(เทค อิท อะเว แอ็นด เลิน เดอะ เบ็ซท เล๊ซซั่น)
The heart, the soul, the life, the passion
(เดอะ ฮาท , เดอะ โซล , เดอะ ไลฟ , เดอะ แพฌอัน)
Present yourself press your clothes
(เพร๊สเซ่นท ยุรเซลฟ พเร็ซ ยุร คโลฑ)
Comb your hair and clock-in
(โคม ยุร แฮ แอ็นด คล็อค อิน)
You just can’t win
(ยู จัซท แค็นท วิน)
Just can’t win
(จัซท แค็นท วิน)
The things you own, own you
(เดอะ ธิง ยู โอน , โอน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Between Angels and Insects คำอ่านไทย Papa Roach

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น