เนื้อเพลง Dreamer คำอ่านไทย Ozzy Osbourne

Gazing through the window at the world outside
(เกซซิง ธรู เดอะ วีนโด แอ็ท เดอะ เวิลด เอาทไซด)
Wondering will mother earth survive
(วันเดอะริง วิล ม๊าเธ่อร์ เอิธ เซอะไฝฝ)
Hoping that mankind will stop abusing her sometime
(โฮพปิง แดท แมนไคนด วิล ซท็อพ แอบบิวซิง เฮอ ซัมไทม์)

After all there’s only just the two of us
(อาฟเทอะ ออล แดร์ โอ๊นลี่ จัซท เดอะ ทู อ็อฝ อัซ)
And here we are still fighting for our lives
(แอ็นด เฮียร วี อาร์ ซทิล ไฟท์ดิง ฟอ เอ๊า ไลฝ)
Watching all of history repeat itself
(วัทชิง ออล อ็อฝ ฮีซโทะริ ริพีท อิทเซลฟ)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)

I’m just a dreamer
(แอม จัซท ดา ดรีมเออะ)
I dream my life away
(ไอ ดรีม มาย ไลฟ อะเว)
I’m just a dreamer
(แอม จัซท ดา ดรีมเออะ)
Who dreams of better days
(ฮู ดรีม อ็อฝ เบทเทอะ เด)

I watch the sun go down like everyone of us
(ไอ ว็อช เดอะ ซัน โก เดาน ไลค เอ๊วี่วัน อ็อฝ อัซ)
I’m hoping that the dawn will bring a sign
(แอม โฮพปิง แดท เดอะ ดอน วิล บริง อะ ไซน)
A better place for those Who will come after us …
(อะ เบทเทอะ พเลซ ฟอ โฑส ฮู วิล คัม อาฟเทอะ อัซ)
This time
(ดีซ ไทม)

I’m just a dreamer
(แอม จัซท ดา ดรีมเออะ)
I dream my life away oh yeah
(ไอ ดรีม มาย ไลฟ อะเว โอ เย่)
I’m just a dreamer
(แอม จัซท ดา ดรีมเออะ)
Who dreams of better days
(ฮู ดรีม อ็อฝ เบทเทอะ เด)

Your higher power may be God or Jesus Christ
(ยุร ไฮเออะ เพาเออะ เม บี ก็อด ออ จีสัซ คไรซท)
It doesn’t really matter much to me
(อิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ มัช ทู มี)
Without each others help there ain’t no hope for us
(วิเฑาท อีช อัฑเออะ เฮ็ลพ แดร์ เอน โน โฮพ ฟอ อัซ)
I’m living in a dream of fantasy
(แอม ลีฝอิง อิน อะ ดรีม อ็อฝ แฟนทะซิ)
Oh yeah, yeah, yeah
(โอ เย่ , เย่ , เย่)

Solo
(โซโล)

If only we could all just find serenity
(อิฟ โอ๊นลี่ วี เคิด ออล จัซท ไฟนด ซิเรนอิทิ)
It would be nice if we could live as one
(อิท เวิด บี ไน๊ซ์ อิฟ วี เคิด ไลฝ แอ็ส วัน)
When will all this anger, hate and biggotry …
(ฮเว็น วิล ออล ดีซ แองเกอะ , เฮท แอ็นด บิ๊กกอทชี)
Be gone?
(บี กอน)

I’m just a dreamer
(แอม จัซท ดา ดรีมเออะ)
I dream my life away
(ไอ ดรีม มาย ไลฟ อะเว)
Today
(ทุเด)
I’m just a dreamer
(แอม จัซท ดา ดรีมเออะ)
Who dreams of better days
(ฮู ดรีม อ็อฝ เบทเทอะ เด)
Okay
(โอเค)
I’m just a dreamer
(แอม จัซท ดา ดรีมเออะ)
Who’s searching for the way
(ฮู เซิชอิง ฟอ เดอะ เว)
Today
(ทุเด)
I’m just a dreamer
(แอม จัซท ดา ดรีมเออะ)
Dreaming my life away
(ดรีมมิง มาย ไลฟ อะเว)
Oh yeah, yeah, yeah
(โอ เย่ , เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dreamer คำอ่านไทย Ozzy Osbourne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น