เนื้อเพลง Incomplete คำอ่านไทย Sisqo

Ooh, oh yeah, listen
(อู้ , โอ เย่ , ลิ๊สซึ่น)

Bright lights, fancy restaurants
(ไบร๊ท ไลท , แฟนซิ เรซโทะแร็นท)
Everything in this world that a man could want
(เอ๊วี่ติง อิน ดีซ เวิลด แดท ดา แม็น เคิด ว็อนท)
I got a bank account bigger than the law should allow
(ไอ ก็อท ดา แบ็งค แอ็คเคานท บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ ลอ เชิด แอ็ลเลา)
Still I’m lonely now
(ซทิล แอม โลนลิ เนา)
Pretty faces from the covers of the magazines
(พรีททิ เฟซ ฟร็อม เดอะ คัฝเออะ อ็อฝ เดอะ แมกอะสีน)
From their covers to my covers wanna lay with me
(ฟร็อม แด คัฝเออะ ทู มาย คัฝเออะ วอนนา เล วิฑ มี)
Fame and Fortune, still I find
(เฟม แอ็นด ฟอชุน , ซทิล ไอ ไฟนด)
Just a grown man running out of time
(จัซท ดา กโรน แม็น รันนิง เอาท อ็อฝ ไทม)

Chorus :
(โครัซ :)
Even though it seems I have everything
(อีเฝ็น โธ อิท ซีม ซาย แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง)
I don’t wanna be a lonely fool
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ โลนลิ ฟูล)
All of the women, all the expensive cars
(ออล อ็อฝ เดอะ วีมเอิน , ออล ดิ เอ็คซเพนซิฝ คา)
All of the money don’t amount to you
(ออล อ็อฝ เดอะ มันอิ ด้อนท์ อะเมานท ทู ยู)
I can make believe I have everything
(ไอ แค็น เมค บิลีฝ ไอ แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง)
But I can’t pretend that I don’t see
(บัท ไอ แค็นท พริเทนด แดท ไอ ด้อนท์ ซี)
That without you girl my life is incomplete
(แดท วิเฑาท ยู เกิล มาย ไลฟ อีส อินค็อมพลีท)

Said, without your girl, oh listen
(เซ็ด , วิเฑาท ยุร เกิล , โอ ลิ๊สซึ่น)
Your perfume, your sexy lingerie
(ยุร เพอฟยูม , ยุร เซคซิ แลงฉรี)
Girl I remember it just like it was on yesterday
(เกิล ไอ ริเมมเบอะ อิท จัซท ไลค อิท วอส ออน เยซเทอะดิ)
A Thursday, you told me you had fallen in love
(อะ เธิสดิ , ยู โทลด มี ยู แฮ็ด ฟอลเล็น อิน ลัฝ)
I wasn’t sure that I was
(ไอ วอสซึ้น ฌุร แดท ไอ วอส)
It’s been a year-Winter, Summer, Spring and Fall
(อิทซ บีน อะ เยีย วีนเทอะ , ซัมเมอะ , ซพริง แอ็นด ฟอล)
But being without you just ain’t livin’ anything at all
(บัท บีอิง วิเฑาท ยู จัซท เอน ลีฝอิน เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)
If I could travel back in time
(อิฟ ฟาย เคิด ทแรฝแอ็ล แบ็ค อิน ไทม)
I’d relive the days you were mine
(อาย รีลีฝ เดอะ เด ยู เวอ ไมน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Oh yeah
(โอ เย่)
That without you girl, oh
(แดท วิเฑาท ยู เกิล , โอ)
I just can’t help lovin’ you
(ไอ จัซท แค็นท เฮ็ลพ โลวิน ยู)
But I loved you much too late
(บัท ไอ ลัฝ ยู มัช ทู เลท)
I’d give anything [ha] and everything
(อาย กิฝ เอนอิธิง [ ฮา ] แอ็นด เอ๊วี่ติง)
To hear you say, that you’ll stay
(ทู เฮีย ยู เซ , แดท โยว ซเท)

[Chorus] x 2
([ โครัซ ] เอ๊กซฺ 2)

Without you girl
(วิเฑาท ยู เกิล)
Without you girl, my life
(วิเฑาท ยู เกิล , มาย ไลฟ)
Without you girl, my life, my life is incomplete
(วิเฑาท ยู เกิล , มาย ไลฟ , มาย ไลฟ อีส อินค็อมพลีท)
Without you girl, my life is incomplete, oh yeah
(วิเฑาท ยู เกิล , มาย ไลฟ อีส อินค็อมพลีท , โอ เย่)
My life is incomplete, oh yeah, yeah
(มาย ไลฟ อีส อินค็อมพลีท , โอ เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Incomplete คำอ่านไทย Sisqo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น