เนื้อเพลง Big Yellow Taxi คำอ่านไทย Counting Crows feat Vanessa Carlton

They paved paradise and put up a parking lot
(เฑ เพฝ แพระไดส แอ็นด พัท อัพ อะ พาคกิ้ง ล็อท)
With a pink hotel, a boutique, and a swingin’ hot spot
(วิฑ อะ พิงค โฮเทล , อะ บูทีค , แอ็นด อะ สวิงกิน ฮ็อท สพอท)
Don’t it always seem to go
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก)
That you don’t know what you got ’til it’s gone
(แดท ยู ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู ก็อท ทิล อิทซ กอน)
They paved paradise and put up a parking lot
(เฑ เพฝ แพระไดส แอ็นด พัท อัพ อะ พาคกิ้ง ล็อท)

Ooooh, bop bop bop
(อู้ , บอป บอป บอป)
Ooooh, bop bop bop
(อู้ , บอป บอป บอป)

They took all the trees, and put em in a tree museum
(เฑ ทุค ออล เดอะ ทรี , แอ็นด พัท เอ็ม อิน อะ ทรี มิวสีอัม)
And they charged the people a dollar and a half to see them
(แอ็นด เฑ ชาจ เดอะ พี๊เพิ่ล อะ ดอลเลอะ แอ็นด อะ ฮาล์ฟ ทู ซี เฑ็ม)
No, no, no
(โน , โน , โน)
Don’t it always seem to go
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก)
That you don’t know what you got ’til it’s gone
(แดท ยู ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู ก็อท ทิล อิทซ กอน)
They paved paradise, and put up a parking lot
(เฑ เพฝ แพระไดส , แอ็นด พัท อัพ อะ พาคกิ้ง ล็อท)

Ooooh, bop bop bop
(อู้ , บอป บอป บอป)
Ooooh, bop bop bop
(อู้ , บอป บอป บอป)

Hey farmer, farmer, put away your DDT
(เฮ ฟาเมอะ , ฟาเมอะ , พัท อะเว ยุร ดีดีที)
I don’t care about spots on my apples,
(ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท สพอท ออน มาย แอพ ,)
Leave me the birds and the bees
(ลีฝ มี เดอะ เบิด แซน เดอะ บี)
Please
(พลีส)
Don’t it always seem to go
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก)
That you don’t know what you got ’til it’s gone
(แดท ยู ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู ก็อท ทิล อิทซ กอน)
They paved paradise and put up a parking lot
(เฑ เพฝ แพระไดส แอ็นด พัท อัพ อะ พาคกิ้ง ล็อท)
Hey now, they paved paradise to put up a parking lot
(เฮ เนา , เฑ เพฝ แพระไดส ทู พัท อัพ อะ พาคกิ้ง ล็อท)
Why not?
(ฮไว น็อท)

Ooooh, bop bop bop
(อู้ , บอป บอป บอป)
Ooooh, bop bop bop
(อู้ , บอป บอป บอป)

Listen, late last night, I heard the screen door slam
(ลิ๊สซึ่น , เลท ลาซท ไนท , ไอ เฮิด เดอะ ซครีน โด ซแล็ม)
And a big yellow taxi took my girl away
(แอ็นด อะ บิก เยลโล แทคซิ ทุค มาย เกิล อะเว)
Don’t it always seem to go
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก)
That you don’t know what you got ’til it’s gone
(แดท ยู ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู ก็อท ทิล อิทซ กอน)
They paved paradise and put up a parking lot
(เฑ เพฝ แพระไดส แอ็นด พัท อัพ อะ พาคกิ้ง ล็อท)
Well, don’t it always seem to go
(เว็ล , ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก)
That you don’t know what you got ’til it’s gone
(แดท ยู ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู ก็อท ทิล อิทซ กอน)
They paved paradise to put up a parking lot
(เฑ เพฝ แพระไดส ทู พัท อัพ อะ พาคกิ้ง ล็อท)
Why not?
(ฮไว น็อท)
They paved paradise and put up a parking lot
(เฑ เพฝ แพระไดส แอ็นด พัท อัพ อะ พาคกิ้ง ล็อท)
Hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ)
Paved paradise and put up a parking lot
(เพฝ แพระไดส แอ็นด พัท อัพ อะ พาคกิ้ง ล็อท)

Ooooh, bop bop bop
(อู้ , บอป บอป บอป)
Ooooh, bop bop bop
(อู้ , บอป บอป บอป)

I don’t wanna give it
(ไอ ด้อนท์ วอนนา กิฝ อิท)
Why you wanna give it
(ฮไว ยู วอนนา กิฝ อิท)
Why you wanna giving it all away
(ฮไว ยู วอนนา กีฝวิง อิท ดอร์ อะเว)
Hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ)
Now you wanna give it
(เนา ยู วอนนา กิฝ อิท)
I should wanna give it
(ไอ เชิด วอนนา กิฝ อิท)
Now you wanna giving it all away
(เนา ยู วอนนา กีฝวิง อิท ดอร์ อะเว)

Hey, paved paradise to put up a parking lot
(เฮ , เพฝ แพระไดส ทู พัท อัพ อะ พาคกิ้ง ล็อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Yellow Taxi คำอ่านไทย Counting Crows feat Vanessa Carlton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น