เนื้อเพลง At This Point In My Life คำอ่านไทย Tracy Chapman

Done so many things wrong I don’t know if I can do right
(ดัน โซ เมนอิ ธิง ร็อง ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย แค็น ดู ไรท)
Oh I, Oh I’ve
(โอ ไอ , โอ แอฝ)
Done so many things wrong I don’t know if I can do right
(ดัน โซ เมนอิ ธิง ร็อง ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย แค็น ดู ไรท)

At this point in my life
(แอ็ท ดีซ พอยนท อิน มาย ไลฟ)
I’ve done so many things wrong I don’t know if I can do right
(แอฝ ดัน โซ เมนอิ ธิง ร็อง ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย แค็น ดู ไรท)
If you put your trust in me I hope I won’t let you down
(อิฟ ยู พัท ยุร ทรัซท อิน มี ไอ โฮพ ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน)
If you give me a chance I’ll try
(อิฟ ยู กิฝ มี อะ ชานซ อิล ทไร)

You see it’s been a hard road the road I’m traveling on
(ยู ซี อิทซ บีน อะ ฮาด โรด เดอะ โรด แอม แทฝเวอลิงค์ ออน)
And if I take your hand I might lead you down the path to ruin
(แอ็นด อิฟ ฟาย เทค ยุร แฮ็นด ดาย ไมท เล็ด ยู เดาน เดอะ พาธ ทู รูอิน)
I’ve had a hard life I’m just saying it so you’ll understand
(แอฝ แฮ็ด อะ ฮาด ไลฟ แอม จัซท เซอิง อิท โซ โยว อันเดิซแทนด)
That right now, right now, I’m doing the best I can
(แดท ไรท เนา , ไรท เนา , แอม ดูอิง เดอะ เบ็ซท ไอ แค็น)
At this point in my life
(แอ็ท ดีซ พอยนท อิน มาย ไลฟ)

At this point in my life
(แอ็ท ดีซ พอยนท อิน มาย ไลฟ)
Although I’ve mostly walked in the shadows
(ออลโฑ แอฝ โมซทลิ วอค อิน เดอะ แฌดโอ)
I’m still searching for the light
(แอม ซทิล เซิชอิง ฟอ เดอะ ไลท)
Won’t you put your faith in me
(ว็อนท ยู พัท ยุร เฟธ อิน มี)
We both know that’s what matters
(วี โบธ โน แด๊ท ฮว็อท แมทเทอะ)
If you give me a chance I’ll try
(อิฟ ยู กิฝ มี อะ ชานซ อิล ทไร)

You see I’ve been climbing stairs but mostly stumbling down
(ยู ซี แอฝ บีน ไคลบบิง ซแท บัท โมซทลิ สตัมบลิง เดาน)
I’ve been reaching high always losing ground
(แอฝ บีน รีชชิง ไฮ ออลเว โรซิง กเรานด)
You see I’ve been reaching high but always losing ground
(ยู ซี แอฝ บีน รีชชิง ไฮ บัท ออลเว โรซิง กเรานด)
You see I’ve conquered hills but I still have mountains to climb
(ยู ซี แอฝ คองเคอะ ฮิล บัท ไอ ซทิล แฮ็ฝ เมานทิน ทู คไลม)
And right now right now I’m doing the best I can
(แอ็นด ไรท เนา ไรท เนา แอม ดูอิง เดอะ เบ็ซท ไอ แค็น)
At this point in my life
(แอ็ท ดีซ พอยนท อิน มาย ไลฟ)

Before we take a step
(บิโฟ วี เทค เก ซเท็พ)
Before we walk down that path
(บิโฟ วี วอค เดาน แดท พาธ)
Before I make any promises
(บิโฟ ไอ เมค เอนอิ พรอมอิซ)
Before you have regrets
(บิโฟ ยู แฮ็ฝ ริกเรท)
Before we talk commitment
(บิโฟ วี ทอค ค็อมมีทเม็นท)
Let me tell you of my past
(เล็ท มี เท็ล ยู อ็อฝ มาย พาซท)
All I’ve seen and all I’ve done
(ออล แอฝ ซีน แอ็นด ออล แอฝ ดัน)
The things I’d like to forget
(เดอะ ธิง อาย ไลค ทู เฟาะเกท)
At this point in my life
(แอ็ท ดีซ พอยนท อิน มาย ไลฟ)

At this point in my life
(แอ็ท ดีซ พอยนท อิน มาย ไลฟ)
I’d like to live as if only love mattered
(อาย ไลค ทู ไลฝ แอ็ส อิฟ โอ๊นลี่ ลัฝ แมทเทอะ)
As if redemption was in sight
(แอ็ส อิฟ ริเดมฌัน วอส ซิน ไซท)
As if the search to live honestly
(แอ็ส อิฟ เดอะ เซิช ทู ไลฝ ออนเอ็ซทลิ)
Is all that anyone needs
(อีส ซอร์ แดท เอนอิวัน นีด)
No matter if you find it
(โน แมทเทอะ อิฟ ยู ไฟนด ดิท)

You see when I’ve touched the sky
(ยู ซี ฮเว็น แอฝ ทั๊ช เดอะ ซไค)
The earth’s gravity has pulled me down
(ดิ เอิธ กเรฝอิทิ แฮ็ส พุล มี เดาน)
But now I’ve reconciled that in this world
(บัท เนา แอฝ เรคอ็อนไซล แดท อิน ดีซ เวิลด)
Birds and angels get the wings to fly
(เบิด แซน เอนเจล เก็ท เดอะ วิง ทู ฟไล)
If you can believe in this heart of mine
(อิฟ ยู แค็น บิลีฝ อิน ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน)
If you can give it a try
(อิฟ ยู แค็น กิฝ อิท ดา ทไร)
Then I’ll reach inside and find and give you
(เด็น อิล รีช อีนไซด แอ็นด ไฟนด แอ็นด กิฝ ยู)
All the sweetness that I have
(ออล เดอะ ซวีทเน็ซ แดท ไอ แฮ็ฝ)
At this point in my life
(แอ็ท ดีซ พอยนท อิน มาย ไลฟ)

At this point in my life
(แอ็ท ดีซ พอยนท อิน มาย ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง At This Point In My Life คำอ่านไทย Tracy Chapman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น