เนื้อเพลง Hey Sexy Lady คำอ่านไทย Shaggy feat Brian, Tony Gold

[Intro: Shaggy]
([ อินโทร : แฌกกิ ])
Sexy, hot, I love my your girl, put it on me
(เซคซิ , ฮ็อท , ไอ ลัฝ มาย ยุร เกิล , พัท ดิธ ออน มี)
Brian and Tony Gold let the ladies know, they got it goin on
(ไบรเอน แอ็นด โทนี่ โกลด เล็ท เดอะ เลดิส โน , เฑ ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
Uh! Shaggy!!!
(อา ! แฌกกิ ! ! !)

[Chorus: Brian And Tony Gold [Shaggy]]
([ โครัซ : ไบรเอน แอ็นด โทนี่ โกลด [ แฌกกิ ] ])
Hey sexy lady, I like your flow
(เฮ เซคซิ เลดิ , ไอ ไลค ยุร ฟโล)
Your body’s bangin, out of controoooooool!!! [Uh!]
(ยุร บอดอิ แบงงิน , เอาท อ็อฝ controoooooool ! ! ! [ อา ! ])
You put it on me [That’s right] ceiling to floor
(ยู พัท ดิธ ออน มี [ แด๊ท ไรท ] ซีลอิง ทู ฟโล)
Only you can make me, screamin back for moooooore!!!
(โอ๊นลี่ ยู แค็น เมค มี , สครีมมิน แบ็ค ฟอ moooooore ! ! !)

[Verse 1: Shaggy]
([ เฝิซ 1 : แฌกกิ ])
Her body’s callin bawlin got me crawlin up the wall and
(เฮอ บอดอิ คอลลิน บอวลิน ก็อท มี คราวลิน อัพ เดอะ วอล แอ็นด)
My size ain’t small it’s tall and catch here comes her clothes be fallin
(มาย ไซส เอน ซมอล อิทซ ทอล แอ็นด แค็ช เฮียร คัม เฮอ คโลฑ บี แฟลลิน)
Her neighbor’s callin bawlin all this noise is so appallin
(เฮอ เนเบอะ คอลลิน บอวลิน ออล ดีซ นอยส อีส โซ แอพพอลลิน)
They must believe we’re brawlin headboards band till early mornin
(เฑ มัซท บิลีฝ เวีย บอวลิน เฮดบอร์ดสฺ แบ็นด ทิล เออลิ มอร์นิน)

[Chorus: Brian And Tony Gold [Shaggy]]
([ โครัซ : ไบรเอน แอ็นด โทนี่ โกลด [ แฌกกิ ] ])
Hey sexy lady [Uh!!] I like your flow
(เฮ เซคซิ เลดิ [ อา ! ! ] ไอ ไลค ยุร ฟโล)
Your body’s bangin [Yo] out of controoooooool!!! [A big tune]
(ยุร บอดอิ แบงงิน [ โย ] เอาท อ็อฝ controoooooool ! ! ! [ อะ บิก ทยูน ])
You put it on me [Uh!!]] ceiling to floor [Ceiling to floor baby]
(ยู พัท ดิธ ออน มี [ อา ! ! ] ] ซีลอิง ทู ฟโล [ ซีลอิง ทู ฟโล เบบิ ])
Only you can make me [Uh] screamin back for moooooore!!!
(โอ๊นลี่ ยู แค็น เมค มี [ อา ] สครีมมิน แบ็ค ฟอ moooooore ! ! !)

[Verse 2: Shaggy]
([ เฝิซ 2 : แฌกกิ ])
I was her father’s choosin,performance left her snoozin
(ไอ วอส เฮอ ฟาเฑอะ ชูซิน , เพอะฟอแม็นซ เล็ฟท เฮอ สนูซิน)
Rug burns her knees we’re bruised and, she’s hooked ain’t no refusin
(รัก เบิน เฮอ นี เวีย บรูส แอ็นด , ชี ฮุค เอน โน รีฟฟิวซิน)

[Brian And Tony Gold:]
([ ไบรเอน แอ็นด โทนี่ โกลด : ])
I knew it all along [Uh!] she was the perfect one [What!!!]
(ไอ นยู อิท ดอร์ อะลอง [ อา ! ] ชี วอส เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท วัน [ ฮว็อท ! ! ! ])
She really put it on [On me] I had to write a song
(ชี ริแอ็ลลิ พัท ดิธ ออน [ ออน มี ] ไอ แฮ็ด ทู ไรท อะ ซ็อง)

[Chorus: Brian And Tony Gold [Shaggy]]
([ โครัซ : ไบรเอน แอ็นด โทนี่ โกลด [ แฌกกิ ] ])
Hey sexy lady [She’s drivin me nuts] I like your flow [Uh! Uh!]
(เฮ เซคซิ เลดิ [ ชี ดรายวิน มี นัท ] ไอ ไลค ยุร ฟโล [ อา ! อา ! ])
Your body’s bangin [Sexy Lady] out of controoooooool!!! [Sweet and nice]
(ยุร บอดอิ แบงงิน [ เซคซิ เลดิ ] เอาท อ็อฝ controoooooool ! ! ! [ สวี้ท แอ็นด ไน๊ซ์ ])
You put it on me [You know you got that figure] ceiling to floor
(ยู พัท ดิธ ออน มี [ ยู โน ยู ก็อท แดท ฟีกยุร ] ซีลอิง ทู ฟโล)
Only you can make me [Wow] screamin back for moooooore!!!
(โอ๊นลี่ ยู แค็น เมค มี [ เวา ] สครีมมิน แบ็ค ฟอ moooooore ! ! !)

[Verse 3: Brian And Tony Gold]
([ เฝิซ 3 : ไบรเอน แอ็นด โทนี่ โกลด ])
Hey sexy lady you be fine drive me crazy movin on, and on, and on
(เฮ เซคซิ เลดิ ยู บี ไฟน ดไรฝ มี คเรสิ มูฝวิน ออน , แอ็นด ออน , แอ็นด ออน)
Hey sexy lady you be fine drive me crazy movin on, and on, and on
(เฮ เซคซิ เลดิ ยู บี ไฟน ดไรฝ มี คเรสิ มูฝวิน ออน , แอ็นด ออน , แอ็นด ออน)

[Shaggy [Brian And Tony Gold]]
([ แฌกกิ [ ไบรเอน แอ็นด โทนี่ โกลด ] ])
Gal your extra sexy like [Whoa] and you make me wanna say [Hi]
(แก็ล ยุร เอ๊กซทร่า เซคซิ ไลค [ โว้ว ] แอ็นด ยู เมค มี วอนนา เซ [ ไฮ ])
And you shake you shake your thong [Low]
(แอ็นด ยู เฌค ยู เฌค ยุร ธอง [ โล ])
Gal you wicked to ras it nah [Lie]
(แก็ล ยู วิค ทู ras ซิท นาห์ [ ไล ])
Gal I like the way how you [Flow] everytime you pass me [By]
(แก็ล ไอ ไลค เดอะ เว เฮา ยู [ ฟโล ] เอ๊รี่ไทม์ ยู เพซ มี [ ไบ ])
Gal you wiggly jiggly and [Oh] and you wicked to ras it nah [Lie]
(แก็ล ยู วีกลิ จิครี่ แอ็นด [ โอ ] แอ็นด ยู วิค ทู ras ซิท นาห์ [ ไล ])

[Chorus: Brian And Tony Gold [Shaggy]]
([ โครัซ : ไบรเอน แอ็นด โทนี่ โกลด [ แฌกกิ ] ])
Hey sexy lady [Uh!] I like your flow [Whaddat]
(เฮ เซคซิ เลดิ [ อา ! ] ไอ ไลค ยุร ฟโล [ หวาดแดด ])
Your body’s bangin, out of controoooooool!!!
(ยุร บอดอิ แบงงิน , เอาท อ็อฝ controoooooool ! ! !)
You put it on me [Put it on me baby] ceiling to floor [Uh!!]
(ยู พัท ดิธ ออน มี [ พัท ดิธ ออน มี เบบิ ] ซีลอิง ทู ฟโล [ อา ! ! ])
Only you can make me [Only you] screamin back for moooooore!!!
(โอ๊นลี่ ยู แค็น เมค มี [ โอ๊นลี่ ยู ] สครีมมิน แบ็ค ฟอ moooooore ! ! !)

[Outro: Shaggy]
([ เอ๊าโต : แฌกกิ ])
Uh, moist, ha ha ha ha ha ha
(อา , มอยซท , ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Sexy Lady คำอ่านไทย Shaggy feat Brian, Tony Gold

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น