เนื้อเพลง Punk Rock 101 คำอ่านไทย Bowling For Soup

She works at hot topic
(ชี เวิค แอ็ท ฮ็อท ทอพอิค)
His heart microscopic
(ฮิส ฮาท ไมคโระซคอพอิค)
She thinks that its love but to him its sex
(ชี ธิงค แดท อิทซ ลัฝ บัท ทู ฮิม อิทซ เซ็คซ)
He listens to emo but fat mike’s his hero
(ฮี ลิ๊สซึ่น ทู emo บัท แฟ็ท ไมค ฮิส ฮีโร)
His bank account’s zero
(ฮิส แบ็งค แอ็คเคานท สีโร)
What comes next?
(ฮว็อท คัม เน็คซท)

Same song different chorus
(เซม ซ็อง ดีฟเฟอะเร็นท โครัซ)

It’s stupid, contagious
(อิทซ ซทยูทิด , ค็อนเทจัซ)
To be broke and famous
(ทู บี บโรค แอ็นด เฟมัซ)
Can someone please save us from punk rock 101
(แค็น ซัมวัน พลีส เซฝ อัซ ฟร็อม พรัค ร็อค 101)
My D*ckies your sweatbands
(มาย ดี *ckies ยุร สเว๊ทแบน)
My spiked hair, your new vans
(มาย ซไพค แฮ , ยุร นยู แฝ็น)
Let’s throw up our rock hands for punk rock 101
(เล็ท ธโร อัพ เอ๊า ร็อค แฮ็นด ฟอ พรัค ร็อค 101)

She bought him a skateboard, a rail slide, his knee tore
(ชี บอท ฮิม มา สเคทบอร์ดท , อะ เรล ซไลด , ฮิส นี โท)
He traded it for drums at the local pawn shop
(ฮี เทรด ดิท ฟอ ดรัม แอ็ท เดอะ โลแค็ล พอน ฌ็อพ)
She left him for staring at girls and not caring
(ชี เล็ฟท ฮิม ฟอ ซแทริง แอ็ท เกิล แซน น็อท แคร์ริง)
When she cried because she thought Bon Jovi broke up
(ฮเว็น ชี คไร บิคอส ชี ธอท บ็อง โจฝวี่บโรค อัพ)

Same song second chorus
(เซม ซ็อง เซคอันด โครัซ)

It’s stupid, contagious
(อิทซ ซทยูทิด , ค็อนเทจัซ)
To be broke and famous
(ทู บี บโรค แอ็นด เฟมัซ)
Can someone please save us from punk rock 101
(แค็น ซัมวัน พลีส เซฝ อัซ ฟร็อม พรัค ร็อค 101)
My D*ckies your sweatbands
(มาย ดี *ckies ยุร สเว๊ทแบน)
My spiked hair, your new vans
(มาย ซไพค แฮ , ยุร นยู แฝ็น)
Let’s throw up our rock hands for punk rock 101
(เล็ท ธโร อัพ เอ๊า ร็อค แฮ็นด ฟอ พรัค ร็อค 101)

Don’t forget to delay
(ด้อนท์ เฟาะเกท ทู ดิเล)
on the very last word
(ออน เดอะ เฝริ ลาซท เวิด)

Seven years later he works as a waiter
(เซฝเอ็น เยีย เลทเออะ ฮี เวิค แอ็ส ซา เวทเออะ)
She married a trucker and he’s never there
(ชี แมริด อะ ทักเกอร์ แอ็นด อีส เนฝเออะ แดร์)
The story never changes, just the names and faces
(เดอะ ซโทริ เนฝเออะ เชนจ , จัซท เดอะ เนม แซน เฟซ)
Like Tommy and Gina they’re living on a prayer
(ไลค ทอมมิ แอ็นด จีน่า เดรว ลีฝอิง ออน อะ พเรเออะ)

Did you just say that?
(ดิด ยู จัซท เซ แดท)
I just said
(ไอ จัซท เซ็ด)

It’s stupid, contagious [same song different chorus]
(อิทซ ซทยูทิด , ค็อนเทจัซ [ เซม ซ็อง ดีฟเฟอะเร็นท โครัซ ])
To be broke and famous [same song different chorus]
(ทู บี บโรค แอ็นด เฟมัซ [ เซม ซ็อง ดีฟเฟอะเร็นท โครัซ ])
Can someone please save us from punk rock 101
(แค็น ซัมวัน พลีส เซฝ อัซ ฟร็อม พรัค ร็อค 101)
My D*ckies your sweatbands
(มาย ดี *ckies ยุร สเว๊ทแบน)
My spiked hair, your new Vans
(มาย ซไพค แฮ , ยุร นยู แฝ็น)
lets throw up our rock hands for punk rock 101
(เล็ท ธโร อัพ เอ๊า ร็อค แฮ็นด ฟอ พรัค ร็อค 101)

It’s stupid, contagious [same song different chorus]
(อิทซ ซทยูทิด , ค็อนเทจัซ [ เซม ซ็อง ดีฟเฟอะเร็นท โครัซ ])
To be broke and famous [same song different chorus]
(ทู บี บโรค แอ็นด เฟมัซ [ เซม ซ็อง ดีฟเฟอะเร็นท โครัซ ])
Can someone please save us from punk rock 101
(แค็น ซัมวัน พลีส เซฝ อัซ ฟร็อม พรัค ร็อค 101)
My D*ckies your sweatbands
(มาย ดี *ckies ยุร สเว๊ทแบน)
My spiked hair, your new Vans
(มาย ซไพค แฮ , ยุร นยู แฝ็น)
let’s throw up our hands for punk rock 101
(เล็ท ธโร อัพ เอ๊า แฮ็นด ฟอ พรัค ร็อค 101)

It’s stupid, contagious [same song different chorus]
(อิทซ ซทยูทิด , ค็อนเทจัซ [ เซม ซ็อง ดีฟเฟอะเร็นท โครัซ ])
To be broke and famous [same song different chorus]
(ทู บี บโรค แอ็นด เฟมัซ [ เซม ซ็อง ดีฟเฟอะเร็นท โครัซ ])
Can someone please save us from punk rock 101
(แค็น ซัมวัน พลีส เซฝ อัซ ฟร็อม พรัค ร็อค 101)
My D*ckies your sweatbands
(มาย ดี *ckies ยุร สเว๊ทแบน)
My spiked hair, your new Vans
(มาย ซไพค แฮ , ยุร นยู แฝ็น)
let’s shoplift some sweatbands for punk rock 101
(เล็ท ชอบเลฟ ซัม สเว๊ทแบน ฟอ พรัค ร็อค 101)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Punk Rock 101 คำอ่านไทย Bowling For Soup

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น