เนื้อเพลง Hey Baby (Drop It to The Floor) คำอ่านไทย Pitbull feat T-Pain

Mr. Worldwide
(มีซเทอะ เวิรดวาย)
T-Pain
(ที เพน)
El que no olle consejo, no llega a viejo
(เอล ครีโน olle ครอนโจ , โน ลีกา อะ วีเอโฮ)

So listen up
(โซ ลิ๊สซึ่น อัพ)
Let her go, lalala
(เล็ท เฮอ โก , ลาลาลา)
Baby girl wanna play, let her go
(เบบิ เกิล วอนนา พเล , เล็ท เฮอ โก)
Said let her go, lalala
(เซ็ด เล็ท เฮอ โก , ลาลาลา)
Baby girl wanna play, let her go
(เบบิ เกิล วอนนา พเล , เล็ท เฮอ โก)
Said let her go, lalala
(เซ็ด เล็ท เฮอ โก , ลาลาลา)
Baby girl wanna play, let her go
(เบบิ เกิล วอนนา พเล , เล็ท เฮอ โก)
Said let her go, lalala
(เซ็ด เล็ท เฮอ โก , ลาลาลา)
Baby girl wanna play, let her go
(เบบิ เกิล วอนนา พเล , เล็ท เฮอ โก)
Got it Pain?
(ก็อท ดิธ เพน)

Hey baby girl what you doing tonight?
(เฮ เบบิ เกิล ฮว็อท ยู ดูอิง ทุไนท)
I wanna see what you got in store [hey, hey baby]
(ไอ วอนนา ซี ฮว็อท ยู ก็อท อิน ซโท [ เฮ , เฮ เบบิ ])
You’re giving it your all when you’re dancing on me
(ยัวร์ กีฝวิง อิท ยุร ออล ฮเว็น ยัวร์ แด็นซิง ออน มี)
I want to see if you can give me some more [hey, hey baby]
(ไอ ว็อนท ทู ซี อิฟ ยู แค็น กิฝ มี ซัม โม [ เฮ , เฮ เบบิ ])
You can be my girl, I can be your man
(ยู แค็น บี มาย เกิล , ไอ แค็น บี ยุร แม็น)
And we can pump this jam however you want [hey, hey baby]
(แอ็นด วี แค็น พัมพ ดีซ แจ็ม เฮาเอฝเออะ ยู ว็อนท [ เฮ , เฮ เบบิ ])
Pump it from the side, pump it upside down
(พัมพ อิท ฟร็อม เดอะ ไซด , พัมพ อิท อัพไซต์ เดาน)
Or we can pump it from the back and the front [hey, hey baby]
(ออ วี แค็น พัมพ อิท ฟร็อม เดอะ แบ็ค แอ็นด เดอะ ฟรันท [ เฮ , เฮ เบบิ ])

Oooh baby, baby lalalalala
(อู้ เบบิ , เบบิ ลาลาลา)
Oooh baby, baby lalalalala
(อู้ เบบิ , เบบิ ลาลาลา)
Oooh baby, baby lalalalala
(อู้ เบบิ , เบบิ ลาลาลา)
Oooh baby, baby lalalalala
(อู้ เบบิ , เบบิ ลาลาลา)

Ooh drop it to the floor
(อู้ ดร็อพ อิท ทู เดอะ ฟโล)
Make me wanna say hey baby
(เมค มี วอนนา เซ เฮ เบบิ)
Yeah, you can shake some more
(เย่ , ยู แค็น เฌค ซัม โม)
Make me wanna say hey baby
(เมค มี วอนนา เซ เฮ เบบิ)
Ooh you got it cause you
(อู้ ยู ก็อท ดิธ คอส ยู)
Make me wanna say hey baby
(เมค มี วอนนา เซ เฮ เบบิ)
Ooh don’t stop it
(อู้ ด้อนท์ ซท็อพ อิท)
I want you tonight
(ไอ ว็อนท ยู ทุไนท)

I’m a Dade County
(แอม มา เดด เคานทิ)
Self paid, self-made millionaire
(เซ็ลฟ เพลด , เซ็ลฟ เมด มิลยะแน)
I used to play around the world
(ไอ ยูซ ทู พเล อะเรานด เดอะ เวิลด)
Now I’m around the world getting paid
(เนา แอม อะเรานด เดอะ เวิลด เกดดดิ้ง เพลด)
Girl problems, no problems
(เกิล พรอบเล็ม , โน พรอบเล็ม)
Don’t hate the game that won’t solve it
(ด้อนท์ เฮท เดอะ เกม แดท ว็อนท ซอลฝ อิท)
I want to get with you mami
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท วิฑ ยู มัมมี)
Now let me see where the Lord split you, dale!
(เนา เล็ท มี ซี ฮแว เดอะ ลอด ซพลิท ยู , เดล !)

Hey baby girl what you doing tonight?
(เฮ เบบิ เกิล ฮว็อท ยู ดูอิง ทุไนท)
I wanna see what you got in store [hey, hey baby]
(ไอ วอนนา ซี ฮว็อท ยู ก็อท อิน ซโท [ เฮ , เฮ เบบิ ])
You’re giving it your all when you’re dancing on me
(ยัวร์ กีฝวิง อิท ยุร ออล ฮเว็น ยัวร์ แด็นซิง ออน มี)
I want to see if you can give me some more [hey, hey baby]
(ไอ ว็อนท ทู ซี อิฟ ยู แค็น กิฝ มี ซัม โม [ เฮ , เฮ เบบิ ])
You can be my girl, I can be your man
(ยู แค็น บี มาย เกิล , ไอ แค็น บี ยุร แม็น)
And we can pump this jam however you want [hey, hey baby]
(แอ็นด วี แค็น พัมพ ดีซ แจ็ม เฮาเอฝเออะ ยู ว็อนท [ เฮ , เฮ เบบิ ])
Pump it from the side, pump it upside down
(พัมพ อิท ฟร็อม เดอะ ไซด , พัมพ อิท อัพไซต์ เดาน)
Or we can pump it from the back and the front [hey, hey baby]
(ออ วี แค็น พัมพ อิท ฟร็อม เดอะ แบ็ค แอ็นด เดอะ ฟรันท [ เฮ , เฮ เบบิ ])

Oooh baby, baby lalalalala
(อู้ เบบิ , เบบิ ลาลาลา)
Oooh baby, baby lalalalala
(อู้ เบบิ , เบบิ ลาลาลา)
Oooh baby, baby lalalalala
(อู้ เบบิ , เบบิ ลาลาลา)
Oooh baby, baby lalalalala
(อู้ เบบิ , เบบิ ลาลาลา)

Ooh drop it to the floor
(อู้ ดร็อพ อิท ทู เดอะ ฟโล)
Make me wanna say hey baby
(เมค มี วอนนา เซ เฮ เบบิ)
Yeah, you can shake some more
(เย่ , ยู แค็น เฌค ซัม โม)
Make me wanna say hey baby
(เมค มี วอนนา เซ เฮ เบบิ)
Ooh you got it cause you
(อู้ ยู ก็อท ดิธ คอส ยู)
Make me wanna say hey baby
(เมค มี วอนนา เซ เฮ เบบิ)
Ooh don’t stop it
(อู้ ด้อนท์ ซท็อพ อิท)
I want you tonight
(ไอ ว็อนท ยู ทุไนท)

Make money, make money
(เมค มันอิ , เมค มันอิ)
This chico right here gotta eat baby
(ดีซ ชีโค ไรท เฮียร กอททะ อีท เบบิ)
Scared money don’t make money
(ซคา มันอิ ด้อนท์ เมค มันอิ)
That’s how it goes in the street baby
(แด๊ท เฮา อิท โกซ ซิน เดอะ ซทรีท เบบิ)
But enough with the the nonsense
(บัท อินัฟ วิฑ เดอะ นอนเซ็นซ)
Baby girl take a shot to clear your conscience
(เบบิ เกิล เทค เก ฌ็อท ทู คเลีย ยุร คอนเฌ็นซ)
Not a goon or a God, I’m a monster
(น็อท ดา กูน ออ รา ก็อด , แอม มา มอนซเทอะ)
Cause I hit all baddest woman in the world, gangsta
(คอส ไอ ฮิท ดอร์ แบดเดส วูมเอิน อิน เดอะ เวิลด , แก๊งซดา)

Oooh baby, baby lalalalala
(อู้ เบบิ , เบบิ ลาลาลา)
Oooh baby, baby lalalalala
(อู้ เบบิ , เบบิ ลาลาลา)
Oooh baby, baby lalalalala
(อู้ เบบิ , เบบิ ลาลาลา)
Oooh baby, baby lalalalala
(อู้ เบบิ , เบบิ ลาลาลา)

Ooh drop it to the floor
(อู้ ดร็อพ อิท ทู เดอะ ฟโล)
Make me wanna say hey baby
(เมค มี วอนนา เซ เฮ เบบิ)
Yeah, you can shake some more
(เย่ , ยู แค็น เฌค ซัม โม)
Make me wanna say hey baby
(เมค มี วอนนา เซ เฮ เบบิ)
Ooh you got it cause you
(อู้ ยู ก็อท ดิธ คอส ยู)
Make me wanna say hey baby
(เมค มี วอนนา เซ เฮ เบบิ)
Ooh don’t stop it
(อู้ ด้อนท์ ซท็อพ อิท)
I want you tonight
(ไอ ว็อนท ยู ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Baby (Drop It to The Floor) คำอ่านไทย Pitbull feat T-Pain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น