เนื้อเพลง Many Many คำอ่านไทย Baby Cham

All di gal dem,
(ออล ได แก็ล เดม ,)
All a di gal dem,
(ออล อะ ได แก็ล เดม ,)
Fi all a di gal dem…
(ฟาย ออล อะ ได แก็ล เดม)
Well
(เว็ล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
How many gal get slam true money?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท ซแล็ม ทรู มันอิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get bounce a Brook Valley?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท เบานซ อะ บรุค แฝลลิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get slam true money?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท ซแล็ม ทรู มันอิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get bounce a Brook Valley?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท เบานซ อะ บรุค แฝลลิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)

Everybody suppose to know my hobby
(เอวี่บอดี้ ซัพโพส ทู โน มาย ฮอบบิ)
Me always want di girls dem body
(มี ออลเว ว็อนท ได เกิล เดม บอดอิ)
Dawn and Annie
(ดอน แอ็นด แอนนี่)
Debbie and Sonnie
(เด๊บบี้ แอ็นด ซอนนี่)
Di whole a da crew deh dem get kill already
(ได โฮล อะ ดา ครู เด้ เดม เก็ท คิล ออลเรดอิ)
But, Jus thru mi model har fren’ weh name Tammy
(บัท , ยูส ธรู มี โม๊เด็ล ฮาอา เฟรน เว เนม แทมมิ)
Weh drive di cris’ Benz a him bredda dem sen’ it
(เว ดไรฝ ได คริซ เบนซฺอะ ฮิม เบร๊ดดร้า เดม เส็น หนิด)
Beggy beggy Jenny… and her fren’ Shelly get trick true dem hear seh him have few penny
(แบกกี้ แบกกี้ เจนนิ แอ็นด เฮอ เฟรน เฌลลิ เก็ท ทริค ทรู เดม เฮีย seh ฮิม แฮ็ฝ ฟยู เพนนี)
Suh…
(ซู)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
How many gal get slam true money?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท ซแล็ม ทรู มันอิ)
Many many, many many many
(เมนอิ ?มนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get bounce a Brook Valley?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท เบานซ อะ บรุค แฝลลิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get slam true money?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท ซแล็ม ทรู มันอิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get bounce a Brook Valley?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท เบานซ อะ บรุค แฝลลิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)

Kerry get crazy cause she love off mi car
(เคอร์รี่ เก็ท คเรสิ คอส ชี ลัฝ ออฟฟ มี คา)
Shi line up Suzy fi mi guh sleep with her
(ชี ไลน อัพ ซูซี่ ฟาย มี กัจ ซลีพ วิฑ เฮอ)
Shi neva get no visit cause she live too far
(ชี นีฝวา เก็ท โน ฝีสอิท คอส ชี ไลฝ ทู ฟา)
Suh mi meet her a Cactus bar
(ซู มี มีท เฮอ รา แคคทัซ บา)
True mi nuh call her shi want mek war
(ทรู มี นาห์ คอล เฮอ ชี ว็อนท เม็ก วอ)
It look like she did want me and her fi spar
(อิท ลุค ไลค ชี ดิด ว็อนท มี แอ็นด เฮอ ฟาย ซพา)
Mi hear seh dem bow up har fren’ name Dawn
(มี เฮีย seh เดม เบา อัพ ฮาอา เฟรน เนม ดอน)
Dem run dung too much superstar
(เดม รัน ดัง ทู มัช ซูเปอร์สตาร์)

Dats why some gal get slam true money?
(แดซ ฮไว ซัม แก็ล เก็ท ซแล็ม ทรู มันอิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
Nuff nuff gal get bounce a Brook Valley?
(นัฟ นัฟ แก็ล เก็ท เบานซ อะ บรุค แฝลลิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get slam true money?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท ซแล็ม ทรู มันอิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get bounce a Brook Valley?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท เบานซ อะ บรุค แฝลลิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)

All di gal dem,
(ออล ได แก็ล เดม ,)
All a di gal dem,
(ออล อะ ได แก็ล เดม ,)
Fi all a di gal dem…
(ฟาย ออล อะ ได แก็ล เดม)
Well
(เว็ล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
How many gal get slam true money?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท ซแล็ม ทรู มันอิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get bounce a Brook Valley?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท เบานซ อะ บรุค แฝลลิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get slam true money?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท ซแล็ม ทรู มันอิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get bounce a Brook Valley?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท เบานซ อะ บรุค แฝลลิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)

Everybody suppose to know my hobby
(เอวี่บอดี้ ซัพโพส ทู โน มาย ฮอบบิ)
Me always want di girls dem body
(มี ออลเว ว็อนท ได เกิล เดม บอดอิ)
Dawn and Annie
(ดอน แอ็นด แอนนี่)
Debbie and Sonnie
(เด๊บบี้ แอ็นด ซอนนี่)
Di whole a da crew deh dem get kill already
(ได โฮล อะ ดา ครู เด้ เดม เก็ท คิล ออลเรดอิ)
But, Jus thru mi model har fren’ weh name Tammy
(บัท , ยูส ธรู มี โม๊เด็ล ฮาอา เฟรน เว เนม แทมมิ)
Weh drive di cris’ Benz a him bredda dem sen’ it
(เว ดไรฝ ได คริซ เบนซฺอะ ฮิม เบร๊ดดร้า เดม เส็น หนิด)
Beggy beggy Jenny… and her fren’ Shelly get trick true dem hear seh him have few penny
(แบกกี้ แบกกี้ เจนนิ แอ็นด เฮอ เฟรน เฌลลิ เก็ท ทริค ทรู เดม เฮีย seh ฮิม แฮ็ฝ ฟยู เพนนี)
Suh…
(ซู)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
How many gal get slam true money?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท ซแล็ม ทรู มันอิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get bounce a Brook Valley?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท เบานซ อะ บรุค แฝลลิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get slam true money?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท ซแล็ม ทรู มันอิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get bounce a Brook Valley?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท เบานซ อะ บรุค แฝลลิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)

Kerry get crazy cause she love off mi car
(เคอร์รี่ เก็ท คเรสิ คอส ชี ลัฝ ออฟฟ มี คา)
Shi line up Suzy fi mi guh sleep with her
(ชี ไลน อัพ ซูซี่ ฟาย มี กัจ ซลีพ วิฑ เฮอ)
Shi neva get no visit cause she live too far
(ชี นีฝวา เก็ท โน ฝีสอิท คอส ชี ไลฝ ทู ฟา)
Suh mi meet her a Cactus bar
(ซู มี มีท เฮอ รา แคคทัซ บา)
True mi nuh call her shi want mek war
(ทรู มี นาห์ คอล เฮอ ชี ว็อนท เม็ก วอ)
It look like she did want me and her fi spar
(อิท ลุค ไลค ชี ดิด ว็อนท มี แอ็นด เฮอ ฟาย ซพา)
Mi hear seh dem bow up har fren’ name Dawn
(มี เฮีย seh เดม เบา อัพ ฮาอา เฟรน เนม ดอน)
Dem run dung too much superstar
(เดม รัน ดัง ทู มัช ซูเปอร์สตาร์)

Dats why some gal get slam true money?
(แดซ ฮไว ซัม แก็ล เก็ท ซแล็ม ทรู มันอิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
Nuff nuff gal get bounce a Brook Valley?
(นัฟ นัฟ แก็ล เก็ท เบานซ อะ บรุค แฝลลิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get slam true money?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท ซแล็ม ทรู มันอิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)
How many gal get bounce a Brook Valley?
(เฮา เมนอิ แก็ล เก็ท เบานซ อะ บรุค แฝลลิ)
Many many, many many many
(เมนอิ เมนอิ , เมนอิ เมนอิ เมนอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Many Many คำอ่านไทย Baby Cham

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น