เนื้อเพลง Loving You, Loving Me คำอ่านไทย Reba McEntire

I’m loving you baby
(แอม ลัฝอิง ยู เบบิ)
Loving me, Loving you, Loving me
(ลัฝอิง มี , ลัฝอิง ยู , ลัฝอิง มี)
And I’m inclined just to let it be let it be
(แอ็นด แอม อีนคไลน จัซท ทู เล็ท ดิธ บี เล็ท ดิธ บี)
I’m a loving you, loving you, lovin me
(แอม มา ลัฝอิง ยู , ลัฝอิง ยู , โลวิน มี)

Well I’m loving you baby loving you
(เว็ล แอม ลัฝอิง ยู เบบิ ลัฝอิง ยู)
Loving you loving me
(ลัฝอิง ยู ลัฝอิง มี)
And I’m inclined just to let it be, let it be
(แอ็นด แอม อีนคไลน จัซท ทู เล็ท ดิธ บี , เล็ท ดิธ บี)
I’m a loving you, loving you, loving me
(แอม มา ลัฝอิง ยู , ลัฝอิง ยู , ลัฝอิง มี)

Once was living life alone
(วันซ วอส ลีฝอิง ไลฟ อะโลน)
Once was living but the life was gone
(วันซ วอส ลีฝอิง บัท เดอะ ไลฟ วอส กอน)
Once my life was just a bad routine
(วันซ มาย ไลฟ วอส จัซท ดา แบ็ด รูทีน)
When you’re doing it by yourself life’s such a lonely thing
(ฮเว็น ยัวร์ ดูอิง อิท ไบ ยุรเซลฟ ไลฟ ซัช อะ โลนลิ ธิง)

I’m loving you baby
(แอม ลัฝอิง ยู เบบิ)
Loving me, Loving you, Loving me
(ลัฝอิง มี , ลัฝอิง ยู , ลัฝอิง มี)
And I’m inclined just to let it be let it be
(แอ็นด แอม อีนคไลน จัซท ทู เล็ท ดิธ บี เล็ท ดิธ บี)
I’m a loving you, loving you, lovin me
(แอม มา ลัฝอิง ยู , ลัฝอิง ยู , โลวิน มี)

I’m loving you baby
(แอม ลัฝอิง ยู เบบิ)
Loving me, Loving you, Loving me
(ลัฝอิง มี , ลัฝอิง ยู , ลัฝอิง มี)
And I’m inclined just to let it be let it be
(แอ็นด แอม อีนคไลน จัซท ทู เล็ท ดิธ บี เล็ท ดิธ บี)
I’m a loving you, loving you, lovin me
(แอม มา ลัฝอิง ยู , ลัฝอิง ยู , โลวิน มี)

I’m loving you baby
(แอม ลัฝอิง ยู เบบิ)
Loving me, Loving you, Loving me
(ลัฝอิง มี , ลัฝอิง ยู , ลัฝอิง มี)
And I’m inclined just to let it be let it be
(แอ็นด แอม อีนคไลน จัซท ทู เล็ท ดิธ บี เล็ท ดิธ บี)
I’m a loving you, loving you, lovin me
(แอม มา ลัฝอิง ยู , ลัฝอิง ยู , โลวิน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Loving You, Loving Me คำอ่านไทย Reba McEntire

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น