เนื้อเพลง If You’re Gone คำอ่านไทย Matchbox Twenty

I Think I’ve Already Lost You
(ไอ ธิงค แอฝ ออลเรดอิ ล็อซท ยู)
I Think You’re Already Gone
(ไอ ธิงค ยัวร์ ออลเรดอิ กอน)
I Think I’m Finally Scared Now
(ไอ ธิงค แอม ไฟแน็ลลิ ซคา เนา)
You Think I’m Weak But I Think You’re Wrong
(ยู ธิงค แอม วีค บัท ไอ ธิงค ยัวร์ ร็อง)
I Think You’re Already Leaving
(ไอ ธิงค ยัวร์ ออลเรดอิ ลีฝอิงส)
Feels Like Your Hand Is On The Door
(ฟีล ไลค ยุร แฮ็นด อีส ออน เดอะ โด)
I Thought This Place Was An Empire
(ไอ ธอท ดีซ พเลซ วอส แอน เอมไพร)
But Now I’m Relaxed I Can’t Be Sure
(บัท เนา แอม ริแลคซ ดาย แค็นท บี ฌุร)

I Think You’re So Mean I Think We Should Try
(ไอ ธิงค ยัวร์ โซ มีน นาย ธิงค วี เชิด ทไร)
I Think I Could Need This In My Life
(ไอ ธิงค ไอ เคิด นีด ดีซ ซิน มาย ไลฟ)
I Think I’m Just Scared I Think Too Much
(ไอ ธิงค แอม จัซท ซคา ดาย ธิงค ทู มัช)
I Know This Is Wrong It’s A Problem I’m Dealing
(ไอ โน ดีซ ซิส ร็อง อิทซ ซา พรอบเล็ม แอม ดีลลิง)

If You’re Gone Maybe It’s Time To Go Home
(อิฟ ยัวร์ กอน เมบี อิทซ ไทม ทู โก โฮม)
There’s An Awful Lot Of Breathing Room
(แดร์ แอน ออฟุล ล็อท อ็อฝ บรีสดิง รุม)
But I Can Hardly Move
(บัท ไอ แค็น ฮาดลิ มูฝ)
If You’re Gone Baby You Need To Come Home
(อิฟ ยัวร์ กอน เบบิ ยู นีด ทู คัม โฮม)
Cuz There’s A Little Bit Of Something Me
(คัซ แดร์ ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ซัมติง มี)
In Everything In You
(อิน เอ๊วี่ติง อิน ยู)

I Bet You’re Hard To Get Over
(ไอ เบ็ท ยัวร์ ฮาด ทู เก็ท โอเฝอะ)
I Bet The Room Just Won’t Shine
(ไอ เบ็ท เดอะ รุม จัซท ว็อนท ไฌน)
I Bet My Hands I Can Stay Here
(ไอ เบ็ท มาย แฮ็นด ซาย แค็น ซเท เฮียร)
I Bet You Need More Than You Mind
(ไอ เบ็ท ยู นีด โม แฑ็น ยู ไมนด)

I Think You’re So Mean I Think We Should Try
(ไอ ธิงค ยัวร์ โซ มีน นาย ธิงค วี เชิด ทไร)
I Think I Could Need This In My Life
(ไอ ธิงค ไอ เคิด นีด ดีซ ซิน มาย ไลฟ)
I Think I’m Just Scared That I Know Too Much
(ไอ ธิงค แอม จัซท ซคา แดท ไอ โน ทู มัช)
I Can’t Relate And That’s A Problem
(ไอ แค็นท ริเลท แอ็นด แด๊ท ซา พรอบเล็ม)
I’m Feeling
(แอม ฟีลอิง)

If You’re Gone Maybe It’s Time To Go Home
(อิฟ ยัวร์ กอน เมบี อิทซ ไทม ทู โก โฮม)
There’s An Awful Lot Of Breathing Room
(แดร์ แอน ออฟุล ล็อท อ็อฝ บรีสดิง รุม)
But I Can Hardly Move
(บัท ไอ แค็น ฮาดลิ มูฝ)
If You’re Gone Baby You Need To Come Home
(อิฟ ยัวร์ กอน เบบิ ยู นีด ทู คัม โฮม)
Cuz There’s A Little Bit Of Something Me
(คัซ แดร์ ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ซัมติง มี)
In Everything In You
(อิน เอ๊วี่ติง อิน ยู)

I Think You’re So Mean I Think We Should Try
(ไอ ธิงค ยัวร์ โซ มีน นาย ธิงค วี เชิด ทไร)
I Think I Could Need This In My Life
(ไอ ธิงค ไอ เคิด นีด ดีซ ซิน มาย ไลฟ)
I Think I’m Just Scared Do I Talk Too Much
(ไอ ธิงค แอม จัซท ซคา ดู ไอ ทอค ทู มัช)
I Know It’s Wrong It’s A Problem I’m Dealing
(ไอ โน อิทซ ร็อง อิทซ ซา พรอบเล็ม แอม ดีลลิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You’re Gone คำอ่านไทย Matchbox Twenty

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น