เนื้อเพลง How to Love คำอ่านไทย Lil Wayne

You had a lot of crooks tryna steal your heart
(ยู แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ครุค ทายนา ซทีล ยุร ฮาท)
Never really had luck, couldn’t never figure out
(เนฝเออะ ริแอ็ลลิ แฮ็ด ลัค , คูดซึ่น เนฝเออะ ฟีกยุร เอาท)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)

You had a lot of moments that didn’t last forever
(ยู แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ โมเม็นท แดท ดิ๊นอิน ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Now you in the corner tryna put it together
(เนา ยู อิน เดอะ คอเนอะ ทายนา พัท ดิธ ทุเกฑเออะ)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)

For a second you were here
(ฟอ รา เซคอันด ยู เวอ เฮียร)
Why you over there?
(ฮไว ยู โอเฝอะ แดร์)
Its hard not to stare, the way you moving your body
(อิทซ ฮาด น็อท ทู ซแท , เดอะ เว ยู มูฝอิง ยุร บอดอิ)
Like you never had a love
(ไลค ยู เนฝเออะ แฮ็ด อะ ลัฝ)
Never had a love
(เนฝเออะ แฮ็ด อะ ลัฝ)

When you was just a young’un your looks was so precious
(ฮเว็น ยู วอส จัซท ดา ยังฮัน ยุร ลุค วอส โซ พเรฌอัซ)
But now your grown up
(บัท เนา ยุร กโรน อัพ)
So fly its like a blessing but you can’t
(โซ ฟไล อิทซ ไลค เก บเลซซิง บัท ยู แค็นท)
have a man look at you for 5 seconds
(แฮ็ฝ อะ แม็น ลุค แกท ยู ฟอ 5 เซคอันด)
Without you being insecure
(วิเฑาท ยู บีอิง อินซิคยูร)
You never credit yourself so when you got older
(ยู เนฝเออะ คเรดอิท ยุรเซลฟ โซ ฮเว็น ยู ก็อท โอลเดอะ)
It’s seems like you came back 10 times over
(อิทซ ซีม ไลค ยู เคม แบ็ค 10 ไทม โอเฝอะ)
Now you’re sitting here in this damn corner
(เนา ยัวร์ ซีททิง เฮียร อิน ดีซ แด็ม คอเนอะ)
Looking through all your thoughts and looking over your shoulder
(ลุคอิง ธรู ออล ยุร ธอท แซน ลุคอิง โอเฝอะ ยุร โฌลเดอะ)

See you had a lot of crooks tryna steal your heart
(ซี ยู แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ครุค ทายนา ซทีล ยุร ฮาท)
Never really had luck, couldn’t never figure out
(เนฝเออะ ริแอ็ลลิ แฮ็ด ลัค , คูดซึ่น เนฝเออะ ฟีกยุร เอาท)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)

See you had a lot of moments that didn’t last forever
(ซี ยู แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ โมเม็นท แดท ดิ๊นอิน ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Now you in the corner tryna put it together
(เนา ยู อิน เดอะ คอเนอะ ทายนา พัท ดิธ ทุเกฑเออะ)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)

For a second you were here
(ฟอ รา เซคอันด ยู เวอ เฮียร)
Why you over there?
(ฮไว ยู โอเฝอะ แดร์)
Its hard not to stare the way you moving your body
(อิทซ ฮาด น็อท ทู ซแท เดอะ เว ยู มูฝอิง ยุร บอดอิ)
Like you never had a love
(ไลค ยู เนฝเออะ แฮ็ด อะ ลัฝ)
Had a love
(แฮ็ด อะ ลัฝ)

You had a lot of dreams that transform to visions
(ยู แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ดรีม แดท ทแร็นสฟอม ทู ฝีฉอัน)
The fact that you saw the world affected all your decisions
(เดอะ แฟ็คท แดท ยู ซอ เดอะ เวิลด แอ็ฟเฟคท ออล ยุร ดิซีฉอัน)
But it wasn’t your fault
(บัท ดิธ วอสซึ้น ยุร ฟอลท)
Wasn’t in your intentions
(วอสซึ้น อิน ยุร อินเทนฌัน)
To be the one here talking to me
(ทู บี ดิ วัน เฮียร ทอคอิง ทู มี)
Be the one listening
(บี ดิ วัน ลิเซินนิง)
But I admire your poppin bottles and dippin’
(บัท ไอ แอ็ดไมร ยุร พอพปิน บ๊อทเทิ่ล แซน ดิพพิน)
Just as much as you admire bartending and stripping
(จัซท แอ็ส มัช แอ็ส ยู แอ็ดไมร บาร์เทนดิง แอ็นด สติปพิง)
Baby, so don’t be mad
(เบบิ , โซ ด้อนท์ บี แม็ด)
Nobody else trippin
(โนบอดี้ เอ็ลซ ทริพพิน)
You see a lot of crooks and the crooks still crook
(ยู ซี อะ ล็อท อ็อฝ ครุค แซน เดอะ ครุค ซทิล ครุค)

See You had a lot of crooks tryna steal your heart
(ซี ยู แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ครุค ทายนา ซทีล ยุร ฮาท)
Never really had luck, couldn’t never figure out
(เนฝเออะ ริแอ็ลลิ แฮ็ด ลัค , คูดซึ่น เนฝเออะ ฟีกยุร เอาท)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)

See you had a lot of moments that didn’t last forever
(ซี ยู แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ โมเม็นท แดท ดิ๊นอิน ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Now you in the corner tryna put it together
(เนา ยู อิน เดอะ คอเนอะ ทายนา พัท ดิธ ทุเกฑเออะ)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)

Oooh,
(อู้ ,)
See I just want you to know
(ซี ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู โน)
That you deserve the best
(แดท ยู ดิเสิฝ เดอะ เบ็ซท)
You’re beautiful
(ยัวร์ บยูทิฟุล)
You’re beautiful
(ยัวร์ บยูทิฟุล)
Yeah
(เย่)

And I want you to know, you’re far from the usual
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู โน , ยัวร์ ฟา ฟร็อม ดิ ยูฉวล)
Far from the usual
(ฟา ฟร็อม ดิ ยูฉวล)

You see you had a lot of crooks tryna steal your heart
(ยู ซี ยู แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ครุค ทายนา ซทีล ยุร ฮาท)
Never really had luck, couldn’t never figure out
(เนฝเออะ ริแอ็ลลิ แฮ็ด ลัค , คูดซึ่น เนฝเออะ ฟีกยุร เอาท)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)

See you had a lot of moments that didn’t last forever
(ซี ยู แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ โมเม็นท แดท ดิ๊นอิน ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Now you in the corner tryna put it together
(เนา ยู อิน เดอะ คอเนอะ ทายนา พัท ดิธ ทุเกฑเออะ)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)

See you had a lot of crooks tryna steal your heart
(ซี ยู แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ครุค ทายนา ซทีล ยุร ฮาท)
Never really had luck, couldn’t never figure out
(เนฝเออะ ริแอ็ลลิ แฮ็ด ลัค , คูดซึ่น เนฝเออะ ฟีกยุร เอาท)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)

See you had a lot of moments that didn’t last forever
(ซี ยู แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ โมเม็นท แดท ดิ๊นอิน ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Now you in the corner tryna put it together
(เนา ยู อิน เดอะ คอเนอะ ทายนา พัท ดิธ ทุเกฑเออะ)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)
How to love
(เฮา ทู ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How to Love คำอ่านไทย Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น