เนื้อเพลง P5hng Me A*wy คำอ่านไทย Linkin Park

[Stephen]
([ สติบเปน ])
When I look into your eyes
(ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
There’s nothing there to see
(แดร์ นัธอิง แดร์ ทู ซี)
Nothing but my own mistakes
(นัธอิง บัท มาย โอน มิซเทค)
Staring back at me
(ซแทริง แบ็ค แกท มี)

[Mike] [backwords]
([ ไมค ] [ แบคเวิดสฺ ])
Everything Falls apart
(เอ๊วี่ติง ฟอล อะพาท)
Even the people who never frown
(อีเฝ็น เดอะ พี๊เพิ่ล ฮู เนฝเออะ ฟเราน)
Eventually break down
(อิเฝนชัวลิ บเรค เดาน)
Everything has to end
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส ทู เอ็นด)
You?ll soon find were out of time left to watch it all unwind
(ยู ll ซูน ไฟนด เวอ เอาท อ็อฝ ไทม เล็ฟท ทู ว็อช อิท ดอร์ อันไวนด)
Everything falls apart
(เอ๊วี่ติง ฟอล อะพาท)
Even the people who never frown eventually break down
(อีเฝ็น เดอะ พี๊เพิ่ล ฮู เนฝเออะ ฟเราน อิเฝนชัวลิ บเรค เดาน)

[Chester]
([ เชสเตอร์ ])
I’ve lied to you
(แอฝ ไล ทู ยู)
This is the last smile
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ซไมล)
That I’ll fake for the sake of being with you
(แดท อิล เฟค ฟอ เดอะ ซาคิ อ็อฝ บีอิง วิฑ ยู)

[Mike]
([ ไมค ])
Everything falls apart
(เอ๊วี่ติง ฟอล อะพาท)
Even the people who never frown
(อีเฝ็น เดอะ พี๊เพิ่ล ฮู เนฝเออะ ฟเราน)
Eventually break down
(อิเฝนชัวลิ บเรค เดาน)
Everything has to end
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส ทู เอ็นด)
You’ll soon find
(โยว ซูน ไฟนด)
We’re out of time left to watch it all unwind
(เวอ เอาท อ็อฝ ไทม เล็ฟท ทู ว็อช อิท ดอร์ อันไวนด)
Everything falls apart
(เอ๊วี่ติง ฟอล อะพาท)
Even the people who never frown eventually break down
(อีเฝ็น เดอะ พี๊เพิ่ล ฮู เนฝเออะ ฟเราน อิเฝนชัวลิ บเรค เดาน)

[Chester]
([ เชสเตอร์ ])
The sacrifice is never knowing
(เดอะ แซคริไฟซ อีส เนฝเออะ โนอิง)
Why I stay with you
(ฮไว ไอ ซเท วิฑ ยู)
Just push away
(จัซท พุฌ อะเว)
No matter what you see
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ยู ซี)
Your still so blind to me
(ยุร ซทิล โซ บไลนด ทู มี)

[Mike]
([ ไมค ])
Everything falls apart
(เอ๊วี่ติง ฟอล อะพาท)
Even the people who never frown
(อีเฝ็น เดอะ พี๊เพิ่ล ฮู เนฝเออะ ฟเราน)
Eventually break down
(อิเฝนชัวลิ บเรค เดาน)
Everything has to end
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส ทู เอ็นด)
You’ll soon find
(โยว ซูน ไฟนด)
We’re out of time left to watch it all unwind
(เวอ เอาท อ็อฝ ไทม เล็ฟท ทู ว็อช อิท ดอร์ อันไวนด)

The sacrifice is never knowing
(เดอะ แซคริไฟซ อีส เนฝเออะ โนอิง)

Why I stay
(ฮไว ไอ ซเท)
When you just push away
(ฮเว็น ยู จัซท พุฌ อะเว)
No matter what you see
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ยู ซี)
You’re still so blind to me
(ยัวร์ ซทิล โซ บไลนด ทู มี)

[Chester]
([ เชสเตอร์ ])
I’ve tried like you
(แอฝ ทไร ไลค ยู)
To do everything you wanted to
(ทู ดู เอ๊วี่ติง ยู ว็อนท ทู)
This is the last time
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม)
I’ll take the blame for the sake of being with you
(อิล เทค เดอะ บเลม ฟอ เดอะ ซาคิ อ็อฝ บีอิง วิฑ ยู)

[Mike]
([ ไมค ])
Everything falls apart
(เอ๊วี่ติง ฟอล อะพาท)
Even the people who never frown
(อีเฝ็น เดอะ พี๊เพิ่ล ฮู เนฝเออะ ฟเราน)
Eventually break down
(อิเฝนชัวลิ บเรค เดาน)
The sacrifice of hiding in a lie
(เดอะ แซคริไฟซ อ็อฝ ไฮดอิง อิน อะ ไล)
Everything has to end
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส ทู เอ็นด)
You’ll soon find
(โยว ซูน ไฟนด)
We’re out of time left to watch it all unwind
(เวอ เอาท อ็อฝ ไทม เล็ฟท ทู ว็อช อิท ดอร์ อันไวนด)

[Chester]
([ เชสเตอร์ ])
The sacrifice is never knowing
(เดอะ แซคริไฟซ อีส เนฝเออะ โนอิง)
Why I stay
(ฮไว ไอ ซเท)
When you just push away
(ฮเว็น ยู จัซท พุฌ อะเว)
No matter what you see
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ยู ซี)
You’re still so blind to me
(ยัวร์ ซทิล โซ บไลนด ทู มี)

[Stephen]
([ สติบเปน ])
Reverse psycology
(ริเฝิซ ซายโคโรกี้)
Is failing miserably
(อีส เฟลอิง มีสรับลิ)
It’s so hard to be
(อิทซ โซ ฮาด ทู บี)
Left all alone
(เล็ฟท ดอร์ อะโลน)
Telling you is the
(เทลลิง ยู อีส เดอะ)
Only chance for me
(โอ๊นลี่ ชานซ ฟอ มี)
There’s nothing left
(แดร์ นัธอิง เล็ฟท)
But to turn and face you
(บัท ทู เทิน แอ็นด เฟซ ยู)
When I look into your eyes
(ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
There’s nothing there to see
(แดร์ นัธอิง แดร์ ทู ซี)
Nothing but my own mistakes
(นัธอิง บัท มาย โอน มิซเทค)
Staring back at me, asking
(ซแทริง แบ็ค แกท มี , อาคกิ้ง)
Why…
(ฮไว)

[Chester]
([ เชสเตอร์ ])
The sacrifice of hiding in a lie
(เดอะ แซคริไฟซ อ็อฝ ไฮดอิง อิน อะ ไล)
The sacrifice is never knowing
(เดอะ แซคริไฟซ อีส เนฝเออะ โนอิง)
Why I stay
(ฮไว ไอ ซเท)
When you just push away
(ฮเว็น ยู จัซท พุฌ อะเว)
No matter what you see
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ยู ซี)
You’re still so blind to me
(ยัวร์ ซทิล โซ บไลนด ทู มี)
Why I stay
(ฮไว ไอ ซเท)
When you just push away
(ฮเว็น ยู จัซท พุฌ อะเว)
No matter what you see
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ยู ซี)
You’re still so blind to me
(ยัวร์ ซทิล โซ บไลนด ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง P5hng Me A*wy คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น