เนื้อเพลง Disenchanted คำอ่านไทย My Chemical Romance

Well I was there on the day they sold the cars for the queen
(เว็ล ไอ วอส แดร์ ออน เดอะ เด เฑ โซลด เดอะ คา ฟอ เดอะ ควีน)
And when the lights all went out, we watched our lives on the screen
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ไลท ซอร์ เว็นท เอาท , วี ว็อช เอ๊า ไลฝ ออน เดอะ ซครีน)
I hate the ending myself, but it started with an alright scene
(ไอ เฮท ดิ เอนดิง ไมเซลฟ , บัท ดิธ ซทาท วิฑ แอน ออลไร๊ท ซีน)

It was the roar of the crowd that gave me heartache to sing
(อิท วอส เดอะ โร อ็อฝ เดอะ คเราด แดท เกฝ มี ฮาทเทคทู ซิง)
It was alive when they smiled and said, ” you won’t feel a thing ”
(อิท วอส อะไลฝ ฮเว็น เฑ ซไมล แอ็นด เซ็ด , ” ยู ว็อนท ฟีล อะ ธิง “)
And as we ran from the cops we laughed so hard it would sting
(แอ็นด แอ็ส วี แร็น ฟร็อม เดอะ ค็อพ วี ลาฟ โซ ฮาด ดิท เวิด ซทิง)

Yeah yeah, oh
(เย่ เย่ , โอ)

If i’m so wrong [so wrong, so wrong] how can you listen all night long? [night long, night long]
(อิฟ แอม โซ ร็อง [ โซ ร็อง , โซ ร็อง ] เฮา แค็น ยู ลิ๊สซึ่น ออล ไนท ล็อง [ ไนท ล็อง , ไนท ล็อง ])
And will it matter after i’m gone? because you never learned a god damned thing
(แอ็นด วิล อิท แมทเทอะ อาฟเทอะ แอม กอน บิคอส ยู เนฝเออะ เลิน อะ ก็อด แด็ม ธิง)

You’re just a sad song with nothing to say about a life long wait for a hospital stay
(ยัวร์ จัซท ดา แซ็ด ซ็อง วิฑ นัธอิง ทู เซ อะเบาท ดา ไลฟ ล็อง เวท ฟอ รา ฮอซพิแท็ล ซเท)
Well if you think that i’m wrong, this never meant nothing to you
(เว็ล อิฟ ยู ธิงค แดท แอม ร็อง , ดีซ เนฝเออะ เม็นท นัธอิง ทู ยู)

I spent my high school career spit on and shoved to agree
(ไอ ซเพ็นท มาย ไฮ ซคูล คะเรีย ซพิท ออน แอ็นด ฌัฝ ทู อักรี)
So I could watch all my heroes sell a car on tv
(โซ ไอ เคิด ว็อช ออล มาย อีโร เซ็ล อะ คา ออน ทีวี)
We’ve got the obvious scene, we’ll show ’em what we all mean
(หวีบ ก็อท ดิ ออบเฝียซ ซีน , เว็ล โฌ เอ็ม ฮว็อท วี ออล มีน)

Yeah yeah, oh
(เย่ เย่ , โอ)

If i’m so wrong [so wrong, so wrong] how can you listen all night long? [night long, night long]
(อิฟ แอม โซ ร็อง [ โซ ร็อง , โซ ร็อง ] เฮา แค็น ยู ลิ๊สซึ่น ออล ไนท ล็อง [ ไนท ล็อง , ไนท ล็อง ])
Now will it matter long after i’m gone because you never learned a god damned thing
(เนา วิล อิท แมทเทอะ ล็อง อาฟเทอะ แอม กอน บิคอส ยู เนฝเออะ เลิน อะ ก็อด แด็ม ธิง)

You’re just a sad song with nothing to say about a life long wait for a hospital stay
(ยัวร์ จัซท ดา แซ็ด ซ็อง วิฑ นัธอิง ทู เซ อะเบาท ดา ไลฟ ล็อง เวท ฟอ รา ฮอซพิแท็ล ซเท)
Well if you think that i’m wrong, this never meant nothing to you
(เว็ล อิฟ ยู ธิงค แดท แอม ร็อง , ดีซ เนฝเออะ เม็นท นัธอิง ทู ยู)

So, go, go, just go, run away.
(โซ , โก , โก , จัซท โก , รัน อะเว)
Now where did you run to? and where did you hide?
(เนา ฮแว ดิด ยู รัน ทู แอ็นด ฮแว ดิด ยู ไฮด)
Go find another way…
(โก ไฟนด แอะนัธเออะ เว)

Woah oh, woah oh…
(ว้าว โอ , ว้าว โอ)

You’re just a sad song with nothing to say about a life long wait for a hospital stay
(ยัวร์ จัซท ดา แซ็ด ซ็อง วิฑ นัธอิง ทู เซ อะเบาท ดา ไลฟ ล็อง เวท ฟอ รา ฮอซพิแท็ล ซเท)
And if you think that i’m wrong, this never meant nothing to you, come on
(แอ็นด อิฟ ยู ธิงค แดท แอม ร็อง , ดีซ เนฝเออะ เม็นท นัธอิง ทู ยู , คัมมอน)

You’re just a sad song with nothing to say about a life long wait for a hospital stay
(ยัวร์ จัซท ดา แซ็ด ซ็อง วิฑ นัธอิง ทู เซ อะเบาท ดา ไลฟ ล็อง เวท ฟอ รา ฮอซพิแท็ล ซเท)
And if you think that i’m wrong, this never meant nothing to you
(แอ็นด อิฟ ยู ธิงค แดท แอม ร็อง , ดีซ เนฝเออะ เม็นท นัธอิง ทู ยู)

At all, at all…
(แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Disenchanted คำอ่านไทย My Chemical Romance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น