เนื้อเพลง Hunter คำอ่านไทย Dido

With One Light On In One Room
(วิฑ วัน ไลท ออน อิน วัน รุม)
I Know You’re Up When I Get Home
(ไอ โน ยัวร์ อัพ ฮเว็น นาย เก็ท โฮม)
With One Small Step Upon The Stair
(วิฑ วัน ซมอล ซเท็พ อุพอน เดอะ ซแท)
I Know Your Look When I Get There
(ไอ โน ยุร ลุค ฮเว็น นาย เก็ท แดร์)

If You Were A King Up There On Your Throne
(อิฟ ยู เวอ อะ คิง อัพ แดร์ ออน ยุร ธโรน)
Would You Be Wise Enough To Let Me Go
(เวิด ยู บี ไวส อินัฟ ทู เล็ท มี โก)
For This Queen You Think You Own
(ฟอ ดีซ ควีน ยู ธิงค ยู โอน)
Wants To Be A Hunter Again
(ว็อนท ทู บี อะ ฮันเทอะ อะเกน)
Wants To See The World Alone Again
(ว็อนท ทู ซี เดอะ เวิลด อะโลน อะเกน)
To Take A Chance On Life Again
(ทู เทค เก ชานซ ออน ไลฟ อะเกน)
So Let Me Go
(โซ เล็ท มี โก)

The Unread Book And Painful Look
(ดิ อันเร๊ดทฺ เบิค แอ็นด เพลนฟลู ลุค)
The Tv’s On The Sound Is Down
(เดอะ Tvs ออน เดอะ เซานด อีส เดาน)
One Long Pause
(วัน ล็อง พอส)
Then You Begin
(เด็น ยู บีกีน)
Oh Look What The Cat’s Brought In
(โอ ลุค ฮว็อท เดอะ แค็ท บรอท อิน)
If You Were A King Up There On Your Throne
(อิฟ ยู เวอ อะ คิง อัพ แดร์ ออน ยุร ธโรน)
Would You Be Wise Enough To Let Me Go
(เวิด ยู บี ไวส อินัฟ ทู เล็ท มี โก)
For This Queen You Think You Own
(ฟอ ดีซ ควีน ยู ธิงค ยู โอน)
Wants To Be A Hunter Again
(ว็อนท ทู บี อะ ฮันเทอะ อะเกน)
Wants To See The World Alone Again
(ว็อนท ทู ซี เดอะ เวิลด อะโลน อะเกน)
To Take A Chance On Life Again
(ทู เทค เก ชานซ ออน ไลฟ อะเกน)
So Let Me Go
(โซ เล็ท มี โก)
Let Me Leave
(เล็ท มี ลีฝ)

For The Crown You’ve Placed Upon My Head Feels Too Heavy Now
(ฟอ เดอะ คเราน ยู๊ฟ พเลซ อุพอน มาย เฮ็ด ฟีล ทู เฮฝอิ เนา)
And I Don’t Know What To Say To You But I’ll Smile Anyhow
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู เซ ทู ยู บัท อิล ซไมล เอนอิเฮา)
And All The Time I’m Thinking Thinking
(แอ็นด ออล เดอะ ไทม แอม ติ้งกิง ติ้งกิง)

I Want To Be A Hunter Again
(ไอ ว็อนท ทู บี อะ ฮันเทอะ อะเกน)
Want To See The World Alone Again
(ว็อนท ทู ซี เดอะ เวิลด อะโลน อะเกน)
To Take A Chance On Life Again
(ทู เทค เก ชานซ ออน ไลฟ อะเกน)
So Let Me Go
(โซ เล็ท มี โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hunter คำอ่านไทย Dido

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น