เนื้อเพลง I Promise คำอ่านไทย Stacie Orrico

Will I always be there for you?
(วิล ไอ ออลเว บี แดร์ ฟอ ยู)
When you need someone, Will I be that one you need?
(ฮเว็น ยู นีด ซัมวัน , วิล ไอ บี แดท วัน ยู นีด)
Will I do all my best to, to protect you?
(วิล ไอ ดู ออล มาย เบ็ซท ทู , ทู พโระเทคท ยู)
When the tears get near your eyes
(ฮเว็น เดอะ เทีย เก็ท เนีย ยุร ไอ)
Will I be the one that’s by your side?
(วิล ไอ บี ดิ วัน แด๊ท ไบ ยุร ไซด)
Will I be there when you call me in the middle of the night?
(วิล ไอ บี แดร์ ฮเว็น ยู คอล มี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
Will I keep the rain from falling down into your light?
(วิล ไอ คีพ เดอะ เรน ฟร็อม ฟ๊อลิง เดาน อีนทุ ยุร ไลท)
I promise, I promise
(ไอ พรอมอิซ , ไอ พรอมอิซ)
I promise I will
(ไอ พรอมอิซ ไอ วิล)

Will I take tender tender care of you?
(วิล ไอ เทค เทนเดอะ เทนเดอะ แค อ็อฝ ยู)
Take your darkest night and make it bright for you
(เทค ยุร ดาร์คเนท ไนท แอ็นด เมค อิท ไบร๊ท ฟอ ยู)
Will I be there to make you strong and to lean on?
(วิล ไอ บี แดร์ ทู เมค ยู ซทร็อง แอ็นด ทู ลีน ออน)
When this world has turned so cold
(ฮเว็น ดีซ เวิลด แฮ็ส เทิน โซ โคลด)
Will I be the one that’s there to hold?
(วิล ไอ บี ดิ วัน แด๊ท แดร์ ทู โฮลด)

Will I be there when you call me in the middle of the night?
(วิล ไอ บี แดร์ ฮเว็น ยู คอล มี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
Will I keep the rain from falling down into your light?
(วิล ไอ คีพ เดอะ เรน ฟร็อม ฟ๊อลิง เดาน อีนทุ ยุร ไลท)
I promise, I promise
(ไอ พรอมอิซ , ไอ พรอมอิซ)
I promise I will
(ไอ พรอมอิซ ไอ วิล)

Will I be there when you call me in the middle of the night?
(วิล ไอ บี แดร์ ฮเว็น ยู คอล มี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
Will I keep the rain from falling down into your light?
(วิล ไอ คีพ เดอะ เรน ฟร็อม ฟ๊อลิง เดาน อีนทุ ยุร ไลท)
I promise, I promise
(ไอ พรอมอิซ , ไอ พรอมอิซ)
I promise I will
(ไอ พรอมอิซ ไอ วิล)

Yeah
(เย่)
And I love you more every day
(แอ็นด ดาย ลัฝ ยู โม เอฝริ เด)
And nothing will take that love away
(แอ็นด นัธอิง วิล เทค แดท ลัฝ อะเว)
When you need someone
(ฮเว็น ยู นีด ซัมวัน)
I promise I’ll be there for you [there for you]
(ไอ พรอมอิซ อิล บี แดร์ ฟอ ยู [ แดร์ ฟอ ยู ])
I promise
(ไอ พรอมอิซ)

Will I be there when you call me in the middle of the night?
(วิล ไอ บี แดร์ ฮเว็น ยู คอล มี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
Will I keep the rain from falling down into your light?
(วิล ไอ คีพ เดอะ เรน ฟร็อม ฟ๊อลิง เดาน อีนทุ ยุร ไลท)
I promise, I promise
(ไอ พรอมอิซ , ไอ พรอมอิซ)
I promise I will
(ไอ พรอมอิซ ไอ วิล)

And I promise [and I promise]
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ [ แอ็นด ดาย พรอมอิซ ])
I promise [oh I promise you]
(ไอ พรอมอิซ [ โอ ไอ พรอมอิซ ยู ])
I will be there when you call me [when you call me]
(ไอ วิล บี แดร์ ฮเว็น ยู คอล มี [ ฮเว็น ยู คอล มี ])
I promise [I promise]
(ไอ พรอมอิซ [ ไอ พรอมอิซ ])
I promise I will
(ไอ พรอมอิซ ไอ วิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Promise คำอ่านไทย Stacie Orrico

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น