เนื้อเพลง Shower Me With Your Love คำอ่านไทย Surface

My heart is filled with so much love
(มาย ฮาท อีส ฟิล วิฑ โซ มัช ลัฝ)
And I need someone I can call my own
(แอ็นด ดาย นีด ซัมวัน ไอ แค็น คอล มาย โอน)
To fall in love
(ทู ฟอล อิน ลัฝ)
That’s what everyone’s dreaming of
(แด๊ท ฮว็อท เอ๊วี่วัน ดรีมมิง อ็อฝ)
I know this feeling oh so strong
(ไอ โน ดีซ ฟีลอิง โอ โซ ซทร็อง)
Life is too short to live alone
(ไลฟ อีส ทู ฌอท ทู ไลฝ อะโลน)
Without someone to call my own
(วิเฑาท ซัมวัน ทู คอล มาย โอน)
I will care for you
(ไอ วิล แค ฟอ ยู)
You will care for me
(ยู วิล แค ฟอ มี)
Our love will live forever
(เอ๊า ลัฝ วิล ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)
Chorus:
(โครัซ :)
Shower me with your love
(เฌาเออะ มี วิฑ ยุร ลัฝ)
Shower me with the love that I long for
(เฌาเออะ มี วิฑ เดอะ ลัฝ แดท ไอ ล็อง ฟอ)
Shower me with your love
(เฌาเออะ มี วิฑ ยุร ลัฝ)
Shower me with the love I’ve been waiting for
(เฌาเออะ มี วิฑ เดอะ ลัฝ แอฝ บีน เวททิง ฟอ)

I close my eyes and pray all my wishes come true
(ไอ คโลส มาย ไอ แซน พเร ออล มาย วิซเชรด คัม ทรู)
Every night I go to sleep
(เอฝริ ไนท ไอ โก ทู ซลีพ)
Until you’re mine
(อันทีล ยัวร์ ไมน)
I’ll wait for you endlessly
(อิล เวท ฟอ ยู เอนเล็ซลิ)
Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
Fairy tales they do
(แฟริ เทล เฑ ดู)
Sometimes come true
(ซัมไทม์ คัม ทรู)
If you believe it could happen to you
(อิฟ ยู บิลีฝ อิท เคิด แฮพเพ็น ทู ยู)
Like the stars that shine
(ไลค เดอะ ซทา แดท ไฌน)
Way up in the sky
(เว อัพ อิน เดอะ ซไค)
Our love will live forever
(เอ๊า ลัฝ วิล ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[ Instrumental ]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

Like the stars that shine
(ไลค เดอะ ซทา แดท ไฌน)
Way up in the sky
(เว อัพ อิน เดอะ ซไค)
Our love will live forever
(เอ๊า ลัฝ วิล ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)
Live forever
(ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shower Me With Your Love คำอ่านไทย Surface

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น