เนื้อเพลง Angel Of Mine คำอ่านไทย Monica

* When I first saw you I already knew
(* ฮเว็น นาย เฟิซท ซอ ยู ไอ ออลเรดอิ นยู)
There was something inside of you
(แดร์ วอส ซัมติง อีนไซด อ็อฝ ยู)
Something I thought that I would never find
(ซัมติง ไอ ธอท แดท ไอ เวิด เนฝเออะ ไฟนด)
Angel of Mine
(เอนเจล อ็อฝ ไมน)

I look at you looking at me
(ไอ ลุค แกท ยู ลุคอิง แอ็ท มี)
Now I know why they say the best things are free
(เนา ไอ โน ฮไว เฑ เซ เดอะ เบ็ซท ธิง แซร์ ฟรี)
Gonna love you boy you are so fine
(กอนนะ ลัฝ ยู บอย ยู อาร์ โซ ไฟน)
Angel of Mine
(เอนเจล อ็อฝ ไมน)

How you changed my world you’ll never know
(เฮา ยู เชนจ มาย เวิลด โยว เนฝเออะ โน)
I’m here for now, you helped me grow
(แอม เฮียร ฟอ เนา , ยู เฮ็ลพ มี กโร)

Chorus :
(โครัซ :)
You came into my life sent from above
(ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ เซ็นท ฟร็อม อะบัฝ)
When I lost the hope you show me love
(ฮเว็น นาย ล็อซท เดอะ โฮพ ยู โฌ มี ลัฝ)
I’m checkin for you boy your right on time
(แอม เชคกิน ฟอ ยู บอย ยุร ไรท ออน ไทม)
Angel of Mine
(เอนเจล อ็อฝ ไมน)

Nothing means more to me then what we share
(นัธอิง มีน โม ทู มี เด็น ฮว็อท วี แฌ)
No one in this world can ever compare
(โน วัน อิน ดีซ เวิลด แค็น เอฝเออะ ค็อมแพ)
Last night the way you moved is still on my mind
(ลาซท ไนท เดอะ เว ยู มูฝ อีส ซทิล ออน มาย ไมนด)
Angel of Mine
(เอนเจล อ็อฝ ไมน)

What you mean to me you’ll never know
(ฮว็อท ยู มีน ทู มี โยว เนฝเออะ โน)
Deep inside I need to show
(ดีพ อีนไซด ไอ นีด ทู โฌ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I never knew I could feel each moment
(ไอ เนฝเออะ นยู ไอ เคิด ฟีล อีช โมเม็นท)
As if they were new
(แอ็ส อิฟ เฑ เวอ นยู)
Every breath that I take
(เอฝริ บเร็ธ แดท ไอ เทค)
The love that we make
(เดอะ ลัฝ แดท วี เมค)
I only share it with you
(ไอ โอ๊นลี่ แฌ อิท วิฑ ยู)
You, You, You, You
(ยู , ยู , ยู , ยู)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

How you changed my world you’ll never know
(เฮา ยู เชนจ มาย เวิลด โยว เนฝเออะ โน)
I’m here for now you helped me grow
(แอม เฮียร ฟอ เนา ยู เฮ็ลพ มี กโร)
I look at you looking at me
(ไอ ลุค แกท ยู ลุคอิง แอ็ท มี)
Now I know why they say the best things are free
(เนา ไอ โน ฮไว เฑ เซ เดอะ เบ็ซท ธิง แซร์ ฟรี)
Checkin’ for you boy your right on time
(เชคกิน ฟอ ยู บอย ยุร ไรท ออน ไทม)
Angel of Mine
(เอนเจล อ็อฝ ไมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angel Of Mine คำอ่านไทย Monica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น