เนื้อเพลง My Only Wish This Year คำอ่านไทย Britney Spears

Last night I took a walk in the snow.
(ลาซท ไนท ไอ ทุค กา วอค อิน เดอะ ซโน)
Couples holding hands, places to go
(คั๊พเพิ่ล โฮลดิง แฮ็นด , พเลซ ทู โก)
Seems like everyone but me is in love.
(ซีม ไลค เอ๊วี่วัน บัท มี อีส ซิน ลัฝ)

Santa can you hear me
(แซนดา แค็น ยู เฮีย มี)
I signed my letter that I sealed with a kiss
(ไอ ไซน มาย เลทเทอะ แดท ไอ ซีล วิฑ อะ คิซ)
I sent it off
(ไอ เซ็นท ดิธ ออฟฟ)
It just said this
(อิท จัซท เซ็ด ดีซ)
I know exactly what I want this year.
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ฮว็อท ไอ ว็อนท ดีซ เยีย)
Santa can you hear me.
(แซนดา แค็น ยู เฮีย มี)
I want my baby [baby, yeah]
(ไอ ว็อนท มาย เบบิ [ เบบิ , เย่ ])
I want someone to love me someone to hold me.
(ไอ ว็อนท ซัมวัน ทู ลัฝ มี ซัมวัน ทู โฮลด มี)
Maybe [maybe, maybe maybe.] he’ll be all I hope in a big red bow
(เมบี [ เมบี , เมบี เมบี ] เฮ็ล บี ออล ไอ โฮพ อิน อะ บิก เร็ด เบา)

Santa can you hear me?
(แซนดา แค็น ยู เฮีย มี)
I have been so good this year and all I want is one thing
(ไอ แฮ็ฝ บีน โซ เกิด ดีซ เยีย แอ็นด ออล ไอ ว็อนท อีส วัน ธิง)
Tell me my true love is here
(เท็ล มี มาย ทรู ลัฝ อีส เฮียร)
He’s all I want, just for me underneath my christmas tree
(อีส ซอร์ ไอ ว็อนท , จัซท ฟอ มี อันเดอะนีธ มาย ครีซมัซ ทรี)
I’ll be waiting here.
(อิล บี เวททิง เฮียร)
Santa thats my only wish this year.
(แซนดา แด๊ท มาย โอ๊นลี่ วิฌ ดีซ เยีย)
oohhh ohh yeah
(อู้ โอ้ เย่)
Christmas Eve I just can’t sleep
(ครีซมัซ อี๊ฟ ไอ จัซท แค็นท ซลีพ)
Would I be wrong for taking a peek?
(เวิด ดาย บี ร็อง ฟอ เทคอิง อะ พีค)
Cause I heard that your coming to town
(คอส ไอ เฮิด แดท ยุร คัมอิง ทู ทาวน์)

Santa can you hear me? [yea yeah]
(แซนดา แค็น ยู เฮีย มี [ เย เย่ ])
Really hope that your on your way
(ริแอ็ลลิ โฮพ แดท ยุร ออน ยุร เว)
With something special for me in your sleigh
(วิฑ ซัมติง ซเพฌแอ็ล ฟอ มี อิน ยุร ซเล)
Ohh please make my wish come true
(โอ้ พลีส เมค มาย วิฌ คัม ทรู)
Santa can you hear me
(แซนดา แค็น ยู เฮีย มี)
I want my baby [baby]
(ไอ ว็อนท มาย เบบิ [ เบบิ ])
I want someone to love me someone to hold me
(ไอ ว็อนท ซัมวัน ทู ลัฝ มี ซัมวัน ทู โฮลด มี)
Maybe [maybe maybe] theyll be all the love under the mistletoe
(เมบี [ เมบี เมบี ] เด๊ว บี ออล เดอะ ลัฝ อันเดอะ เดอะ มิสเซิลโท)

Santa can you hear me
(แซนดา แค็น ยู เฮีย มี)
I have been so good this year
(ไอ แฮ็ฝ บีน โซ เกิด ดีซ เยีย)
And all I want is one thing
(แอ็นด ออล ไอ ว็อนท อีส วัน ธิง)
Tell me my true love is here
(เท็ล มี มาย ทรู ลัฝ อีส เฮียร)
He’s all I wabt just for me
(อีส ซอร์ ไอ แว๊บทฺ จัซท ฟอ มี)
Underneath my christmas tree
(อันเดอะนีธ มาย ครีซมัซ ทรี)
I’ll be waiting here santa thats my only wish this year
(อิล บี เวททิง เฮียร แซนดา แด๊ท มาย โอ๊นลี่ วิฌ ดีซ เยีย)
I hope my letter reaches you in time
(ไอ โฮพ มาย เลทเทอะ รีเชด ยู อิน ไทม)
Bring me love can call all mine
(บริง มี ลัฝ แค็น คอล ออล ไมน)
[yeah yeah] cause I have been so good this year.
([ เย่ เย่ ] คอส ไอ แฮ็ฝ บีน โซ เกิด ดีซ เยีย)

Can’t be long under the mistletoe
(แค็นท บี ล็อง อันเดอะ เดอะ มิสเซิลโท)
He’s all want and a big red bow
(อีส ซอร์ ว็อนท แอ็นด อะ บิก เร็ด เบา)
Santa can you hear me [hear me?]
(แซนดา แค็น ยู เฮีย มี [ เฮีย มี ])
I have been so good this year
(ไอ แฮ็ฝ บีน โซ เกิด ดีซ เยีย)
And all i want is one thing
(แอ็นด ออล ไอ ว็อนท อีส วัน ธิง)
Tell me my true love is near
(เท็ล มี มาย ทรู ลัฝ อีส เนีย)
He’s all I want. just for me
(อีส ซอร์ ไอ ว็อนท จัซท ฟอ มี)
Underneath my christmas tree
(อันเดอะนีธ มาย ครีซมัซ ทรี)
I’ll be waiting here [ohh yeah] santa thats my only wish this year
(อิล บี เวททิง เฮียร [ โอ้ เย่ ] แซนดา แด๊ท มาย โอ๊นลี่ วิฌ ดีซ เยีย)
Oh santa can u hear me? oh santa
(โอ แซนดา แค็น ยู เฮีย มี โอ แซนดา)
Well hes all I want just for me underneath my Christmas tree
(เว็ล อีส ซอร์ ไอ ว็อนท จัซท ฟอ มี อันเดอะนีธ มาย ครีซมัซ ทรี)
Oh I’ll be waiting here
(โอ อิล บี เวททิง เฮียร)
Santa thats my only wish this year.
(แซนดา แด๊ท มาย โอ๊นลี่ วิฌ ดีซ เยีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Only Wish This Year คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น