เนื้อเพลง Xcstasy (English Version) คำอ่านไทย Baby V.O.X.

[Floss P] Game Cold Like The Pole in The Winter
([ ฟล็อซ พี ] เกม โคลด ไลค เดอะ โพล อิน เดอะ วีนเทอะ)
Picturing positions to smash feeling to hither
(พิกเจอริง โพะสีฌอัน ทู ซแม็ฌ ฟีลอิง ทู ฮีฑเออะ)
I want it in the kitchen on the counter top hit the spot
(ไอ ว็อนท ดิธ อิน เดอะ คีชเอ็น ออน เดอะ เคานเทอะ ท็อพ ฮิท เดอะ สพอท)
Till the cops start to knock
(ทิล เดอะ ค็อพ ซทาท ทู น็อค)
Wake up the whole block
(เวค อัพ เดอะ โฮล บล็อค)
How you want it baby
(เฮา ยู ว็อนท ดิธ เบบิ)
On the hood of the car
(ออน เดอะ ฮุด อ็อฝ เดอะ คา)
From the back to the front
(ฟร็อม เดอะ แบ็ค ทู เดอะ ฟรันท)
Red hot heels on in the living room in Cancun
(เร็ด ฮ็อท ฮีล ออน อิน เดอะ ลีฝอิง รุม อิน แคนคูน)
Feel the breeze
(ฟีล เดอะ บรีส)
Strawberries on your stomach to spread the whip cream
(สตอร์แบรีสฺ ออน ยุร ซทัมแอ็ค ทู ซพเร็ด เดอะ ฮวิพ ครีม)

[Chorus] I know you want me baby
([ โครัซ ] ไอ โน ยู ว็อนท มี เบบิ)
So how do you want me baby?
(โซ เฮา ดู ยู ว็อนท มี เบบิ)
I know you love this baby
(ไอ โน ยู ลัฝ ดีซ เบบิ)
Ooh slow down baby
(อู้ ซโล เดาน เบบิ)

[E-Z] Ez does it do it easy
([ อี ซี ] Ez โด ซิท ดู อิท อีสอิ)
Touch tease and please me
(ทั๊ช ทีส แอ็นด พลีส มี)
Tell me how you want it
(เท็ล มี เฮา ยู ว็อนท ดิธ)
However do you need me
(เฮาเอฝเออะ ดู ยู นีด มี)
Passion and ecstasy
(แพฌอัน แอ็นด เอคซทะซิ)
You’re right next to me
(ยัวร์ ไรท เน็คซท ทู มี)
Tell me all your deepest fantasies
(เท็ล มี ออล ยุร ดีเปท แฟนตาซีสฺ)
Making love till sunrise
(เมคอิง ลัฝ ทิล ซีนไลท์)
Holding you so tight
(โฮลดิง ยู โซ ไทท)
How do you want it
(เฮา ดู ยู ว็อนท ดิธ)
I’m yours tonight
(แอม ยุร ทุไนท)
Baby V with the recipe
(เบบิ วี วิฑ เดอะ เรซอิพี)
To give real love
(ทู กิฝ ริแอ็ล ลัฝ)
Live it up and rock the party
(ไลฝ อิท อัพ แอ็นด ร็อค เดอะ พาทิ)

[Hee-jin] If you wanna have a little fun with me
([ ฮี จิน ] อิฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟัน วิฑ มี)
You gotta show me a little bit more
(ยู กอททะ โฌ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)
If you wanna have a little ecstasy
(อิฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอคซทะซิ)
You gotta show me a little bit more
(ยู กอททะ โฌ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)

[Mi-youn] If you really wanna go with me
([ มี ยัน ] อิฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา โก วิฑ มี)
Baby you gonna lose control
(เบบิ ยู กอนนะ ลูส ค็อนทโรล)
Ooh baby I’m not that easy
(อู้ เบบิ แอม น็อท แดท อีสอิ)
You’d better just let me go
(ยูต เบทเทอะ จัซท เล็ท มี โก)

[Hee-jin] I’m not going to wait on you so
([ ฮี จิน ] แอม น็อท โกอิ้ง ทู เวท ออน ยู โซ)
You’d better step up boy
(ยูต เบทเทอะ ซเท็พ อัพ บอย)
Step up step up boy
(ซเท็พ อัพ ซเท็พ อัพ บอย)

[Chorus] I know you want me baby
([ โครัซ ] ไอ โน ยู ว็อนท มี เบบิ)
So how do you want me baby?
(โซ เฮา ดู ยู ว็อนท มี เบบิ)
I know you love this baby
(ไอ โน ยู ลัฝ ดีซ เบบิ)
Ooh slow down baby
(อู้ ซโล เดาน เบบิ)

I know you want me baby
(ไอ โน ยู ว็อนท มี เบบิ)
So how do you want me baby?
(โซ เฮา ดู ยู ว็อนท มี เบบิ)
I know you love this baby
(ไอ โน ยู ลัฝ ดีซ เบบิ)
Ooh slow down baby
(อู้ ซโล เดาน เบบิ)

[Tupac] I’m sitting here hoping that we can find some way to kick it
([ ทูแปค ] แอม ซีททิง เฮียร โฮพปิง แดท วี แค็น ไฟนด ซัม เว ทู คิด อิท)
Even though I got ya diggests gotta struggle to resist it
(อีเฝ็น โธ ไอ ก็อท ยา ดิกเกด กอททะ สทรั๊กเกิ้ล ทู ริสีซท ดิธ)
I slowly advance so lest my chance not to miss it
(ไอ ซโลลิ แอ็ดฝานซ โซ เล็ซท มาย ชานซ น็อท ทู มิซ ซิท)
You blow me kisses when he ain’t looking at your heart’s took it
(ยู บโล มี คีสเซซ ฮเว็น ฮี เอน ลุคอิง แอ็ท ยุร ฮาท ทุค อิท)
My only wish is that you change your mind and think you should
(มาย โอ๊นลี่ วิฌ อีส แดท ยู เชนจ ยุร ไมนด แอ็นด ธิงค ยู เชิด)
Wanna take you there but you scared to follow come see tomorrow
(วอนนา เทค ยู แดร์ บัท ยู ซคา ทู ฟอลโล คัม ซี ทุมอโร)
Hoping I can take you through the pain and sorrow let you know I care
(โฮพปิง ไอ แค็น เทค ยู ธรู เดอะ เพน แอ็นด ซอโร เล็ท ยู โน ไอ แค)
And someone’s there for your struggle
(แอ็นด ซัมวัน แดร์ ฟอ ยุร สทรั๊กเกิ้ล)
Depend on me when you have needs or there’s trouble
(ดิเพนด ออน มี ฮเว็น ยู แฮ็ฝ นีด ออ แดร์ ทรั๊บเบิ้ล)
I wanna give you happiness or maybe even more
(ไอ วอนนา กิฝ ยู แฮพพิเน็ซ ออ เมบี อีเฝ็น โม)
I told you before no time to waste
(ไอ โทลด ยู บิโฟ โน ไทม ทู เวซท)
We can hook up at the store
(วี แค็น ฮุค อัพ แอ็ท เดอะ ซโท)
Can you get away get away
(แค็น ยู เก็ท อะเว เก็ท อะเว)

[Eun-hye] If you really wanna go with me
([ อึน ฮาย ] อิฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา โก วิฑ มี)
Baby you gonna lose control
(เบบิ ยู กอนนะ ลูส ค็อนทโรล)
Ooh baby I’m not that easy
(อู้ เบบิ แอม น็อท แดท อีสอิ)
You’d better just let me go
(ยูต เบทเทอะ จัซท เล็ท มี โก)

[Eun-jin] I’m not gonna waste my time so
([ อึน จิน ] แอม น็อท กอนนะ เวซท มาย ไทม โซ)
You’d better run up boy
(ยูต เบทเทอะ รัน อัพ บอย)
Run up run up boy
(รัน อัพ รัน อัพ บอย)

[Chorus] I know you want me baby
([ โครัซ ] ไอ โน ยู ว็อนท มี เบบิ)
So how do you want me baby?
(โซ เฮา ดู ยู ว็อนท มี เบบิ)
I know you love this baby
(ไอ โน ยู ลัฝ ดีซ เบบิ)
Ooh slow down baby
(อู้ ซโล เดาน เบบิ)

I know you want me baby
(ไอ โน ยู ว็อนท มี เบบิ)
So how do you want me baby?
(โซ เฮา ดู ยู ว็อนท มี เบบิ)
I know you love this baby
(ไอ โน ยู ลัฝ ดีซ เบบิ)
Ooh real slow baby
(อู้ ริแอ็ล ซโล เบบิ)

[Floss P] Floss P represent
([ ฟล็อซ พี ] ฟล็อซ พี เรพริเสนท)
Let ’em know
(เล็ท เอ็ม โน)
Move your body
(มูฝ ยุร บอดอิ)
Let the music take you out of control
(เล็ท เดอะ มยูสิค เทค ยู เอาท อ็อฝ ค็อนทโรล)
Rock the party put it down
(ร็อค เดอะ พาทิ พัท ดิธ เดาน)
From LA to Seoul
(ฟร็อม ลา ทู โซว)
Get it jumping
(เก็ท ดิธ จัมปิง)
Hot like live wire
(ฮ็อท ไลค ไลฝ ไวร)
Nobody does it better
(โนบอดี้ โด ซิท เบทเทอะ)
Got the world on fire
(ก็อท เดอะ เวิลด ออน ไฟร)
Floss the overlord
(ฟล็อซ ดิ โอเฝอะลอด)
Give them want they want more
(กิฝ เฑ็ม ว็อนท เฑ ว็อนท โม)
100% pure rugged hard core
(100% พยูร รักกิด ฮาด โค)
Pump it in your jeep
(พัมพ อิท อิน ยุร จีพ)
When you cruise the block
(ฮเว็น ยู ครูส เดอะ บล็อค)
Turn the volume up
(เทิน เดอะ ฝอลยุม อัพ)
Let the system rock uh
(เล็ท เดอะ ซีซเท็ม ร็อค อา)
We make hits steady
(วี เมค ฮิท ซเทดอิ)
Chasing the chips
(เชซิง เดอะ ชิพ)
International thug dish
(อินเทอะแนฌอะแน็ล ธัก ดิฌ)
Can’t hate it just love this
(แค็นท เฮท อิท จัซท ลัฝ ดีซ)
World famous collaborate with the greatest
(เวิลด เฟมัซ ค็อลแลบโอะเรท วิฑ เดอะ เกสเดด)
Tupac and Baby VOX
(ทูแปค แอ็นด เบบิ ฝ็อคซ)
So dangerous
(โซ เดนเจอะรัซ)

[Chorus] I know you want me baby
([ โครัซ ] ไอ โน ยู ว็อนท มี เบบิ)
So how do you want me baby?
(โซ เฮา ดู ยู ว็อนท มี เบบิ)
I know you love this baby
(ไอ โน ยู ลัฝ ดีซ เบบิ)
Ooh real slow baby
(อู้ ริแอ็ล ซโล เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Xcstasy (English Version) คำอ่านไทย Baby V.O.X.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น