เนื้อเพลง Wanksta คำอ่านไทย 50 Cent

[Intro: 50 Cent]
([ อินโทร : 50 เซ็นท ])
It’s 50 a.k.a Ferrari F-50
(อิทซ 50 อะ เค กา เฟอรารี่ เอฟ 50)
Break it down
(บเรค อิท เดาน)
I got a lot of living to do before I die
(ไอ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ลีฝอิง ทู ดู บิโฟ ไอ ได)
And I ain’t got tyme to waste
(แอ็นด ดาย เอน ก็อท ทาม ทู เวซท)
Let’s make it
(เล็ท เมค อิท)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
You said you a gansta but you neva pop nuttin’
(ยู เซ็ด ยู อะ แก๊งดา บัท ยู นีฝวา พ็อพ นัทดิน)
You said you a wanksta and you need to stop frontin’
(ยู เซ็ด ยู อะ แวงซดา แอ็นด ยู นีด ทู ซท็อพ ฟ้อนดิน)
You ain’t a friend of mine, [huh]
(ยู เอน ดา ฟเร็นด อ็อฝ ไมน , [ ฮู ])
You ain’t no kin of mine, [nah]
(ยู เอน โน คิน อ็อฝ ไมน , [ นาห์ ])
What makes you think that I’ma run up on you with tha nine
(ฮว็อท เมค ยู ธิงค แดท แอมอา รัน อัพ ออน ยู วิฑ ท่า ไนน)
We do this all tha tyme, right now we on tha grind
(วี ดู ดีซ ซอร์ ท่า ทาม , ไรท เนา วี ออน ท่า ไกรนด)
So hurry up and copy and go selling nicks and dimes
(โซ เฮอริ อัพ แอ็นด คอพอิ แอ็นด โก เซลลิง นิค แซน ไดม)
Shorty she so fyne, I gotta make her mine
(ชอร์ทดิง ชี โซ ฟายเอน , ไอ กอททะ เมค เฮอ ไมน)
A ass like dat gotta be one of a kind
(อะ อาซ ไลค แดซ กอททะ บี วัน อ็อฝ อะ ไคนด)
I crush ’em everytime, punch ’em with every nine
(ไอ ครัฌ เอ็ม เอ๊รี่ไทม์ , พันช เอ็ม วิฑ เอฝริ ไนน)
I’m f*ckin with they mind
(แอม ฟัคin วิฑ เฑ ไมนด)
I make ’em press rewind
(ไอ เมค เอ็ม พเร็ซ รีไวนด)
They know they can’t shine if I’m around the rhyme
(เฑ โน เฑ แค็นท ไฌน อิฟ แอม อะเรานด เดอะ ไรม)
Been on Paroza’s, 94 cuz I commit tha crime
(บีน ออน โพโรซัส , 94 คัซ ไอ ค็อมมีท ท่า คไรม)
I send you my line, I did it three ta nine
(ไอ เซ็นด ยู มาย ไลน , ไอ ดิด ดิท ธรี ทา ไนน)
If D’s ran up in my crib, you know who droppin dimes
(อิฟ ดีสฺ แร็น อัพ อิน มาย คริบ , ยู โน ฮู ดรอพปิน ไดม)

[Chorus 2X: 50 Cent]
([ โครัซ 2X : 50 เซ็นท ])
You said you a gangsta
(ยู เซ็ด ยู อะ แก๊งซดา)
But you neva pop nuttin
(บัท ยู นีฝวา พ็อพ นัทดิน)
You said you a wanksta
(ยู เซ็ด ยู อะ แวงซดา)
And you need to stop frontin’
(แอ็นด ยู นีด ทู ซท็อพ ฟ้อนดิน)
You go to the dealership
(ยู โก ทู เดอะ ดิลเลอร์ชิพ)
But you neva cop nuttin’
(บัท ยู นีฝวา ค็อพ นัทดิน)
You been hustlin a long tyme
(ยู บีน ฮัสลิน อะ ล็อง ทาม)
And you ain’t got nuttin
(แอ็นด ยู เอน ก็อท นัทดิน)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Damn Homie, in highskew you was tha man, homie
(แด็ม โฮมี , อิน ฮายสกิล ยู วอส ท่า แม็น , โฮมี)
What tha f*ck happened to you?
(ฮว็อท ท่า ฟัค แฮพเพ็น ทู ยู)
I got tha sickest phonetta, when it come to tha chedda
(ไอ ก็อท ท่า ซิคเคด ฟอนเนทดา , ฮเว็น หนิด คัม ทู ท่า เชรดดา)
And if you play wit my paper, you gotta meet my berretta
(แอ็นด อิฟ ยู พเล วิท มาย เพเพอะ , ยู กอททะ มีท มาย เบอร์เรดดา)
Now shorty think I’ma sweat her, sippin on amoretta
(เนา ชอร์ทดิง ธิงค แอมอา ซเว็ท เฮอ , ซิบปิ่น ออน อัมมอเรทดา)
I’m livin once than deada, I know I can do betta
(แอม ลีฝอิน วันซ แฑ็น เดสดา , ไอ โน ไอ แค็น ดู แบทดา)
She look good but I know she after my chedda
(ชี ลุค เกิด บัท ไอ โน ชี อาฟเทอะ มาย เชรดดา)
She tryna get in my pockets, homie and I ain’t gonna let her
(ชี ทายนา เก็ท อิน มาย พอคเค็ท , โฮมี แอ็นด ดาย เอน กอนนะ เล็ท เฮอ)
Be easy, stop tha bullsh*t, you get your whole crew wet
(บี อีสอิ , ซท็อพ ท่า โบลชิท , ยู เก็ท ยุร โฮล ครู เว็ท)
We in tha club doin’ the same ol’ two step
(วี อิน ท่า คลับ โดย เดอะ เซม ol ทู ซเท็พ)
Gorilla unit cuz they say we bugged out
(โกะรีลละ ยูนิท คัซ เฑ เซ วี บักชฺ เอาท)
Cuz we don’t go nowhere without toast we thugged out
(คัซ วี ด้อนท์ โก โนแวร์ วิเฑาท โทซท วี ตัง เอาท)

[Chorus 2X]
([ โครัซ 2X ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
Me I’m no monsta, me I’m no gangsta
(มี แอม โน หมาดดา , มี แอม โน แก๊งซดา)
Me I’m no hitman, me I’m jus me, me
(มี แอม โน อิทแมน , มี แอม ยูส มี , มี)
Me I’m no wanksta, me I’m no acta
(มี แอม โน แวงซดา , มี แอม โน แอคดา)
But it’s me you see on your TV
(บัท อิทซ มี ยู ซี ออน ยุร ทีวี)
Cuz I hustle baby, this rap sh*t is so easy
(คัซ ไอ เฮสเซล เบบิ , ดีซ แร็พ ฌะ *ที อีส โซ อีสอิ)
I’m gettin’ what you get for a brick to talk greasy
(แอม เกดดิน ฮว็อท ยู เก็ท ฟอ รา บริค ทู ทอค กรีซอิ)
By any means, partner, I got to eat on these streets
(ไบ เอนอิ มีน , พาทเนอะ , ไอ ก็อท ทู อีท ออน ฑิส ซทรีท)
If you play me close, for sure I’m gonna pop my heat
(อิฟ ยู พเล มี คโลส , ฟอ ฌุร แอม กอนนะ พ็อพ มาย ฮีท)
N*ggas sayin they goin murd’ 50, how?
(เอ็น *ggas เซย์อิน เฑ โกอิน เหมิดทฺ 50 , เฮา)
We ridin ’round with guns the size of Lil Bow Wow
(วี ริดอิน เรานด วิฑ กัน เดอะ ไซส อ็อฝ ลิล เบา เวา)
What you know about AK’s and AR 15’s?
(ฮว็อท ยู โน อะเบาท AKs แซน เออะ 15s)
Equipped with night vision, shell catchers and dem things, huh
(อิควีพท วิฑ ไนท ฝีฉอัน , เฌ็ล แคชเชอร์ แซน เดม ธิง , ฮู)

[Chorus 2X]
([ โครัซ 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wanksta คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น