เนื้อเพลง Hello, Goodbye คำอ่านไทย The Beatles

You say yes, I say no.
(ยู เซ เย็ซ , ไอ เซ โน)
You say stop and I say go go go, oh no.
(ยู เซ ซท็อพ แอ็นด ดาย เซ โก โก โก , โอ โน)
You say goodbye and I say hello
(ยู เซ กู๊ดบาย แอ็นด ดาย เซ เฮ็ลโล)
Hello hello
(เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
I don’t know why you say goodbye, Isay hello
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ยู เซ กู๊ดบาย , ไอเซย์ เฮ็ลโล)
Hello hello
(เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
I don’t know why you say goodbye, I say hello.
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ยู เซ กู๊ดบาย , ไอ เซ เฮ็ลโล)

I say high, you say low.
(ไอ เซ ไฮ , ยู เซ โล)
You say why and I say I don’t know, oh no.
(ยู เซ ฮไว แอ็นด ดาย เซ ไอ ด้อนท์ โน , โอ โน)
You say goodbye and I say hello
(ยู เซ กู๊ดบาย แอ็นด ดาย เซ เฮ็ลโล)
HELLO GOODBYE HELLO GOODBYE hello hello
(เฮ็ลโล กู๊ดบาย เฮ็ลโล กู๊ดบาย เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
HELLO GOODBYE I don’t know why you say goodbye, I say hello
(เฮ็ลโล กู๊ดบาย ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ยู เซ กู๊ดบาย , ไอ เซ เฮ็ลโล)
HELLO GOODBYE HELLO GOODBYE hello hello
(เฮ็ลโล กู๊ดบาย เฮ็ลโล กู๊ดบาย เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
HELLO GOODBYE I don’t know why you say goodbye
(เฮ็ลโล กู๊ดบาย ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ยู เซ กู๊ดบาย)
HELLO GOODBYE I say goodbye.
(เฮ็ลโล กู๊ดบาย ไอ เซ กู๊ดบาย)

Why why why why why why do you say goodbye goodbye, oh no?
(ฮไว ฮไว ฮไว ฮไว ฮไว ฮไว ดู ยู เซ กู๊ดบาย กู๊ดบาย , โอ โน)

You say goodbye and I say hello
(ยู เซ กู๊ดบาย แอ็นด ดาย เซ เฮ็ลโล)
Hello hello
(เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
I don’t know why you say goodbye, I say hello
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ยู เซ กู๊ดบาย , ไอ เซ เฮ็ลโล)
Hello hello
(เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
I don’t know why you say goodbye, I say hello.
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ยู เซ กู๊ดบาย , ไอ เซ เฮ็ลโล)

You say yes I SAY YES I say no BUT I MAY MEAN NO.
(ยู เซ เย็ซ ซาย เซ เย็ซ ซาย เซ โน บัท ไอ เม มีน โน)
You say stop I CAN STAY and I say go go go TILL IT’S TIME TO GO OH, oh no.
(ยู เซ ซท็อพ ไอ แค็น ซเท แอ็นด ดาย เซ โก โก โก ทิล อิทซ ไทม ทู โก โอ , โอ โน)
You say goodbye and I say hello
(ยู เซ กู๊ดบาย แอ็นด ดาย เซ เฮ็ลโล)
Hello hello
(เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
I don’t know why you say goodbye, I say hello
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ยู เซ กู๊ดบาย , ไอ เซ เฮ็ลโล)
Hello hello
(เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
I don’t know why you say goodbye, I say goodbye
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ยู เซ กู๊ดบาย , ไอ เซ กู๊ดบาย)
Hello hello
(เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
I don’t know why you say goodbye, I say hello hello.
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ยู เซ กู๊ดบาย , ไอ เซ เฮ็ลโล เฮ็ลโล)

Hela heba helloa CHA CHA [repeat & fade out]
(เฮลลา เฮบา เฮลโออา ชา ชา [ ริพีท & เฝด เอาท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hello, Goodbye คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น