เนื้อเพลง You Know I’m No Good คำอ่านไทย Amy Winehouse

Meet you downstairs in the bar and heard
(มีท ยู ดาวสแตร์สฺ ซิน เดอะ บา แอ็นด เฮิด)
Your rolled up sleeves and your skull t-shirt
(ยุร โรล อัพ ซลีฝ แซน ยุร ซคัล ที เฌิท)
You say why did you do it with him today?
(ยู เซ ฮไว ดิด ยู ดู อิท วิฑ ฮิม ทุเด)
And sniff me out like I was Tanqueray
(แอ็นด ซนิฟ มี เอาท ไลค ไก วอส แทงเคอเรย์)

Cause you’re my fella, my guy
(คอส ยัวร์ มาย เฟลลา , มาย ไก)
Hand me your stella and fly
(แฮ็นด มี ยุร สเตลลา แอ็นด ฟไล)
By the time I’m out the door
(ไบ เดอะ ไทม แอม เอาท เดอะ โด)
You tear me down like roger moore
(ยู เทีย มี เดาน ไลค รอจเออะ มัวร์)

I cheated myself
(ไอ ชีท ไมเซลฟ)
Like I knew I would
(ไลค ไก นยู ไอ เวิด)
I told ya, I was troubled
(ไอ โทลด ยา , ไอ วอส ทรั๊บเบิ้ล)
You know that I’m no good
(ยู โน แดท แอม โน เกิด)

Upstairs in bed, with my ex boy,
(อัพซแทส ซิน เบ็ด , วิฑ มาย เอ็คซ บอย ,)
He’s in the place, but I cant get joy,
(อีส ซิน เดอะ พเลซ , บัท ไอ แค็นท เก็ท จอย ,)
Thinking of you in the final throws, this is when my buzzer goes
(ติ้งกิง อ็อฝ ยู อิน เดอะ ไฟแน็ล ธโร , ดีซ ซิส ฮเว็น มาย บัสเสอะ โกซ)

Run out to meet your chicks and bitter
(รัน เอาท ทู มีท ยุร ชิค แซน บีทเทอะ)
You say when we’re married cause youre not bitter
(ยู เซ ฮเว็น เวีย แมริด คอส ยัวร์ น็อท บีทเทอะ)
There’ll be none of him no more
(เดอะเรล บี นัน อ็อฝ ฮิม โน โม)
I cried for you on the kitchen floor
(ไอ คไร ฟอ ยู ออน เดอะ คีชเอ็น ฟโล)

I cheated myself
(ไอ ชีท ไมเซลฟ)
Like I knew I would
(ไลค ไก นยู ไอ เวิด)
I told ya, I was troubled
(ไอ โทลด ยา , ไอ วอส ทรั๊บเบิ้ล)
You know that I’m no good
(ยู โน แดท แอม โน เกิด)

Sweet reunion, jamaica and spain
(สวี้ท ริยูนยัน , เจไมกา แอ็นด ซเพน)
Were like how we were again
(เวอ ไลค เฮา วี เวอ อะเกน)
I’m in the tub youre on the seat
(แอม อิน เดอะ ทับ ยัวร์ ออน เดอะ ซีท)
Lick your lips as I soak my feet
(ลิค ยุร ลิพ แอ็ส ซาย โซค มาย ฟีท)

Then you notice lickle carpet burn
(เด็น ยู โนทิซ ลิคเคิล คาเพ็ท เบิน)
My stomach drops and my guts churn
(มาย ซทัมแอ็ค ดร็อพ แซน มาย กัท เชิน)
You shrug and it’s the worst
(ยู ฌรัก แอ็นด อิทซ เดอะ เวิซท)
To truly stuck the knife in first
(ทู ทรูลิ ซทัค เดอะ ไนฟ อิน เฟิซท)

I cheated myself like I knew I would
(ไอ ชีท ไมเซลฟ ไลค ไก นยู ไอ เวิด)
I told ya I was troubled, you know that I’m no good
(ไอ โทลด ยา ไอ วอส ทรั๊บเบิ้ล , ยู โน แดท แอม โน เกิด)
I cheated myself, like I knew I would
(ไอ ชีท ไมเซลฟ , ไลค ไก นยู ไอ เวิด)
I told ya I was troubled, yeah ya know that I’m no good
(ไอ โทลด ยา ไอ วอส ทรั๊บเบิ้ล , เย่ ยา โน แดท แอม โน เกิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Know I’m No Good คำอ่านไทย Amy Winehouse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น