เนื้อเพลง Good Boy คำอ่านไทย Dia Frampton

“You’re gonna have to take him away, cause he don’t wanna leave
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เทค ฮิม อะเว , คอส ฮี ด้อนท์ วอนนา ลีฝ)
Charlie’s such a good boy, a good boy
(ชาร์ริ ซัช อะ เกิด บอย , อะ เกิด บอย)
Mamma’s crying out, “” Where’s he hiding? “”
(มะมา คไรอิง เอาท , “” ฮแว ฮี ไฮดอิง “”)
Charlie’s such a good boy.
(ชาร์ริ ซัช อะ เกิด บอย)

And now he’s sleeping at home in his rocket ship bed
(แอ็นด เนา อีส ซลีพพิง แอ็ท โฮม อิน ฮิส รอคเค็ท ฌิพ เบ็ด)
Why does being good feel so damn bad?
(ฮไว โด บีอิง เกิด ฟีล โซ แด็ม แบ็ด)
He stares at a picture of his run away dad
(ฮี ซแท แอ็ท ดา พีคเชอะ อ็อฝ ฮิส รัน อะเว แด็ด)
Shines his flashlight steady.
(ไฌน ฮิส แฟลชไลท์ ซเทดอิ)
Kid, you’re such an easy target, without a rebel bone.
(คิด , ยัวร์ ซัช แอน อีสอิ ทาเก็ท , วิเฑาท ดา เรบเอ็ล โบน)
You’re so compliant, quiet as a stepping stone.
(ยัวร์ โซ ค็อมพไลแอ็นท , คไวเอ็ท แอ็ส ซา สเต๊ปพิง ซโทน)
Did he give you the love you were yearning for?
(ดิด ฮี กิฝ ยู เดอะ ลัฝ ยู เวอ เยอนิง ฟอ)
Did he give you what you need?
(ดิด ฮี กิฝ ยู ฮว็อท ยู นีด)

You’re gonna have to take him away, cause he don’t wanna leave
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เทค ฮิม อะเว , คอส ฮี ด้อนท์ วอนนา ลีฝ)
Charlie’s such a good boy, a good boy
(ชาร์ริ ซัช อะ เกิด บอย , อะ เกิด บอย)
Mamma’s crying out, “” Where’s he hiding? “”
(มะมา คไรอิง เอาท , “” ฮแว ฮี ไฮดอิง “”)
Charlie’s such a good boy, good boy.
(ชาร์ริ ซัช อะ เกิด บอย , เกิด บอย)

Have you heard the headlines on Blackberry street
(แฮ็ฝ ยู เฮิด เดอะ เฮดไลน์ ออน แบคเบอร์รี่ ซทรีท)
There lived a kid out there in number 523
(แดร์ ไลฝ อะ คิด เอาท แดร์ อิน นัมเบอะ 523)
He came home smelling of old shaving cream
(ฮี เคม โฮม สเมลลิง อ็อฝ โอลด เฌฝอิงส ครีม)
He began to act out.
(ฮี บิแกน ทู แอ็คท เอาท)
He became a little devil, BB gun to the birds
(ฮี บิเคม อะ ลิ๊ทเทิ่ล เด๊ฝิ้ล , BB กัน ทู เดอะ เบิด)
And he spit out the F! and the S! and D! words
(แอ็นด ฮี ซพิท เอาท เดอะ เอฟ ! แอ็นด เดอะ เอส ! แอ็นด ดี ! เวิด)
His mamma asked the priest and the priest replied,
(ฮิส มะมา อาซค เดอะ พรีซท แอ็นด เดอะ พรีซท ริพไล ,)
He used to be an angel, mam, ya, I don’t know why. “”
(ฮี ยูซ ทู บี แอน เอนเจล , แมม , ยา , ไอ ด้อนท์ โน ฮไว “”)

You’re gonna have to take him away, cause he don’t wanna leave
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เทค ฮิม อะเว , คอส ฮี ด้อนท์ วอนนา ลีฝ)
Charlie’s such a good boy, a good boy
(ชาร์ริ ซัช อะ เกิด บอย , อะ เกิด บอย)
Mamma’s crying out, “” Where’s he hiding? “”
(มะมา คไรอิง เอาท , “” ฮแว ฮี ไฮดอิง “”)
Charlie’s such a good boy.
(ชาร์ริ ซัช อะ เกิด บอย)

You can keep a secret right? Right.
(ยู แค็น คีพ อะ ซีคเร็ท ไรท ไรท)
I can trust you with my life? Right.
(ไอ แค็น ทรัซท ยู วิฑ มาย ไลฟ ไรท)
I don’t get no sleep at night, night.
(ไอ ด้อนท์ เก็ท โน ซลีพ แอ็ท ไนท , ไนท)
You can keep a secret right?
(ยู แค็น คีพ อะ ซีคเร็ท ไรท)

You’re gonna have to take him away, cause he don’t wanna leave
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เทค ฮิม อะเว , คอส ฮี ด้อนท์ วอนนา ลีฝ)
Charlie’s such a good boy, a good boy
(ชาร์ริ ซัช อะ เกิด บอย , อะ เกิด บอย)
Mamma’s crying out, “” Where’s he hiding? “”
(มะมา คไรอิง เอาท , “” ฮแว ฮี ไฮดอิง “”)
Charlie’s such a good boy, good boy.
(ชาร์ริ ซัช อะ เกิด บอย , เกิด บอย)

Take him away, cause he don’t wanna leave
(เทค ฮิม อะเว , คอส ฮี ด้อนท์ วอนนา ลีฝ)
Charlie’s such a good boy, a good boy
(ชาร์ริ ซัช อะ เกิด บอย , อะ เกิด บอย)
Mamma’s crying out, “” Where’s he hiding? “”
(มะมา คไรอิง เอาท , “” ฮแว ฮี ไฮดอิง “”)
Charlie’s such a good boy, a good boy.
(ชาร์ริ ซัช อะ เกิด บอย , อะ เกิด บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good Boy คำอ่านไทย Dia Frampton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น