เนื้อเพลง Trick Me คำอ่านไทย Kelis

Whoaoaoa
(โว้)
This is it
(ดีซ ซิส อิท)
Yeah
(เย่)

Whoaoaoa
(โว้)
Said I’ve paid my dues for all that I’ve done
(เซ็ด แอฝ เพลด มาย ดยู ฟอ ออล แดท แอฝ ดัน)
And I’ve showed you that I loved you more than once
(แอ็นด แอฝ โฌ ยู แดท ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น วันซ)
There’s nothing left there to decide
(แดร์ นัธอิง เล็ฟท แดร์ ทู ดิไซด)
Said you might trick me once I won’t let you trick me twice
(เซ็ด ยู ไมท ทริค มี วันซ ไอ ว็อนท เล็ท ยู ทริค มี ทไวซ)

Freedom to us has always been a trick
(ฟรีดัม ทู อัซ แฮ็ส ออลเว บีน อะ ทริค)
Freedom to you has always been whoever landed on your d*ck
(ฟรีดัม ทู ยู แฮ็ส ออลเว บีน ฮูเอฝเออะ แล็นด ออน ยุร ดี *ck)
Seen it in you one too many times
(ซีน หนิด อิน ยู วัน ทู เมนอิ ไทม)
Said you might trick me once I won’t let you trick me twice no
(เซ็ด ยู ไมท ทริค มี วันซ ไอ ว็อนท เล็ท ยู ทริค มี ทไวซ โน)

Might trick me once, I won’t let you trick me twice
(ไมท ทริค มี วันซ , ไอ ว็อนท เล็ท ยู ทริค มี ทไวซ)
Might trick me once, I won’t let you trick me twice no
(ไมท ทริค มี วันซ , ไอ ว็อนท เล็ท ยู ทริค มี ทไวซ โน)
Might trick me once, I won’t let you trick me twice
(ไมท ทริค มี วันซ , ไอ ว็อนท เล็ท ยู ทริค มี ทไวซ)
No, I won’t let you trick me twice
(โน , ไอ ว็อนท เล็ท ยู ทริค มี ทไวซ)

Those days are old and overdone
(โฑส เด แซร์ โอลด แอ็นด โอเฝอะดัน)
And it’s only cause I’m not with you that you make me number one
(แอ็นด อิทซ โอ๊นลี่ คอส แอม น็อท วิฑ ยู แดท ยู เมค มี นัมเบอะ วัน)
Though I may love you, it hurts me deep inside but
(โธ ไอ เม ลัฝ ยู , อิท เฮิท มี ดีพ อีนไซด บัท)
Now you no longer have to hide
(เนา ยู โน ลองเงอ แฮ็ฝ ทู ไฮด)

I used to be down with the late night hit
(ไอ ยูซ ทู บี เดาน วิฑ เดอะ เลท ไนท ฮิท)
Started getting heavy when I really wasn’t ready
(ซทาท เกดดดิ้ง เฮฝอิ ฮเว็น นาย ริแอ็ลลิ วอสซึ้น เรดอิ)
Used my pass to get my mind, so I fell for your lines like all the time
(ยูซ มาย เพซ ทู เก็ท มาย ไมนด , โซ ไอ เฟ็ล ฟอ ยุร ไลน ไลค ออล เดอะ ไทม)
I thought you were the sh*t to be playing around
(ไอ ธอท ยู เวอ เดอะ ฌะ *ที ทู บี พเลนิ่ง อะเรานด)
Call the police there’s a mad girl in town
(คอล เดอะ โพะลีซ แดร์ ซา แม็ด เกิล อิน ทาวน์)
Could get even here without a sound
(เคิด เก็ท อีเฝ็น เฮียร วิเฑาท ดา เซานด)
That’s not how I wanna get down yeah [Yeah]
(แด๊ท น็อท เฮา ไอ วอนนา เก็ท เดาน เย่ [ เย่ ])

Might trick me once, I won’t let you trick me twice
(ไมท ทริค มี วันซ , ไอ ว็อนท เล็ท ยู ทริค มี ทไวซ)
Might trick me once, I won’t let you trick me twice no
(ไมท ทริค มี วันซ , ไอ ว็อนท เล็ท ยู ทริค มี ทไวซ โน)
Might trick me once, I won’t let you trick me twice
(ไมท ทริค มี วันซ , ไอ ว็อนท เล็ท ยู ทริค มี ทไวซ)
No, I won’t let you trick me twice
(โน , ไอ ว็อนท เล็ท ยู ทริค มี ทไวซ)
No, I won’t let you trick me twice
(โน , ไอ ว็อนท เล็ท ยู ทริค มี ทไวซ)

Well I’ve paid my dues for all that I’ve done
(เว็ล แอฝ เพลด มาย ดยู ฟอ ออล แดท แอฝ ดัน)
And I showed you that I loved you more than once
(แอ็นด ดาย โฌ ยู แดท ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น วันซ)
There’s nothing left there to decide
(แดร์ นัธอิง เล็ฟท แดร์ ทู ดิไซด)
Ooh, trick me, I won’t let you trick me twice
(อู้ , ทริค มี , ไอ ว็อนท เล็ท ยู ทริค มี ทไวซ)
You might trick me once, I won’t let you trick me twice
(ยู ไมท ทริค มี วันซ , ไอ ว็อนท เล็ท ยู ทริค มี ทไวซ)
You might trick me once, no, I won’t let you trick me twice no
(ยู ไมท ทริค มี วันซ , โน , ไอ ว็อนท เล็ท ยู ทริค มี ทไวซ โน)
You might trick me once, no, I won’t let you trick me twice
(ยู ไมท ทริค มี วันซ , โน , ไอ ว็อนท เล็ท ยู ทริค มี ทไวซ)

Whoaoaoa
(โว้)

Peace
(พีซ)

Whoaoaoa
(โว้)
Whoaoaoa
(โว้)
Whoaoaoa
(โว้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Trick Me คำอ่านไทย Kelis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น