เนื้อเพลง North American Scum คำอ่านไทย LCD Soundsystem

Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
oh i don’t know, i don’t know, oh, where to begin
(โอ ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน , โอ , ฮแว ทู บีกีน)
we are north americans
(วี อาร์ นอธ อะเมริแค็น)
and for those of you who still think we’re from england
(แอ็นด ฟอ โฑส อ็อฝ ยู ฮู ซทิล ธิงค เวีย ฟร็อม อีงกแล็นด)
we’re not, no.
(เวอ น็อท , โน)
we build our planes and our trains till we think we might die,
(วี บิลด เอ๊า พเลน แซน เอ๊า ทเรน ทิล วี ธิงค วี ไมท ได ,)
far from North America,
(ฟา ฟร็อม นอธ อะเมริคะ ,)
where the buildings are old and you might have lots of mimes.
(ฮแว เดอะ บีลดิง แซร์ โอลด แอ็นด ยู ไมท แฮ็ฝ ล็อท อ็อฝ ไมม)
aha, oh, oh.
(อะฮา , โอ , โอ)
i hate the feelin’ when you’re looking at me that way
(ไอ เฮท เดอะ ฟีลิน ฮเว็น ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท มี แดท เว)
cause we’re north americans
(คอส เวีย นอธ อะเมริแค็น)
but if we act all shy, it’ll make it ok
(บัท อิฟ วี แอ็คท ดอร์ ไฌ , อิว เมค อิท โอเค)
makes it go away.
(เมค ซิท โก อะเว)

oh I don’t know, I don’t know, oh, where to begin
(โอ ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน , โอ , ฮแว ทู บีกีน)
when we’re north american
(ฮเว็น เวีย นอธ อะเมริแค็น)
but in the end we make the same mistakes all over again
(บัท อิน ดิ เอ็นด วี เมค เดอะ เซม มิซเทค ซอร์ โอเฝอะ อะเกน)
come on north americans
(คัมมอน นอธ อะเมริแค็น)

we are north american scum
(วี อาร์ นอธ อะเมริแค็น ซคัม)
we’re from north america
(เวอ ฟร็อม นอธ อะเมริคะ)

and all the kids all the kids that want to make the scene
(แอ็นด ออล เดอะ คิด ซอร์ เดอะ คิด แดท ว็อนท ทู เมค เดอะ ซีน)
here in north america
(เฮียร อิน นอธ อะเมริคะ)
when our young kids get to read it in your magazines
(ฮเว็น เอ๊า ยัง คิด เก็ท ทู เร็ด ดิท อิน ยุร แมกอะสีน)
we don’t have those
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ โฑส)
so where’s the love where’s the love where’s the love where’s the love where’s the love tonight?
(โซ ฮแว เดอะ ลัฝ ฮแว เดอะ ลัฝ ฮแว เดอะ ลัฝ ฮแว เดอะ ลัฝ ฮแว เดอะ ลัฝ ทุไนท)
but there’s no love man there’s no love and the kids are uptight
(บัท แดร์ โน ลัฝ แม็น แดร์ โน ลัฝ แอ็นด เดอะ คิด แซร์ อัพทาย)
so throw a party till the cops come in and bust it up
(โซ ธโร อะ พาทิ ทิล เดอะ ค็อพ คัม อิน แอ็นด บัซท ดิธ อัพ)
let’s go north americans
(เล็ท โก นอธ อะเมริแค็น)
oh you were planning it i didn’t mean to interrupt
(โอ ยู เวอ แพลนนิง อิท ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู อินเทะรัพท)
sorry
(ซอริ)
i did it once and my parents got pretty upset
(ไอ ดิด ดิท วันซ แอ็นด มาย แพเร็นท ก็อท พรีททิ อัพเซ็ฑ)
freaked out in north america
(ฟรีค เอาท อิน นอธ อะเมริคะ)
but then i said the more i do it the better it gets
(บัท เด็น นาย เซ็ด เดอะ โม ไอ ดู อิท เดอะ เบทเทอะ อิท เก็ท)

let’s rock north america
(เล็ท ร็อค นอธ อะเมริคะ)

we are north american scum
(วี อาร์ นอธ อะเมริแค็น ซคัม)
we’re from north america
(เวอ ฟร็อม นอธ อะเมริคะ)
we are north american scum
(วี อาร์ นอธ อะเมริแค็น ซคัม)
we are north american
(วี อาร์ นอธ อะเมริแค็น)

new york’s the greatest if you get someone to pay the rent
(นยู ยอค เดอะ เกสเดด อิฟ ยู เก็ท ซัมวัน ทู เพ เดอะ เร็นท)
wahoo north america
(ว๊าฮู นอธ อะเมริคะ)
and it’s the furthest you can live from the government un huh huh
(แอ็นด อิทซ เดอะ เฟอเฑ็ซท ยู แค็น ไลฝ ฟร็อม เดอะ กัฝเอินเม็นท ยูเอ็น ฮู ฮู)
some proud american christians might disagree
(ซัม พเราด อะเมริแค็น ครีซแช็น ไมท ดิซักริ)
here in north america
(เฮียร อิน นอธ อะเมริคะ)
but new york’s the only place we’re keepin them off the street
(บัท นยู ยอค ดิ โอ๊นลี่ พเลซ เวีย คริพปิน เฑ็ม ออฟฟ เดอะ ซทรีท)
boo boo now we can’t have parties like in spain where they go all night
(บู บู เนา วี แค็นท แฮ็ฝ พาร์ที ไลค อิน ซเพน ฮแว เฑ โก ออล ไนท)
shut down in north america
(ฌัท เดาน อิน นอธ อะเมริคะ)
or like berlin where they go another night, alright, un huh un huh
(ออ ไลค เบอลิน ฮแว เฑ โก แอะนัธเออะ ไนท , ออลไร๊ท , ยูเอ็น ฮู ยูเอ็น ฮู)

you see i love this place that i have grown to know
(ยู ซี ไอ ลัฝ ดีซ พเลซ แดท ไอ แฮ็ฝ กโรน ทู โน)
alright, north america.
(ออลไร๊ท , นอธ อะเมริคะ)
and yeah, I know you wouldn’t touch us with a ten-foot pole
(แอ็นด เย่ , ไอ โน ยู วูดดึ่น ทั๊ช อัซ วิฑ อะ เท็น ฟุท โพล)
’cause we’re north americans.
(คอส เวีย นอธ อะเมริแค็น)

we are north american scum
(วี อาร์ นอธ อะเมริแค็น ซคัม)
we are north americans
(วี อาร์ นอธ อะเมริแค็น)
we are north american scum
(วี อาร์ นอธ อะเมริแค็น ซคัม)
we love north america
(วี ลัฝ นอธ อะเมริคะ)

take me back to the states man
(เทค มี แบ็ค ทู เดอะ ซเทท แม็น)
north american scum
(นอธ อะเมริแค็น ซคัม)
where we can be ????
(ฮแว วี แค็น บี)
north american
(นอธ อะเมริแค็น)
where the dj ????
(ฮแว เดอะ ดีเจ)
here in north american scum
(เฮียร อิน นอธ อะเมริแค็น ซคัม)
don’t blame the canadians
(ด้อนท์ บเลม เดอะ คะเนเดียน)
let go north america
(เล็ท โก นอธ อะเมริคะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง North American Scum คำอ่านไทย LCD Soundsystem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น