เนื้อเพลง I Can คำอ่านไทย Nas

[Kids]
([ คิด ])
I know I can [I know I can]
(ไอ โน ไอ แค็น [ ไอ โน ไอ แค็น ])
Be what I wanna be [be what I wanna be]
(บี ฮว็อท ไอ วอนนา บี [ บี ฮว็อท ไอ วอนนา บี ])
If I work hard at it [If I work hard it]
(อิฟ ฟาย เวิค ฮาด แอ็ท ดิธ [ อิฟ ฟาย เวิค ฮาด ดิท ])
I’ll be where I wanna be [I’ll be where I wanna be]
(อิล บี ฮแว ไอ วอนนา บี [ อิล บี ฮแว ไอ วอนนา บี ])

[Nas]
([ นาส ])
Be, B-Boys and girls, listen up
(บี , บี บอย แซน เกิล , ลิ๊สซึ่น อัพ)
You can be anything in the world, in God we trust
(ยู แค็น บี เอนอิธิง อิน เดอะ เวิลด , อิน ก็อด วี ทรัซท)
An architect, doctor, maybe an actress
(แอน อาคิเท็คท , ดอคเทอะ , เมบี แอน แอคทเร็ซ)
But nothing comes easy it takes much practice
(บัท นัธอิง คัม อีสอิ อิท เทค มัช พแรคทิซ)
Like, I met a woman who’s becoming a star
(ไลค , ไอ เม็ท ดา วูมเอิน ฮู บิคัมอิง อะ ซทา)
She was very beautiful, leaving people in awe
(ชี วอส เฝริ บยูทิฟุล , ลีฝอิงส พี๊เพิ่ล อิน ออ)
Singing songs, Lina Horn, but the younger version
(ซิงกิง ซ็อง , ลีน่า ฮอน , บัท เดอะ ยังเกอะ เฝอฉัน)
Hung with the wrong person
(ฮัง วิฑ เดอะ ร็อง เพ๊อร์ซั่น)
Gotta astrung when I heard when
(กอททะ แอซทรัง ฮเว็น นาย เฮิด ฮเว็น)
C*caine, sniffing up drugs, all in her nose
(ซี *เคน , สนิฟฟิ้ง อัพ ดรัก , ออล อิน เฮอ โนส)
Coulda died, so young, no looks ugly and old
(คอดา ได , โซ ยัง , โน ลุค อักลิ แอ็นด โอลด)
No fun cause when she reaches for hugs people hold they breath
(โน ฟัน คอส ฮเว็น ชี รีเชด ฟอ ฮัก พี๊เพิ่ล โฮลด เฑ บเร็ธ)
Cause she smells of corrosion and death
(คอส ชี ซเม็ล อ็อฝ เคาะโรฉัน แอ็นด เด็ธ)
Watch the company you keep and the crowd you bring
(ว็อช เดอะ คัมพะนิ ยู คีพ แอ็นด เดอะ คเราด ยู บริง)
Cause they came to do drugs and you came to sing
(คอส เฑ เคม ทู ดู ดรัก แซน ยู เคม ทู ซิง)
So if you gonna be the best, I’ma tell you how
(โซ อิฟ ยู กอนนะ บี เดอะ เบ็ซท , แอมอา เท็ล ยู เฮา)

[Chorus – 2x [Nas and Kids]]
([ โครัซ 2x [ นาส แซน คิด ] ])
I know I can [I know I can]
(ไอ โน ไอ แค็น [ ไอ โน ไอ แค็น ])
Be what I wanna be [be what I wanna be]
(บี ฮว็อท ไอ วอนนา บี [ บี ฮว็อท ไอ วอนนา บี ])
If I work hard at it [If I work hard it]
(อิฟ ฟาย เวิค ฮาด แอ็ท ดิธ [ อิฟ ฟาย เวิค ฮาด ดิท ])
I’ll be where I wanna be [I’ll be where I wanna be]
(อิล บี ฮแว ไอ วอนนา บี [ อิล บี ฮแว ไอ วอนนา บี ])

[Nas]
([ นาส ])
Be, B-Boys and girls, listen again
(บี , บี บอย แซน เกิล , ลิ๊สซึ่น อะเกน)
This is for grown looking girls who’s only ten
(ดีซ ซิส ฟอ กโรน ลุคอิง เกิล ฮู โอ๊นลี่ เท็น)
The ones who watch videos and do what they see
(ดิ วัน ฮู ว็อช ฝีดอิโอ แซน ดู ฮว็อท เฑ ซี)
As cute as can be, up in the club with fake ID
(แอ็ส คยูท แอ็ส แค็น บี , อัพ อิน เดอะ คลับ วิฑ เฟค อาย)
Careful, ‘fore you meet a man with HIV
(แคฟุล , โฟ ยู มีท ดา แม็น วิฑ HIV)
You can host the TV like Oprah Winfrey
(ยู แค็น โฮซท เดอะ ทีวี ไลค โอปราห์ วินเฟรย์)
Whatever you decide, be careful, some men be
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดิไซด , บี แคฟุล , ซัม เม็น บี)
Rapists, so act your age, don’t pretend to be
(เรพพิซ , โซ แอ็คท ยุร เอจ , ด้อนท์ พริเทนด ทู บี)
Older than you are, give yourself time to grow
(โอลเดอะ แฑ็น ยู อาร์ , กิฝ ยุรเซลฟ ไทม ทู กโร)
You thinking he can give you wealth, but so
(ยู ติ้งกิง ฮี แค็น กิฝ ยู เว็ลธ , บัท โซ)
Young boys, you can use a lot of help, you know
(ยัง บอย , ยู แค็น ยูซ อะ ล็อท อ็อฝ เฮ็ลพ , ยู โน)
You thinkin life’s all about smokin weed and ice
(ยู ติ้งกิน ไลฟ ซอร์ อะเบาท สโมกิน วี แอ็นด ไอซ)
You don’t wanna be my age and can’t read and right
(ยู ด้อนท์ วอนนา บี มาย เอจ แอ็นด แค็นท เร็ด แอ็นด ไรท)
Begging different women for a place to sleep at night
(เบกกิง ดีฟเฟอะเร็นท วีมเอิน ฟอ รา พเลซ ทู ซลีพ แอ็ท ไนท)
Smart boys turn to men and do whatever they wish
(ซมาท บอย เทิน ทู เม็น แอ็นด ดู ฮว็อทเอฝเออะ เฑ วิฌ)
If you believe you can achieve, then say it like this
(อิฟ ยู บิลีฝ ยู แค็น อะชีฝ , เด็น เซ อิท ไลค ดีซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Save the music y’all, save the music y’all
(เซฝ เดอะ มยูสิค ยอล , เซฝ เดอะ มยูสิค ยอล)
Save the music y’all, save the music y’all
(เซฝ เดอะ มยูสิค ยอล , เซฝ เดอะ มยูสิค ยอล)
Save the music
(เซฝ เดอะ มยูสิค)

[Nas]
([ นาส ])
Be, be, ‘fore we came to this country
(บี , บี , โฟ วี เคม ทู ดีซ คันทริ)
We were kings and queens, never porch monkeys
(วี เวอ คิง แซน ควีน , เนฝเออะ โพช มังคิ)
It was empires in Africa called Kush
(อิท วอส เอมไพร ซิน แอฟริคะ คอล ครูช)
Timbuktu, where every race came to get books
(ทิมเบิกทู , ฮแว เอฝริ เรซ เคม ทู เก็ท เบิค)
To learn from black teachers who taught Greeks and Romans
(ทู เลิน ฟร็อม บแล็ค ทีชเออะ ฮู ทอท กรีคสฺ แซน โรแม็น)
Asian Arabs and gave them gold when
(เอแฉ็น แอแร็บ แซน เกฝ เฑ็ม โกลด ฮเว็น)
Gold was converted to money it all changed
(โกลด วอส คอนเฝิท ทู มันอิ อิท ดอร์ เชนจ)
Money then became empowerment for Europeans
(มันอิ เด็น บิเคม อิมพาวเวอร์เม้น ฟอ ยูโระพีแอ็น)
The Persian military invaded
(เดอะ เพอแฉ็น มีลอิเทริ อินเฝด)
They learned about the gold, the teachings and everything sacred
(เฑ เลิน อะเบาท เดอะ โกลด , เดอะ ทีชอิงส แซน เอ๊วี่ติง เซคเร็ด)
Africa was almost robbed naked
(แอฟริคะ วอส ออลโมซท รอบ เนคิด)
Slavery was money, so they began making slave ships
(ซแลฝเออะริ วอส มันอิ , โซ เฑ บิแกน เมคอิง ซเลฝ ฌิพ)
Egypt was the place that Alexander the Great went
(อีจิพท วอส เดอะ พเลซ แดท แอลเลคแซนเดอร์ เดอะ กเรท เว็นท)
He was so shocked at the mountains with black faces
(ฮี วอส โซ ฌ็อค แอ็ท เดอะ เมานทิน วิฑ บแล็ค เฟซ)
Shot up they nose to impose what basically
(ฌ็อท อัพ เฑ โนส ทู อิมโพส ฮว็อท เบซซิคอลลี่)
Still goes on today, you see?
(ซทิล โกซ ออน ทุเด , ยู ซี)
If the truth is told, the youth can grow
(อิฟ เดอะ ทรูธ อีส โทลด , เดอะ ยูธ แค็น กโร)
They learn to survive until they gain control
(เฑ เลิน ทู เซอะไฝฝ อันทีล เฑ เกน ค็อนทโรล)
Nobody says you have to be gangstas, hoes
(โนบอดี้ เซ ยู แฮ็ฝ ทู บี แก๊งซดา , โฮ)
Read more learn more, change the globe
(เร็ด โม เลิน โม , เชนจ เดอะ กโลบ)
Ghetto children, do your thing
(เกทโท ชีลดเร็น , ดู ยุร ธิง)
Hold your head up, little man, you’re a king
(โฮลด ยุร เฮ็ด อัพ , ลิ๊ทเทิ่ล แม็น , ยัวร์ อะ คิง)
Young Prince thats when you get your wedding ring
(ยัง พรินซ แด๊ท ฮเว็น ยู เก็ท ยุร เวดดิง ริง)
Your man is saying ” She’s my queen ”
(ยุร แม็น อีส เซอิง ” ชี มาย ควีน “)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can คำอ่านไทย Nas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น