เนื้อเพลง The Ballad of Chasey Lain คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

Dear Chasey Lain
(เดีย เชซี่ เลน)
I wrote to explain
(ไอ โรท ทู เอ็คซพเลน)
I’m your biggest fan
(แอม ยุร บิ๊กเกส แฟน)
I just wanted to ask
(ไอ จัซท ว็อนท ทู อาซค)
Could I eat your ass?
(เคิด ดาย อีท ยุร อาซ)
Write back as soon as you can
(ไรท แบ็ค แอ็ส ซูน แอ็ส ยู แค็น)

You’ve had a lotta d*ck
(ยู๊ฟ แฮ็ด อะ ลอทดา ดี *ck)
Had a lotta d*ck
(แฮ็ด อะ ลอทดา ดี *ck)
I’ve had a lotta time
(แอฝ แฮ็ด อะ ลอทดา ไทม)
Had a lotta time
(แฮ็ด อะ ลอทดา ไทม)
You’ve had a lotta d*ck Chasey
(ยู๊ฟ แฮ็ด อะ ลอทดา ดี *ck เชซี่)
But you ain’t had mine
(บัท ยู เอน แฮ็ด ไมน)

Dear Chasey Lain
(เดีย เชซี่ เลน)
I wrote to complain
(ไอ โรท ทู ค็อมพเลน)
Ya never wrote me back
(ยา เนฝเออะ โรท มี แบ็ค)
How could I ever eat
(เฮา เคิด ดาย เอฝเออะ อีท)
Your ass when ya treat
(ยุร อาซ ฮเว็น ยา ทรีท)
Your biggest fan like that?
(ยุร บิ๊กเกส แฟน ไลค แดท)

You’ve had a lotta d*ck
(ยู๊ฟ แฮ็ด อะ ลอทดา ดี *ck)
Had a lotta d*ck
(แฮ็ด อะ ลอทดา ดี *ck)
I’ve had a lotta time
(แอฝ แฮ็ด อะ ลอทดา ไทม)
Had a lotta time
(แฮ็ด อะ ลอทดา ไทม)
You’ve had a lotta d*ck Chasey
(ยู๊ฟ แฮ็ด อะ ลอทดา ดี *ck เชซี่)
But you ain’t had mine
(บัท ยู เอน แฮ็ด ไมน)

Dear Chasey Lain
(เดีย เชซี่ เลน)
I wrote to constrain
(ไอ โรท ทู ค็อนสทเรน)
This letter is my last
(ดีซ เลทเทอะ อีส มาย ลาซท)
As your biggest fan
(แอ็ส ยุร บิ๊กเกส แฟน)
I must demand
(ไอ มัซท ดิมานด)
You let me eat your ass
(ยู เล็ท มี อีท ยุร อาซ)

You’ve had a lotta d*ck
(ยู๊ฟ แฮ็ด อะ ลอทดา ดี *ck)
Had a lotta d*ck
(แฮ็ด อะ ลอทดา ดี *ck)
I’ve had a lotta time
(แอฝ แฮ็ด อะ ลอทดา ไทม)
Had a lotta time
(แฮ็ด อะ ลอทดา ไทม)
You’ve had a lotta d*ck Chasey
(ยู๊ฟ แฮ็ด อะ ลอทดา ดี *ck เชซี่)
But you ain’t had mine
(บัท ยู เอน แฮ็ด ไมน)

P.S.
(พี เอส)
Mom and Dad this is Chasey
(มัม แอ็นด แด็ด ดีซ ซิส เชซี่)
Chasey this is my mom and dad
(เชซี่ ดีซ ซิส มาย มัม แอ็นด แด็ด)
Now show `em them titties
(เนา โฌ `em เฑ็ม ไตเติลสฺ)
Now show `em them titties
(เนา โฌ `em เฑ็ม ไตเติลสฺ)
P.S.
(พี เอส)
Mom and Dad this is Chasey
(มัม แอ็นด แด็ด ดีซ ซิส เชซี่)
Chasey this is my mom and dad
(เชซี่ ดีซ ซิส มาย มัม แอ็นด แด็ด)
Now show `em them titties
(เนา โฌ `em เฑ็ม ไตเติลสฺ)
Now show `em them titties
(เนา โฌ `em เฑ็ม ไตเติลสฺ)

Would ya f*ck me for blow?
(เวิด ยา ฟัค มี ฟอ บโล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Ballad of Chasey Lain คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น