เนื้อเพลง The Hardest Thing คำอ่านไทย 98 Degrees

We both know that I shouldn’t be here
(วี โบธ โน แดท ไอ ชูดดึ่น บี เฮียร)
This is wrong
(ดีซ ซิส ร็อง)
And baby it’s killing me, it’s killing you
(แอ็นด เบบิ อิทซ คีลลิง มี , อิทซ คีลลิง ยู)
Both of us trying to be strong
(โบธ อ็อฝ อัซ ทไรอิง ทู บี ซทร็อง)
I’ve got somewhere else to be
(แอฝ ก็อท ซัมแวร์ เอ็ลซ ทู บี)
Promises to keep
(พรอมอิซ ทู คีพ)
Someone else who loves me
(ซัมวัน เอ็ลซ ฮู ลัฝ มี)
And trusts me fast asleep
(แอ็นด ทรัซท มี ฟัซท อัซลีพ)
I’ve made up my mind
(แอฝ เมด อัพ มาย ไมนด)
There is no turning back
(แดร์ อีส โน เทินนิง แบ็ค)
She’s been good to me
(ชี บีน เกิด ทู มี)
And she deserves better than that
(แอ็นด ชี ดิเสิฝ เบทเทอะ แฑ็น แดท)

Chorus :
(โครัซ :)
It’s the hardest thing
(อิทซ เดอะ ฮาร์เดท ธิง)
I’ll ever have to do
(อิล เอฝเออะ แฮ็ฝ ทู ดู)
To look you in the eye
(ทู ลุค ยู อิน ดิ ไอ)
And tell you I don’t love you
(แอ็นด เท็ล ยู ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยู)
It’s the hardest thing
(อิทซ เดอะ ฮาร์เดท ธิง)
I’ll ever have to lie
(อิล เอฝเออะ แฮ็ฝ ทู ไล)
To show no emotion
(ทู โฌ โน อิโมฌัน)
When you start to cry
(ฮเว็น ยู ซทาท ทู คไร)
I can’t let you see
(ไอ แค็นท เล็ท ยู ซี)
What you mean to me
(ฮว็อท ยู มีน ทู มี)
When my hands are tied
(ฮเว็น มาย แฮ็นด แซร์ ไท)
And my hearts not free
(แอ็นด มาย ฮาท น็อท ฟรี)
We’re not meant to be
(เวอ น็อท เม็นท ทู บี)
It’s the hardest thing
(อิทซ เดอะ ฮาร์เดท ธิง)
I’ll ever have to do
(อิล เอฝเออะ แฮ็ฝ ทู ดู)
To turn around and walk away
(ทู เทิน อะเรานด แอ็นด วอค อะเว)
Pretending I don’t love you
(พรีเทนดิง ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยู)

Maybe we’ll meet again
(เมบี เว็ล มีท อะเกน)
Fate has a place and time
(เฟท แฮ็ส ซา พเลซ แอ็นด ไทม)
So you can get on with your life
(โซ ยู แค็น เก็ท ออน วิฑ ยุร ไลฟ)
I’ve got to be cruel to be kind
(แอฝ ก็อท ทู บี ครูเอ็ล ทู บี ไคนด)
Like Dr. Zhivago
(ไลค เดทเออะ ซีฝวาโก)
All my love I’ll be sending
(ออล มาย ลัฝ อิล บี เซนดิ้ง)
And you will never know
(แอ็นด ยู วิล เนฝเออะ โน)
Cause there can be no happy ending
(คอส แดร์ แค็น บี โน แฮพพิ เอนดิง)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Maybe another time, another day
(เมบี แอะนัธเออะ ไทม , แอะนัธเออะ เด)
As much as I want to, I can’t stay
(แอ็ส มัช แอ็ส ซาย ว็อนท ทู , ไอ แค็นท ซเท)
[Ooh]
([ อู้ ])
I’ve made up my mind
(แอฝ เมด อัพ มาย ไมนด)
There is no turning back
(แดร์ อีส โน เทินนิง แบ็ค)
She’s been good to me
(ชี บีน เกิด ทู มี)
And she deserves better than that
(แอ็นด ชี ดิเสิฝ เบทเทอะ แฑ็น แดท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I don’t want to live a lie
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อะ ไล)
What can I do
(ฮว็อท แค็น นาย ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Hardest Thing คำอ่านไทย 98 Degrees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น