เนื้อเพลง I Wish คำอ่านไทย Stevie Wonder

Lookin back on when I, was a little nappy headed boy,
(ลุคกิน แบ็ค ออน ฮเว็น นาย , วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล แนพพิ เฮ็ด บอย ,)
Then my only worry, was for Christmas what would be my toy,
(เด็น มาย โอ๊นลี่ เวอริ , วอส ฟอ ครีซมัซ ฮว็อท เวิด บี มาย ทอย ,)
Even though we sometimes, would not get a thing,
(อีเฝ็น โธ วี ซัมไทม์ , เวิด น็อท เก็ท ดา ธิง ,)
We were happy with the, joy that they would bring,
(วี เวอ แฮพพิ วิฑ เดอะ , จอย แดท เฑ เวิด บริง ,)

Sneakin out the back door to hang out with those hoodlum friends of mine
(สนิกเคน เอาท เดอะ แบ็ค โด ทู แฮ็ง เอาท วิฑ โฑส ฮูดลัม ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
Greeted at the back door with ” I thought I told you not to go outside ” ,
(กรีท แอ็ท เดอะ แบ็ค โด วิฑ ” ไอ ธอท ไอ โทลด ยู น็อท ทู โก เอาทไซด ” ,)
Tryin the best to bring that water to your eye
(ทายอิน เดอะ เบ็ซท ทู บริง แดท วอเทอะ ทู ยุร ไอ)
Thinkin it might stop her from whuppin your behind
(ติ้งกิน หนิด ไมท ซท็อพ เฮอ ฟร็อม ฮวับพิน ยุร บิไฮนด)

I wish those days, could , come back once more
(ไอ วิฌ โฑส เด , เคิด , คัม แบ็ค วันซ โม)
Why did those days ever have to go
(ฮไว ดิด โฑส เด เอฝเออะ แฮ็ฝ ทู โก)
I wish those days, could, come back once more
(ไอ วิฌ โฑส เด , เคิด , คัม แบ็ค วันซ โม)
Why did those days ever have to go, cause I loved ’em so…
(ฮไว ดิด โฑส เด เอฝเออะ แฮ็ฝ ทู โก , คอส ไอ ลัฝ เอ็ม โซ)

Brother says hes tellin, bout you playin doctor with that girl
(บรัฑเออะ เซ อีส เทลลิน , เบาท ยู เพลย์ยิน ดอคเทอะ วิฑ แดท เกิล)
Just don’t tell Ill give you, anything you want in this whole wide
(จัซท ด้อนท์ เท็ล อิล กิฝ ยู , เอนอิธิง ยู ว็อนท อิน ดีซ โฮล ไวด)
world,
(เวิลด ,)
Mama gives you money, for Sunday school
(มามะ กิฝ ยู มันอิ , ฟอ ซันดิ ซคูล)
You trade yours for candy, after chuch is through
(ยู เทรด ยุร ฟอ แคนดิ , อาฟเทอะ ชัค อีส ธรู)

Smokin cigarettes and writin somethin nasty on the wall
(สโมกิน ซิกะเรท แซน ไรดิน ซัมติน นาซทิ ออน เดอะ วอล)
Teacher sends you to the principle office down the hall
(ทีชเออะ เซ็นด ยู ทู เดอะ พริ๊นซิเพิ่ล ออฟฟิซ เดาน เดอะ ฮอล)
You grow up and learn that kind of thing aint right
(ยู กโร อัพ แอ็นด เลิน แดท ไคนด อ็อฝ ธิง เอน ไรท)
But while you were doin it, it sure felt outta sight
(บัท ฮไวล ยู เวอ โดย หนิด , อิท ฌุร เฟ็ลท เอ๊าตา ไซท)

I wish those days, could, come back once more
(ไอ วิฌ โฑส เด , เคิด , คัม แบ็ค วันซ โม)
Why did those days ev-er have to go
(ฮไว ดิด โฑส เด ev er แฮ็ฝ ทู โก)
I wish those days, could, come back once more
(ไอ วิฌ โฑส เด , เคิด , คัม แบ็ค วันซ โม)
Why did those days ev-er have to go, cause I loved em so…….
(ฮไว ดิด โฑส เด ev er แฮ็ฝ ทู โก , คอส ไอ ลัฝ เอ็ม โซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wish คำอ่านไทย Stevie Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น