เนื้อเพลง I Love You คำอ่านไทย Celine Dion

I Must Be Crazy Now
(ไอ มัซท บี คเรสิ เนา)
Maybe I Dream Too Much
(เมบี ไอ ดรีม ทู มัช)
But When I Think Of You
(บัท ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ ยู)
I Long To Feel Your Touch
(ไอ ล็อง ทู ฟีล ยุร ทั๊ช)

To Whisper In Your Ear
(ทู ฮวีซเพอะ อิน ยุร เอีย)
Words That Are Old As Time
(เวิด แดท อาร์ โอลด แอ็ส ไทม)
Words Only You Would Hear
(เวิด โอ๊นลี่ ยู เวิด เฮีย)
If Only You Were Mine
(อิฟ โอ๊นลี่ ยู เวอ ไมน)

I Wish I Could Go Back To The Very First Day I Saw You
(ไอ วิฌ ไอ เคิด โก แบ็ค ทู เดอะ เฝริ เฟิซท เด ไอ ซอ ยู)
Should’ve Made My Move When You Looked In My Eyes
(ชูดดิฝ เมด มาย มูฝ ฮเว็น ยู ลุค อิน มาย ไอ)
’cause By Now I Know That You’d Feel The Way That I Do
(คอส ไบ เนา ไอ โน แดท ยูต ฟีล เดอะ เว แดท ไอ ดู)
And I’d Whisper These Words As You’d Lie Here By My Side
(แอ็นด อาย ฮวีซเพอะ ฑิส เวิด แอ็ส ยูต ไล เฮียร ไบ มาย ไซด)

I Love You Please Say
(ไอ ลัฝ ยู พลีส เซ)
You Love Me Too These Three Words
(ยู ลัฝ มี ทู ฑิส ธรี เวิด)
They Could Change Our Lives Forever
(เฑ เคิด เชนจ เอ๊า ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)
And I Promise You That We Will Always Be Together
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ ยู แดท วี วิล ออลเว บี ทุเกฑเออะ)
Till The End Of Time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

So Today I Finally Find The Courage Deep Inside
(โซ ทุเด ไอ ไฟแน็ลลิ ไฟนด เดอะ เคอริจ ดีพ อีนไซด)
Just To Walk Right Up To Your Door
(จัซท ทู วอค ไรท อัพ ทู ยุร โด)
But My Body Can’t Move When I Finally Get To It
(บัท มาย บอดอิ แค็นท มูฝ ฮเว็น นาย ไฟแน็ลลิ เก็ท ทู อิท)
Just Like A Thousand Times Before
(จัซท ไลค เก เธาแส็น ไทม บิโฟ)

Then Without A Word He Handed Me This Letter
(เด็น วิเฑาท ดา เวิด ฮี แฮ็นด มี ดีซ เลทเทอะ)
Read I Hope This Finds The Way Into Your Heart It Said
(เร็ด ดาย โฮพ ดีซ ไฟนด เดอะ เว อีนทุ ยุร ฮาท ดิธ เซ็ด)

I Love You Please Say
(ไอ ลัฝ ยู พลีส เซ)
You Love Me Too These Three Words
(ยู ลัฝ มี ทู ฑิส ธรี เวิด)
They Could Change Our Lives Forever
(เฑ เคิด เชนจ เอ๊า ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)
And I Promise You That We Will Always Be Together
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ ยู แดท วี วิล ออลเว บี ทุเกฑเออะ)
Till The End Of Time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

Well Maybe I I Need A Little Love Yeah
(เว็ล เมบี ไอ ไอ นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ เย่)
And Maybe I I Need A Little Care
(แอ็นด เมบี ไอ ไอ นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล แค)
And Maybe I Maybe You Maybe You Maybe You
(แอ็นด เมบี ไอ เมบี ยู เมบี ยู เมบี ยู)
Oh You Need Somebody Just To Hold You
(โอ ยู นีด ซัมบอดี้ จัซท ทู โฮลด ยู)
If You Do Just Reach Out And I’ll Be There
(อิฟ ยู ดู จัซท รีช เอาท แอ็นด อิล บี แดร์)

I Love You Please Say
(ไอ ลัฝ ยู พลีส เซ)
You Love Me Too
(ยู ลัฝ มี ทู)
Please Say You Love Me Too
(พลีส เซ ยู ลัฝ มี ทู)
Till The End Of Time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
These Three Words
(ฑิส ธรี เวิด)
They Could Change Our Lives Forever
(เฑ เคิด เชนจ เอ๊า ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)
And I Promise You That We Will Always Be Together
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ ยู แดท วี วิล ออลเว บี ทุเกฑเออะ)

Oh I Love You
(โอ ไอ ลัฝ ยู)
Please Say You Love Me Too
(พลีส เซ ยู ลัฝ มี ทู)
Please Please
(พลีส พลีส)
Say You Love Me Too
(เซ ยู ลัฝ มี ทู)
Till The End Of Time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
My Baby
(มาย เบบิ)
Together Together Forever
(ทุเกฑเออะ ทุเกฑเออะ เฟาะเรฝเออะ)
Till The End Of Time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
I Love You
(ไอ ลัฝ ยู)
I Will Be Your Light
(ไอ วิล บี ยุร ไลท)

Shining Bright
(ชายนิง ไบร๊ท)
Shining Through Your Eyes
(ชายนิง ธรู ยุร ไอ)
My Baby
(มาย เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Love You คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น