เนื้อเพลง You Are The Music in Me คำอ่านไทย High School Musical Cast

“Na na na na
(นา นา นา นา)
Na na na na yeah
(นา นา นา นา เย่)
You are the music in me
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน มี)
You know the words
(ยู โน เดอะ เวิด)
Once Upon A Time
(วันซ อุพอน อะ ไทม )
Make you listen?
(เมค ยู ลิ๊สซึ่น)
There’s a reason.
(แดร์ ซา รี๊ซั่น)
When you dream there’s a chance you’ll find
(ฮเว็น ยู ดรีม แดร์ ซา ชานซ โยว ไฟนด)
A little laughter
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลาฟเทอะ)
or happy ever after
(ออ แฮพพิ เอฝเออะ อาฟเทอะ)
your harmony to the melody
(ยุร ฮาโมะนิ ทู เดอะ เมลโอะดิ)
It’s echoing inside my head
(อิทซ แอคโคลิง อีนไซด มาย เฮ็ด)
A single voice [Single voice]
(อะ ซิ๊งเกิ้ล ฝอยซ [ ซิ๊งเกิ้ล ฝอยซ ])
Above the noise
(อะบัฝ เดอะ นอยส)
And like a common thread
(แอ็นด ไลค เก คอมมัน ธเร็ด)
Hmm, you’re pulling me
(อึม , ยัวร์ พลูลิง มี)
When I hear my favorite song
(ฮเว็น นาย เฮีย มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)
I know that we belong
(ไอ โน แดท วี บิลอง)
Oh, you are the music in me
(โอ , ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน มี)
Yeah it’s living in all of us
(เย่ อิทซ ลีฝอิง อิน ออล อ็อฝ อัซ)
And it’s brought us here because
(แอ็นด อิทซ บรอท อัซ เฮียร บิคอส)
Because you are the music in me
(บิคอส ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน มี)
Na na na na [Ohh]
(นา นา นา นา [ โอ้ ])
Na na na na na
(นา นา นา นา นา)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)
[Na na na na]
([ นา นา นา นา ])
You are the music in me
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน มี)
It’s like I knew you before we met [Before we met]
(อิทซ ไลค ไก นยู ยู บิโฟ วี เม็ท [ บิโฟ วี เม็ท ])
Can’t explain it [Ohh ohh]
(แค็นท เอ็คซพเลน หนิด [ โอ้ โอ้ ])
There’s no name for it [No name for it]
(แดร์ โน เนม ฟอ อิท [ โน เนม ฟอ อิท ])
I’m saying words I never said
(แอม เซอิง เวิด ซาย เนฝเออะ เซ็ด)
And it was easy [So easy]
(แอ็นด ดิท วอส อีสอิ [ โซ อีสอิ ])
Because you see the real me [I see]
(บิคอส ยู ซี เดอะ ริแอ็ล มี [ ไอ ซี ])
As I am You understand
(แอ็ส ซาย แอ็ม ยู อันเดิซแทนด)
And that’s more than I’ve ever known
(แอ็นด แด๊ท โม แฑ็น แอฝ เอฝเออะ โนน)
To hear your voice [Hear your voice]
(ทู เฮีย ยุร ฝอยซ [ เฮีย ยุร ฝอยซ ])
Above the noise [Ohh ohh]
(อะบัฝ เดอะ นอยส [ โอ้ โอ้ ])
And no, I’m not alone
(แอ็นด โน , แอม น็อท อะโลน)
Oh you’re singing to me [Ohh yeah]
(โอ ยัวร์ ซิงกิง ทู มี [ โอ้ เย่ ])
When I hear my favorite song
(ฮเว็น นาย เฮีย มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)
I know that we belong [Yeah ohh]
(ไอ โน แดท วี บิลอง [ เย่ โอ้ ])
You are the music in me
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน มี)
It’s living in all of us
(อิทซ ลีฝอิง อิน ออล อ็อฝ อัซ)
And it’s brought us here because
(แอ็นด อิทซ บรอท อัซ เฮียร บิคอส)
You are the music in me
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน มี)
Together we’re gonna sing [Yeah]
(ทุเกฑเออะ เวีย กอนนะ ซิง [ เย่ ])
We got the power to sing what we feel [What we feel]
(วี ก็อท เดอะ เพาเออะ ทู ซิง ฮว็อท วี ฟีล [ ฮว็อท วี ฟีล ])
Connected and real
(ค็อนเนคท แอ็นด ริแอ็ล)
Can’t keep it all inside [Ohh]
(แค็นท คีพ อิท ดอร์ อีนไซด [ โอ้ ])
Na na na na [Ohh yeah]
(นา นา นา นา [ โอ้ เย่ ])
Na na na na na [Ohh yeah]
(นา นา นา นา นา [ โอ้ เย่ ])
Yeah yeah yeah [Na na na na]
(เย่ เย่ เย่ [ นา นา นา นา ])
You are the music in me [In me]
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน มี [ อิน มี ])
Na na na na [Ohh yeah]
(นา นา นา นา [ โอ้ เย่ ])
Na na na na na [Ohh yeah]
(นา นา นา นา นา [ โอ้ เย่ ])
Na na na na
(นา นา นา นา)
You are the music in me
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน มี)
When I hear my favorite song [Favorite song]
(ฮเว็น นาย เฮีย มาย เฟเฝอะริท ซ็อง [ เฟเฝอะริท ซ็อง ])
I know that we belong [We belong]
(ไอ โน แดท วี บิลอง [ วี บิลอง ])
You are the music in me
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน มี)
Yeah it’s living in all of us
(เย่ อิทซ ลีฝอิง อิน ออล อ็อฝ อัซ)
It’s brought us here because [Here because]
(อิทซ บรอท อัซ เฮียร บิคอส [ เฮียร บิคอส ])
You are the music in me
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน มี)
Na na na na [Ohh yeah]
(นา นา นา นา [ โอ้ เย่ ])
Na na na na [Ohh yeah]
(นา นา นา นา [ โอ้ เย่ ])
Na na na na
(นา นา นา นา)
You are the music in me [Yeah]
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน มี [ เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are The Music in Me คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น