เนื้อเพลง O The Glory of His Presence คำอ่านไทย Karen Clark-Sheard

Oh, the glory of Your presence
(โอ , เดอะ กโลริ อ็อฝ ยุร พเรสเอ็นซ)
We,Your temple, give You reverence
(วี , ยุร เท๊มเพิ่ล , กิฝ ยู เรฝเออะเร็นซ)
So arise to Your rest
(โซ อะไรส ทู ยุร เร็ซท)
And be blessed by our praise
(แอ็นด บี บเล็ซ ไบ เอ๊า พเรส)
As we glory in Your embrace
(แอ็ส วี กโลริ อิน ยุร เอ็มบเรซ)
As Your presence now fill this place
(แอ็ส ยุร พเรสเอ็นซ เนา ฟิล ดีซ พเลซ)
Oh, the glory of Your presence
(โอ , เดอะ กโลริ อ็อฝ ยุร พเรสเอ็นซ)
We, Your temple, give You reverence
(วี , ยุร เท๊มเพิ่ล , กิฝ ยู เรฝเออะเร็นซ)
So arise to Your restAnd be blessed by our praiseAs we glory in Your embrace
(โซ อะไรส ทู ยุร เรสแอน บี บเล็ซ ไบ เอ๊า เพสแอด วี กโลริ อิน ยุร เอ็มบเรซ)
As Your presence now fill this place
(แอ็ส ยุร พเรสเอ็นซ เนา ฟิล ดีซ พเลซ)
So arise to Your rest
(โซ อะไรส ทู ยุร เร็ซท)
And be blessed by our praise
(แอ็นด บี บเล็ซ ไบ เอ๊า พเรส)
As we glory in Your embrace
(แอ็ส วี กโลริ อิน ยุร เอ็มบเรซ)
As Your presence now fill this place
(แอ็ส ยุร พเรสเอ็นซ เนา ฟิล ดีซ พเลซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O The Glory of His Presence คำอ่านไทย Karen Clark-Sheard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น