เนื้อเพลง Oops (Oh My) คำอ่านไทย Tweet

Tell you what I did last night
(เท็ล ยู ฮว็อท ไอ ดิด ลาซท ไนท)
I came home, say, around a quarter to three
(ไอ เคม โฮม , เซ , อะเรานด อะ ควอเทอะ ทู ธรี)
Still so high
(ซทิล โซ ไฮ)
Hypnotized
(ฮีพโนะไทส)
In a trance
(อิน อะ ทแร็นซ)
>From the start it, so b*tter and brown and tantalizing
(>ฟร็อม เดอะ ซทาท ดิธ , โซ บี *tter แอ็นด บเราน แอ็นด แทนทะไลสิง)
You woulda thought I needed help from this feeling that I felt
(ยู วู๊ดดา ธอท ไอ นีด เฮ็ลพ ฟร็อม ดีซ ฟีลอิง แดท ไอ เฟ็ลท)
So shook I had to catch my breath
(โซ ฌุค ไอ แฮ็ด ทู แค็ช มาย บเร็ธ)

Oops, there goes my shirt up over my head
(อุ๊บสฺ , แดร์ โกซ มาย เฌิท อัพ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
Oh my
(โอ มาย)
OOPS, there goes my skirt droppin’ to my feet
(อุ๊บสฺ , แดร์ โกซ มาย ซเคิท ดรอพปิน ทู มาย ฟีท)
Oh my
(โอ มาย)
Ooh, some kinda touch caressing my legs
(อู้ , ซัม กินดา ทั๊ช คะเรซซิง มาย เล็ก)
Oh my
(โอ มาย)
Ooh I’m turning red
(อู้ แอม เทินนิง เร็ด)
Who could this be?
(ฮู เคิด ดีซ บี)

I tried and I tried to avoid
(ไอ ทไร แอ็นด ดาย ทไร ทู อะฝอยด)
but this thing was happening
(บัท ดีซ ธิง วอส แฮพเพะนิง)
Swallow my pride
(ซวอลโล มาย พไรด)
Let it ride and party
(เล็ท ดิธ ไรด แอ็นด พาทิ)
But this body felt just like mines
(บัท ดีซ บอดอิ เฟ็ลท จัซท ไลค ไมน)
I got worried
(ไอ ก็อท เวอริ)
I looked over to the left
(ไอ ลุค โอเฝอะ ทู เดอะ เล็ฟท)
A reflection of myself
(อะ ริฟเคลฌัน อ็อฝ ไมเซลฟ)
That’s why I couldn’t catch my breath
(แด๊ท ฮไว ไอ คูดซึ่น แค็ช มาย บเร็ธ)

OOPS, there goes my shirt up over my head
(อุ๊บสฺ , แดร์ โกซ มาย เฌิท อัพ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
Oh my
(โอ มาย)
OOPS, there goes my skirt droppin’ to my feet
(อุ๊บสฺ , แดร์ โกซ มาย ซเคิท ดรอพปิน ทู มาย ฟีท)
Oh my
(โอ มาย)
Ooh, some kinda touch caressing my legs
(อู้ , ซัม กินดา ทั๊ช คะเรซซิง มาย เล็ก)
Oh my
(โอ มาย)
Ooh I’m turning red
(อู้ แอม เทินนิง เร็ด)
Who could this be?
(ฮู เคิด ดีซ บี)

OOPS, there goes my shirt up over my head
(อุ๊บสฺ , แดร์ โกซ มาย เฌิท อัพ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
Oh my
(โอ มาย)
OOPS, there goes my skirt droppin’ to my feet
(อุ๊บสฺ , แดร์ โกซ มาย ซเคิท ดรอพปิน ทู มาย ฟีท)
Oh my
(โอ มาย)
Ooh, some kinda touch caressing my legs
(อู้ , ซัม กินดา ทั๊ช คะเรซซิง มาย เล็ก)
Oh my
(โอ มาย)

Missy:
(มีซซิ :)
[I looked over to the left]
([ ไอ ลุค โอเฝอะ ทู เดอะ เล็ฟท ])
Umm I was looking so good I couldn’t reject myself
(อืม ไอ วอส ลุคอิง โซ เกิด ดาย คูดซึ่น ริเจคท ไมเซลฟ)
[I looked over to the left]
([ ไอ ลุค โอเฝอะ ทู เดอะ เล็ฟท ])
Umm I was feeling so good I had to touch myself
(อืม ไอ วอส ฟีลอิง โซ เกิด ดาย แฮ็ด ทู ทั๊ช ไมเซลฟ)
[I looked over to the left]
([ ไอ ลุค โอเฝอะ ทู เดอะ เล็ฟท ])
Umm I was eyein my thighs b*tter pecan brown
(อืม ไอ วอส อายอิน มาย ไธ บี *tter พีแคน บเราน)
[I looked over to the left]
([ ไอ ลุค โอเฝอะ ทู เดอะ เล็ฟท ])
Umm comin’ outta my shirt and then the skirt came down
(อืม คัมอิน เอ๊าตา มาย เฌิท แอ็นด เด็น เดอะ ซเคิท เคม เดาน)

OOPS, there goes my shirt up over my head
(อุ๊บสฺ , แดร์ โกซ มาย เฌิท อัพ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
Oh my
(โอ มาย)
OOPS, there goes my skirt droppin’ to my feet
(อุ๊บสฺ , แดร์ โกซ มาย ซเคิท ดรอพปิน ทู มาย ฟีท)
Oh my
(โอ มาย)
Ooh, some kinda touch caressing my legs
(อู้ , ซัม กินดา ทั๊ช คะเรซซิง มาย เล็ก)
Oh my
(โอ มาย)
Ooh I’m turning red
(อู้ แอม เทินนิง เร็ด)
Who could this be?
(ฮู เคิด ดีซ บี)

OOPS, there goes my shirt up over my head
(อุ๊บสฺ , แดร์ โกซ มาย เฌิท อัพ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
Oh my
(โอ มาย)
OOPS, there goes my skirt droppin’ to my feet
(อุ๊บสฺ , แดร์ โกซ มาย ซเคิท ดรอพปิน ทู มาย ฟีท)
Oh my
(โอ มาย)
Ooh, some kinda touch caressing my legs
(อู้ , ซัม กินดา ทั๊ช คะเรซซิง มาย เล็ก)
Oh my
(โอ มาย)
Ooh I’m turning red
(อู้ แอม เทินนิง เร็ด)
Who could this be?
(ฮู เคิด ดีซ บี)

OOPS, there goes my shirt up over my head
(อุ๊บสฺ , แดร์ โกซ มาย เฌิท อัพ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
Oh my
(โอ มาย)
OOPS, there goes my skirt droppin’ to my feet
(อุ๊บสฺ , แดร์ โกซ มาย ซเคิท ดรอพปิน ทู มาย ฟีท)
Oh my
(โอ มาย)
Ooh, some kinda touch caressing my legs
(อู้ , ซัม กินดา ทั๊ช คะเรซซิง มาย เล็ก)
Oh my
(โอ มาย)
Ooh I’m turning red
(อู้ แอม เทินนิง เร็ด)
Who could this be?
(ฮู เคิด ดีซ บี)

Ooh My
(อู้ มาย)

[feat Fabolous and Missy]
([ ฟีท ฟาโบลัส แซน มีซซิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oops (Oh My) คำอ่านไทย Tweet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น