เนื้อเพลง Just Can’t Get Enough คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Boy I think about it every night and day
(บอย ไอ ธิงค อะเบาท ดิธ เอฝริ ไนท แอ็นด เด)
I’m addicted wanna jump inside your love
(แอม แอดดีคท วอนนา จัมพ อีนไซด ยุร ลัฝ)
I wouldn’t wanna have it any other way
(ไอ วูดดึ่น วอนนา แฮ็ฝ อิท เอนอิ อัฑเออะ เว)
I’m addicted and I just can’t get enough
(แอม แอดดีคท แอ็นด ดาย จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)

I just can’t get enough
(ไอ จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)
I just can’t get enough
(ไอ จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)
I just can’t get enough
(ไอ จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)
I just can’t get enough
(ไอ จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)

Honey got a sexy all steamin
(ฮันอิ ก็อท ดา เซคซิ ออล สตรีมมิน)
She givin hotness a new meanin
(ชี กีฝอิน ฮอทเน็ซ ซา นยู มีนนิน)
Perfection mama you gleamin
(เพอะเฟคฌัน มามะ ยู กรีมอิน)
Inception you got a brother dreamin dreamin
(อินเซพฌัน ยู ก็อท ดา บรัฑเออะ ดรีมมิน ดรีมมิน)

Damn baby I’m feignin
(แด็ม เบบิ แอม เฟกนิน)
I’m trynna holler at you, I’m screamin
(แอม ทายนา ฮอลเลอะ แรท ยู , แอม สครีมมิน)
Let me love you down this evenin
(เล็ท มี ลัฝ ยู เดาน ดีซ อีฝนิน)
Love you love you ya you know you are my demon
(ลัฝ ยู ลัฝ ยู ยา ยู โน ยู อาร์ มาย ดีมัน)

Girl we could form a team and
(เกิล วี เคิด ฟอม มา ทีม แอ็นด)
I could be the king you could be the queen and
(ไอ เคิด บี เดอะ คิง ยู เคิด บี เดอะ ควีน แอ็นด)
My mind’s dirty and it don’t need cleanin
(มาย ไมนด เดอทิ แอ็นด ดิท ด้อนท์ นีด คลีนนิน)
I love you long time so you know the meanin
(ไอ ลัฝ ยู ล็อง ไทม โซ ยู โน เดอะ มีนนิน)

Oh baby I can’t come down so please come help me out
(โอ เบบิ ไอ แค็นท คัม เดาน โซ พลีส คัม เฮ็ลพ มี เอาท)
You got me feelin high and I can’t step off the cloud
(ยู ก็อท มี ฟีลิน ไฮ แอ็นด ดาย แค็นท ซเท็พ ออฟฟ เดอะ คเลาด)
And I just can’t get enough
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)

Boy I think about it every night and day
(บอย ไอ ธิงค อะเบาท ดิธ เอฝริ ไนท แอ็นด เด)
I’m addicted wanna jump inside your love
(แอม แอดดีคท วอนนา จัมพ อีนไซด ยุร ลัฝ)
I wouldn’t wanna have it any other way
(ไอ วูดดึ่น วอนนา แฮ็ฝ อิท เอนอิ อัฑเออะ เว)
I’m addicted and I just can’t get enough
(แอม แอดดีคท แอ็นด ดาย จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)

I just can’t get enough
(ไอ จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)
I just can’t get enough
(ไอ จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)
I just can’t get enough
(ไอ จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)
I just can’t get enough
(ไอ จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)

Honey got me runnin like I’m flow joe
(ฮันอิ ก็อท มี รูนนิน ไลค แอม ฟโล โจ)
Signs her name on my heart with an X-O
(ไซน เฮอ เนม ออน มาย ฮาท วิฑ แอน เอ๊กซฺ โอ)
Love’s so sweet got me vexed oh
(ลัฝ โซ สวี้ท ก็อท มี เฝ็คซ โอ)
I wanna wish it right back like presto, yes
(ไอ วอนนา วิฌ อิท ไรท แบ็ค ไลค แพสโต , เย็ซ)

Meantime I wait for the next time
(มีนไทม์ ไอ เวท ฟอ เดอะ เน็คซท ไทม)
She come around ‘fore I toast to the best time
(ชี คัม อะเรานด โฟ ไอ โทซท ทู เดอะ เบ็ซท ไทม)
We all the while back and forth on the text line
(วี ออล เดอะ ฮไวล แบ็ค แอ็นด โฟธ ออน เดอะ เท็คซท ไลน)
She got me fishin for her love I confess I’m
(ชี ก็อท มี ฟิซชิน ฟอ เฮอ ลัฝ ไอ ค็อนเฟซ แอม)

Somethin bout her smile and that combo
(ซัมติน เบาท เฮอ ซไมล แอ็นด แดท คอมโบ)
Got me high and I ain’t comin down yo
(ก็อท มี ไฮ แอ็นด ดาย เอน คัมอิน เดาน โย)
My heart’s pumpin out louder than electro
(มาย ฮาท พัมปิน เอาท ลาวเดอ แฑ็น อิเลคทโร)
She got me feelin like Mr. Roboto
(ชี ก็อท มี ฟีลิน ไลค มีซเทอะ โรโบโด)

Oh baby I can’t come down so please come help me out
(โอ เบบิ ไอ แค็นท คัม เดาน โซ พลีส คัม เฮ็ลพ มี เอาท)
You got me feelin high and I can’t step off the cloud
(ยู ก็อท มี ฟีลิน ไฮ แอ็นด ดาย แค็นท ซเท็พ ออฟฟ เดอะ คเลาด)
And I just can’t get enough
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)

Boy I think about it every night and day
(บอย ไอ ธิงค อะเบาท ดิธ เอฝริ ไนท แอ็นด เด)
I’m addicted wanna jump inside your love
(แอม แอดดีคท วอนนา จัมพ อีนไซด ยุร ลัฝ)
I wouldn’t wanna have it any other way
(ไอ วูดดึ่น วอนนา แฮ็ฝ อิท เอนอิ อัฑเออะ เว)
I’m addicted and I just can’t get enough
(แอม แอดดีคท แอ็นด ดาย จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)

*This is mega switch up*
(*ดีซ ซิส เมกอะ ซวิช อัพ *)

I just can’t
(ไอ จัซท แค็นท)

Not
(น็อท)
Sunk in your bed rock
(ซังค อิน ยุร เบ็ด ร็อค)
Caught
(คอท)
Up in your love shock
(อัพ อิน ยุร ลัฝ ฌ็อค)
Knocked
(น็อค)
Out by your cold shot
(เอาท ไบ ยุร โคลด ฌ็อท)
I’m stuck in your head li-
(แอม ซทัค อิน ยุร เฮ็ด ลี)

Can’t get out won’t when
(แค็นท เก็ท เอาท ว็อนท ฮเว็น)
Makin me feign, give it to me
(เมกิน มี เฟน , กิฝ อิท ทู มี)
I want it all, know what I mean
(ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์ , โน ฮว็อท ไอ มีน)
Your love is a dose of ecstasy
(ยุร ลัฝ อีส ซา โดซ อ็อฝ เอคซทะซิ)

Addicted
(แอดดีคท)
I can’t get
(ไอ แค็นท เก็ท)
Away from
(อะเว ฟร็อม)
You
(ยู)
Afflicted
(แอ็ฟลีคท)
I need it
(ไอ นีด ดิท)
I’m missin
(แอม มิซซิน)
I want your lovin right next to me
(ไอ ว็อนท ยุร โลวิน ไรท เน็คซท ทู มี)
And I can’t
(แอ็นด ดาย แค็นท)
Erase ya out of my memory
(อิเรซ ยา เอาท อ็อฝ มาย เมมโอะริ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Can’t Get Enough คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น